Słowo wstępne

Już słowo „Tajemnica wskazuje na to, że w naszej ofierze Mszy św. chodzi o rzeczy, których nie można widzieć ani dotykać, a które przecież autentycznymi, nadprzyrodzonymi cudownymi, całkiem ogarniającymi nas Prawdami.

W niniejszym opracowaniu została podjęta próba wyjaśnienia za pomocą słowa i pędzla tego wspaniałego i głębokiego spotkania z Bogiem i niebem w Jego wielkości i majestacie. Ponieważ nasze zmysły nigdy nie są w stanie wyczerpująco zrozu-mieć i pojąć tego co jest święte i nadprzyrodzone, dlatego też i całe to rozważanie jest jedynie jakąś małą cząstką, niedoskonałością. Jednak i takie niedoskonałe dziełko może nam pomóc głębiej „widzieć” i umożliwić wejsć w tę wielką Tajemnicę naszej wiary – w głębię ofiary Mszy św., za wstawiennictwem Maryi – współcierpiącego świadka ofiary Jesusa.

Nie jest możliwe, aby wszystko, co się w niniejszym opracowaniu zawiera na raz dogłębnie przeżyć. Dlatego też dobrze jest, aby w ciągu jakiegoś czasu skoncentrować się w codziennej Mszy św. na momencie, który podczas naszego rozważania utkwił nam głębiej w pamięci – starać się mieć go przed oczyma i ożywiać w sercu. Potem można dołączyć do niego inny moment i w ten sposób dojść nie tyle do jakiegoś umysłowego wzbogacenia, co do bardzo intensywnego, mistycznego przeżycia Najświętszej Ofiary – zawsze pod przewodem Maryi, do której kierujemy ustawicznie nasze prośby. święta Maryjo, Pośredniczko Łask pomóż nam przeżyć w świętej ofierze Mszy św. obecność ofiary Jezusa Chrystusa.