MSZA śWIęTA – TAJEMNICA NASZEJ WIARY

– rozważania  w słowie i obrazie

Wprowadzenie

Słowo wstępne  

Ofiara Mszy św. – Wejście do Kościoła

Wejście w św. Tajemnicę           

Chcę przystąpić do ołtarza Bożego 

I. Obrzędy wstępne – W imię Ojca...

Chwała Ojcu                  

Wyznanie winy

Moja wina       

Uproszenie łaski

Oczyszczenie  

Pozdrowienie kapłańskie       

Wyznanie wiary

II. Przygotowanie Darów - Odkrycie kielicha

Poświęcenie     

Ofiarowanie chleba                         

Zmieszanie wody z winem

             

  

Ofiarowanie kielicha

Samoofiarowanie       

Przyjdź Duchu święty                        

Poświęcenie

III. Ofiara – święty          

Modlitwa za Kościół             

święte Przeistoczenie

Wspomnienie Tajemnicy Odkupienia

Modlitwy ofiarne        

Wspomnienie zmarłych          

Prośba o przyjęcie do grona świętych

IV. Uczta ofiarna – Ojcze nasz...

Baranku Boży

Przygotowanie do Komunii św.

Błogosławieństwo końcowe   

Oto, jaka miłość