Pani Wszystkich Narodów i świat

1973 - 1981 Japonia (Akita)

Dotychczas najpiękniejszy owoc Światowej Akcji rozpowszechniania Modlitwy i Obrazu. W centralnym miejscu zdarzeń znajduje się figura Pani Wszystkich Narodów, wykonana w drewnie na podstawie Amsterdamskiego Obrazka Modlitewnego w 1963 r. przez miejscowego rzeźbiarza, buddystę Saburo Wakasa. Znajduje się ona w kaplicy małego zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Eucharystii. 4 stycznia 1975 r. zauważono łzy na obliczu Najświętszej Dziewicy. Był to pierwszy ze 101 przypadków Jej płaczu.

Należy   podkreślić,   że  w  Akita  Figura  Matki

Bożej  również  pociła  się,  tak  że  należało ją co jakiś czas obcierać. Wydzielany był przy tym przyjemny zapach róż i lilii. Tutaj również mają miejsce objawienia Maryjne. Widzącą jest, cierpiąca na głuchotę, siostra Agnieszka Sasagawa Katsuko. W jednej z wizji (1969) słyszy ona z ust anioła stróża modlitwę fatimską której sama nie zna: „O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy..., a kilka lat później (29.06.1973 i 06.07.1973) Modlitwę Amsterdamską: „Panie Jezu Chryste, Synu Ojca.... Siostra Agnieszka otrzymuje również stygmat, na swojej lewej dłoni (28.06.1973). Krótko po tym (06.06.1973), podobna krwawiąca rana pojawia się na prawej dłoni figury Pani Wszystkich Narodów jakby jakiś wyraz jedności pomiędzy Matką i Jej dzieckiem, jakby jakieś zobrazowanie faktu, jak bardzo my, wszyscy ludzie, wprowadzeni jesteśmy w powołanie Maryi do współcierpienia z Chrystusem dla współodkupienia świata. Przez własne cierpienie bowiem „w swoim ciele dopełniamy braki udręk Chrystusa (Kol 1, 24).

Krew, która płynęła z rany figury, nigdy nie spadała na podłogę kaplicy. Jak twierdzą naoczni świadkowie, krople krwi, spadając, znikały w powietrzu. Należy przy tym podkreślić jeszcze jeden bardzo znamienny szczegół. Otóż orędzia Matki Bożej „płynęły do siostry Agnieszki od emanującej światłem i jakby ożywionej figury Pani Wszystkich Narodów.

Fakt, że w Akita Niebo objawia tak modlitwę fatimską jak i amsterdamską, świadczy bardzo wymownie o tym, jak wielką wagę przywiązuje Matka Boża do tych dwóch modlitw, jak bardzo nierozerwalna więź łączy te dwa  miejsca objawień.

Godnym uwagi jest również fakt, że pomiędzy objawieniami w Fatimie (1917), a początkiem objawień w Amsterdamie (1945) upłynęło 28 lat. Dokładnie tyle samo lat upłynęło od objawień w Amsterdamie do początku objawień w Akita. Jeśli dodamy do tego kolejne 28 lat, to znajdziemy się w roku 2001 pierwszym roku trzeciego tysiąclecia (niniejszy rozdział opracowano w r. 2000 przyp. autora). Być może i ten rok zaowocuje jakimiś ważnymi dla Kościoła i ludzkości zdarzeniami. Jan Paweł II w swoim Liście Apostolskim „Tertio Millennio Adveniente przypisał zdarzenia zaistniałe w Europie Wschodniej interwencji samej Matki Bożej. Papież napisał, że „zdarzenia te, ze względu na ich niezwykle szybki przebieg, pozostaną na zawsze wielkim zaskoczeniem. Powiedział, że są one tylko małym wstępem do wielkiego zwycięstwa. Dodał również, że powinniśmy wziąć przykład z Apostołów, którzy podczas Pięćdziesiątnicy „zatopieni głęboko w modlitwie, razem z Maryją, Matką Jezusa oczekiwali zesłania Ducha Świętego. Czyżby Jan Paweł II, wypowiadając te słowa, miał na myśli drugą Pięćdziesiątnicę, zapowiedzianą przez Panią Wszystkich Narodów?

Powróćmy jednak do objawień w Fatimie, Akita i Amsterdamie. Pomiędzy tymi trzema wydarzeniami daje się więc zauważyć bardzo ścisły związek. Ponadto uznanie przez Kościół objawień w Akita (22.04.1984), po Lourdes (18.01.1962) i Fatimie (13.10.1930) jest wielkim znakiem, rzutującym na prawdziwość objawień w Amsterdamie. Również fakt pojawienia się łez, potu i rany dłoni właśnie na figurze Pani Wszystkich Narodów jest bardzo znamiennym tego dowodem.

Warto w tym miejscu zauważyć, że anioł wytłumaczył siostrze Agnieszce znaczenie liczby 101 (dla przypomnienia: tyle razy figura roniła łzy). Liczba ta oznacza, że tak jak przez niewiastę przyszedł na świat grzech, tak samo przez niewiastę przyjdzie ratunek dla świata. Zero pomiędzy dwoma jedynkami oznacza odwiecznego i nieskończonego Boga, pierwsze „1 oznacza Ewę, drugie „1 Maryję.

Rzeczą godną uwagi jest również fakt, że objawienia, których doznawała siostra Agnieszka nie są jedynymi, które miały miejsce w Akita. Doznał ich także, przebywający tutaj kilkakrotnie, założyciel znanego na całym świecie i skupiającego 60 tys. kapłanów „Maryjnego Ruchu Kapłańskiego ks. Don Stefano Gobbi. To właśnie jemu przekazała Matka Boża orędzia (15.09.87 i 15.09.93) w których wytłumaczyła, dlaczego w Akita płacze (patrz również: D.S. Gobbi, „Do Kapłanów umiłowanych synów Matki Bożej”, wydawnictwo Vox Domini).

A oto kolejne „znaki

dane przez Panią Wszystkich Narodów:

1983 Austria (Tyrol)

  budowa kościoła p.w. „Tajemnicy Najświętszej Maryi Panny i umieszczenie w nim figury Pani Wszystkich Narodów.

1989 / 1990 Indonezja (Wyspa Bali)

budowa kaplicy Pani Wszystkich Narodów. Statuę dla kaplicy wykonał Hindus.

1993 Filipiny (Wyspa Wężowa)

budowa ośrodka rekolekcyjnego i umieszczenie w nim figury Pani Wszystkich Narodów.

29.10.1995 Polska  (Domacyno koło Karlina, woj. koszalińskie)

poświęcenie, w obecności Prymasa Filipin, dwóch innych filipińskich biskupów, a także czterech arcybiskupów i biskupów polskich oraz koszalińskich czcicieli Maryi, dziewięciometrowej figury Pani Wszystkich Narodów przez filipińskiego kardynała R.J. Vidal. Brązową figurę wykonał światowej sławy filipiński rzeźbiarz Eduardo Castrillo. Figura jest darem diecezji Cebu na Filipinach za wierność wierze i życie w duchu Ewangelii w czasie zmagań z wrogami Kościoła i narodu. Od tej pory Domacyno staje się celem wielu pielgrzymek. Główna pielgrzymka do stóp Pani Wszystkich Narodów organizowana jest w każdą pierwszą niedzielę lipca.

25.05.1966 Francja (Ville d'Avray, koło Paryża)

przed Obrazem Pani Wszystkich Narodów odmawiana jest po raz pierwszy Jej Modlitwa, w różnych językach świata.

1996 Indie

z misją rozpowszechniania Modlitwy i Cudownego Obrazu Pani Wszystkich Narodów przybywa tu dwóch misjonarzy holenderskich byłych protestantów. Dokładnie 31 maja 1996 r., a więc w dniu wydania oficjalnego oświadczenia biskupów holenderskich, zezwalającego na publiczne czczenie Maryi pod jej nowym tytułem: „Pani Wszystkich Narodów“ przedstawiają oni po raz pierwszy Modlitwę i Cudowny Obraz. Na spotkaniu obecny jest biskup Chenaparambil z Alleppey. Zainteresowanie jest ogromne. Już wkrótce drukuje się dziesiątki tysięcy obrazków modlitewnych Pani Wszystkich Narodów, oraz broszurę, zawierającą wybór Jej Orędzi pt. „Obecny czas jest Naszym czasem.

lipiec 1996 Holandia (Amsterdam)

objęcie opieki nad kaplicą Pani Wszystkich Narodów przy ul. Diepenbrockstraat 3 przez sześć sióstr ze Zgromadzenia Rodziny Maryi Współodkupicielki z Rzymu.

22.08.1996 Holandia (Amsterdam)

ukoronowanie figury Pani Wszystkich Narodów w miejscu kultu, w Amsterdamie przez opata benedyktyńskiego, ojca Nicolaas de Wolf OSB dokładnie 50 lat po ukoronowaniu figury Matki Bożej Fatimskiej przez papieża Piusa XII.

31.11.1996 Indie Południowe (wioska rybacka w Colacel)

poświęcenie Obrazu Pani Wszystkich Narodów i wystawienie go w miejscowej kaplicy.

01.01.1997 Indie (stolica Kerala,Trivandrum) 

powstaje Komitet Ambasadorów Pani Wszystkich Narodów tzw. „Messolans (skrót od  Messengers of the Lady of All Nations). Do Komitetu tego przynależą duchowni, siostry zakonne i świeccy. Jego członkowie zbierają się regularnie wokół Obrazu Pani Wszystkich Narodów na tzw. „wieczernikach“. Punktem centralnym tych spotkań jest Różaniec i Modlitwa Amsterdamska. Do dzisiaj powstało w Indiach już 200 takich „wieczerników w kościołach, szpitalach, domach starców i ośrodkach szkolnych. Warto zauważyć, że 125 „wieczerników“ założył wśród prawowiernych chrześcijan i nie katolików, nawrócony Hindus. Efektem pracy „Messolans było rozpowszechnienie Modlitwy i Cudownego Obrazu Pani Wszystkich Narodów, w bardzo krótkim czasie, w miastach Kerala i Tamil Nadu, wśród wszystkich mieszkańców bez względu na ich przynależność kastową, wyznanie wiary czy religię.

01.05.1997 Słowacja (Uzowska Panica)

umieszczenie Obrazu Pani Wszystkich Narodów w kościele parafialnym, w ołtarzu bocznym.

maj 1997 Meksyk (Guadalupe)

wystawienie Obrazu Pani Wszystkich Narodów w miejscowym kościele. Rozdano 10.000 obrazków modlitewnych.

31.05.1997 Holandia (Amsterdam)

w I Międzynarodowym Dniu Modlitwy Pani Wszystkich Narodów zbiera się wokół Obrazu Pani 5 tys. pielgrzymów z 49 krajów, w tym biskupi, księża i siostry zakonne z 25 krajów.

Telegramy z życzeniami przysyłają kardynałowie (wśród nich kard. Stickler z Rzymu) i biskupi. Telegram przysyła również siostra przełożona klasztoru Karmelitanek z Coimbra, gdzie żyje do dzisiaj siostra łucja z Fatimy. Odprawiona zostaje uroczysta Msza św. koncelebrowana przez 80 kapłanów. Modlitwy trwają 12 godzin. 49 flag państwowych (w tym flaga Watykanu i Polski) zdobi ołtarz. W jedności z papieżem i w imieniu wszystkich narodów, odmówiony zostaje akt zawierzenia się Matce Bożej. Wielka, Maryjna Akcja Ratowania Świata zostaje rozpoczęta 105 Obrazów Pani Wszystkich Narodów wyrusza w pielgrzymkę po Holandii. Wiele Obrazów jest wysłanych w świat. Tydzień po tygodniu Matka i Pani Wszystkich Narodów przebywa w parafiach, klasztorach, szkołach, kościołach, rodzinach i we wszystkich innych miejscach, aby tym, którzy modlą się przed Jej Obrazem, udzielić swojej Matczynej miłości.

31.05.1997 Indie (Kerala, Palai)

spotkanie modlitewne wiernych z różnych kongregacji, w katedrze Św. Tomasza. Odmawiano Modlitwę Pani Wszystkich Narodów przed Jej figurą.

1997 Filipiny (Cebu)

w każdy piątek, sobotę i niedzielę,  pomiędzy godz. 18 a 18.30 odmawiana jest w TV Modlitwa Pani Wszystkich Narodów. 10 października 1997 r. Obraz Pani Wszystkich Narodów zostaje uroczyście wprowadzony do Bazyliki Dzieciątka Jezus, odwiedzanej corocznie przez setki tysięcy wiernych.

31.05.1998 Holandia (Amsterdam)

w II Międzynarodowym Dniu Modlitwy Pani Wszystkich Narodów, zbiera się wokół Tronu Matki już 10 tys. pielgrzymów z 70 krajów. Uroczysta Msza św. celebrowana jest przez 90 duchownych z kard. A.M. Stickler na czele. Telegramy z pozdrowieniami nadsyła 5 kardynałów i 17 biskupów z 17 krajów, ze wszystkich kontynentów, w tym kard. Joachim Meisner z Niemiec. Na zakończenie uroczystości biskup Haarlemu-Amsterdamu JE Henrik Bomers powiedział: „Z racji owoców, których jest coraz więcej, zadecydowałem, wraz z moim biskupem sufraganem powołać komisję, mającą za zadanie dogłębne przestudiowanie zdarzeń mających związek z Panią Wszystkich Narodów”.

W nawiązaniu do powyżej zacytowanych słów warto przypomnieć, że już 1 lipca 1951 r. ówczesny biskup Haarlemu JE Huibers wydał imprimatur (łac. wolno drukować) na druk i rozpowszechnianie Modlitwy przekazanej widzącej przez Panią 11 lutego 1951 r. Zezwolił on również na prywatne czczenie Maryi pod tytułem: „Pani Wszystkich Narodów” oraz na rozpowszechnianie wszelkich publikacji mających związek z objawieniami. Na publiczne czczenie Matki Bożej, pod Jej nowym tytułem: „Pani Wszystkich Narodów”, zezwolili biskupi JE H.A.J. Bomers i JE J.M. Punt wspomnianym oświadczeniem z 31 maja 1996 r.

31.05.1998 Włochy (Rzym)

już po raz trzeci ma miejsce w Domu Maryi konferencja przedstawicieli Międzynarodowego Ruchu Vox Populi Mariae Mediatrici (z łac.: Głos dla Maryi Pośredniczki), prowadzącej akcję zbierania podpisów pod skierowaną do papieża petycją o ogłoszenie nowego dogmatu o Maryi jako Współodkupicielce, Pośredniczce wszystkich łask i Orędowniczce. Wśród 200 uczestników spotkania z 35 krajów znalazł się jeden kardynał, 70 biskupów i 40 księży. Otwarcia konferencji dokonał JE kard. S.E. Stickler z Rzymu prelekcją o Pani Wszystkich Narodów i Jej Amsterdamskich Orędziach. Głos zabrał również prezydent ruchu Vox Populi Mariae Mediatrici dr teologii M. Miravalle. Między innymi powiedział: „Drodzy Siostry i Bracia w Niepokalanym Sercu Maryi! Nasze zadanie jest proste: jesteśmy powołani, aby modlić się i pracować, aż nowy dogmat i Triumf Niepokalanego Serca Maryi staną się rzeczywistością. Pytanie nie brzmi dzisiaj, czy dogmat zostanie ogłoszony, ale kiedy zostanie ogłoszony. To 'kiedy' zależy w dużej mierze od Waszej i mojej wielkoduszności. Ponieważ zbliżamy się do obchodzonego 20 czerwca święta Niepokalanego Serca Maryi, proszę Was wszystkich, którzy zawierzyliście się Jej Niepokalanemu Sercu, o ofiarowanie Matce Bożej duchowego prezentu - obietnicy, że do każdego Różańca, każdej Mszy św., każdej adoracji Najświętszego Sakramentu, każdego postu i ofiary, począwszy od święta Niepokalanego Serca Maryi, aż do ogłoszenia piątego Maryjnego dogmatu, dołączymy prośbę, o uroczyste ogłoszenie przez papieża naszej Matki jako Współodkupicielki, Pośredniczki wszystkich łask i Orędowniczki, i o Triumf Jej Niepokalanego Serca” - patrz również rozdział pt. „Nowy dogmat” oraz „Wspólnota”.

maj 1998 Polska

przy Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Strzelcach (adres: Strzelce, 86-320 łasin) powstaje Ośrodek Akcji Pani Wszystkich Narodów, prowadzony przez ks. prob. Czesława Kujawę kustosza sanktuaruim.

01.06.1998 Holandia (Amsterdam) – Poniedziałek Wielkanocny

w kaplicy Pani Wszystkich Narodów w Amsterdamie, przy ul. Diepenbrockstraat 3, odprawiona zostaje Msza św. z udziałem JE kardynała A.M. Stickler z Rzymu. Jest to pierwsza Msza św. koncelebrowana w tej kaplicy przez kardynała. W wygłoszonej homilii, kardynał podkreślił swoją wielką miłość do Pani Wszystkich Narodów.

23.05.1999 Holandia (Amsterdam)

w III Międzynarodowym Dniu Modlitwy Pani Wszystkich Narodów zebrało się u Jej Stóp już 12 tys. pielgrzymów z 80 krajów. Obecnych było 13 biskupów, dwóch opatów i przeszło 100 kapłanów. Mszę św. koncelebrował JE biskup P.M. Hnilica SJ /Rzym/,  przyjaciel Jana Pawła II i największy ekspert objawień fatimskich. Punktem kulminacyjnym spotkania było ukoronowanie dwóch figur Pani Wszystkich Narodów przybyłych z Portugalii poświęconymi przez papieża koronami. JE biskup Sooza Pakiam z Trivandrum, krótko po swoim powrocie do Indii napisał: „Jestem dumny, że mogę brać udział w światowej akcji rozpowszechniania Modlitwy i Obrazu Pani Wszystkich Narodów”.

lipiec 1999 Wybrzeże Kości Słoniowej

z inicjatywy ks. Basile Mabio Gbango i przy poparciu jego biskupa, rozpoczęta została wielka kampania dla Matki i Pani Wszystkich Narodów. Organizowane są wystąpienia radiowe, spotkania modlitewne i rekolekcje. Obrazy Pani Wszystkich Narodów  otrzymuje 24 księży z 14 diecezji. Punktem szczytowym kampanii jest zorganizowanie z 24 na 25 marca 2000 r. Maryjnej Nocy Modlitewnej, w której bierze udział około 7 tys. wiernych.

lipiec 1999

do Watykanu udają się: JE bp P.M. Hnilica SJ, JE bp J.M. Punt i duchowy syn widzącej Idy Peerdeman, autor wielu publikacji i książek o Pani Wszystkich Narodów ks. Paul Maria Sigl /Rzym. Celem wizyty jest uproszenie Ojca Świętego o publiczne odmówienie Modlitwy Pani Wszystkich Narodów, zgodnie z Jej prośbą zawartą w skierowanym do papieża Orędziu z 10 maja 1953 r.: „Dzisiaj przynoszę szczególne orędzie. Proś Ojca Świętego, aby odmawiał Modlitwę, którą Maryja jako Współodkupicielka, Pośredniczka i Orędowniczka pod tytułem 'Pani Wszystkich Narodów' przekazała i aby przedstawił ją narodom.

lipiec - październik 1999 Polska  (Poznań)

w Katolickim Dwumiesięczniku Społecznej Krucjaty Miłości „Miłujcie się“ (nr 7-8 i 9-10/1999) ukazują się artykuły o Pani Wszystkich Narodów. Cudowny Obraz i Modlitwa Pani Wszystkich Narodów docierają tą drogą do około 100 tys. czytelników.

1999 – Filipiny

z inicjatywy biskupa polowego Ramon C. Argüelles, relikwie św. Teresy od Dzieciątka Jezus wyruszają w pielgrzymkę po 14 arcydiecezjach, 24 diecezjach i 38 prowincjach. Relikwiom tym towarzyszy wszędzie Obraz Pani Wszystkich Narodów. Biskup powiedział, że w ten sposób urzeczywistniło się marzenie św. Teresy, która pragnęla być misjonarką na wszystkich kontynentach i że nie mogło być dla niej lepszego towarzysza w tej misji, jak sama Pani Wszystkich Narodów.

1999 Rumunia (Oradea)

rozpoczęcie budowy kościoła Pani Wszystkich Narodów. Inicjatorem przedsięwzięcia jest ks. P. Radu Cefan.

1999 Ukraina (diecezja Zitomir, miejscowość Smilna, region Czerkasy)

Wprowadzenie Obrazu Pani Wszystkich Narodów do kościoła pod wezwaniem „Wniebowzięcia Najśw. Maryi Panny. W międzyczasie Obraz Pani Wszystkich Narodów dociera za pośrednictwem sióstr ze zgromadzenia Rodziny Maryi Współodkupicielki do Kijowa – do więźniów, żebraków, bezdomnych i dzieci ulicy.

1999 Włochy (Rzym)

  w założonym 13 maja 1994 r. (rocznica Fatimska) na życzenie Jana Pawła II klasztorze kontemplacyjnym, modli się, w samym sercu Watykanu, Międzynarodowa Wspólnota Sióstr Klarysek – w intencji pontyfikatu papieża Jana Pawła II i Kościoła. Modlą się także o nowy dogmat o Maryi jako Współodkupicielce, Pośredniczce i Orędowniczce, ponieważ wierzą, że to jest po prostu prawda, która już w naszym życiu jest widoczna. Siostry doskonale wiedzą, że ich modlitwa przynosi owoce dla całego Kościoła, gdyż są one zjednoczone ze Zbawicielem. W takim sensie są one również zjednoczone z Sercem Matki Bożej i poprzez swoje ukryte życie modlitewne biorą udział we współodkupieniu świata. Również i one stoją u stóp Krzyża, pod którym Maryja ofiarowała się w zjednoczeniu z Synem współodkupiając świat. Również i one chcą ofiarować siebie, dla ratunku dusz.

wrzesień 1999 Indie

przybyli tutaj – już po raz drugi – misjonarze holenderscy mają okazję przekonać się naocznie o stopniu rozpowszechnienia Modlitwy i Obrazu Pani Wszystkich Narodów. Obrazki modlitewne, wydrukowane w 11 językach, rozdano w setkach tysięcy egzemplarzy. W akcji ich rozpowszechniania biorą udział księża i biskupi – przede wszystkim w południowym kraju Kerala, najbardziej chrześcijańskiej części Indii, gdzie Pani Wszystkich Narodów znana jest już prawie każdemu katolikowi. Wielu lokalnych biskupów, także i w innych częściach Indii, wspiera osobiście czczenie Pani Wszystkich Narodów. Organizowane są rekolekcje, seminaria i spotkania. W Indiach, z ich tak wielką różnorodnością narodów, języków i ras, czczenie Matki Bożej pt.: „Pani Wszystkich Narodów staje się potężnym instrumentem na drodze do jedności i braterstwa

wrzesień 1999 Japonia (Tokio)

Pierwsze poświęcone Obrazy Pani Wszystkich Narodów wyruszają w pielgrzymkę po kraju. Orędzia Pani Wszystkich Narodów są w międzyczasie już częściowo przetłumaczone i informacje o naszej Matce  pojawiają się  w języku japonskim w Internecie.

październik 1999 Szwecja

za zgodą JE bpa Stokholmu Anders Arborelius, powstaje w mieście Jönköpingen Ośrodek Akcji Pani Wszystkich Narodów. Ośrodkiem tym kieruje ks. P. Josef Nilsen OFM.

28 - 30.12.1999 Indie (Kerala, Trivandrum)

z inicjatywy czcicieli Pani Wszystkich Narodów i przy udziale trzech biskupów, ma miejsce wielkie święto zorganizowane na powitanie Wielkiego Roku Jubileuszowego, którego punktem szczytowym staje się poświęcenie 29 grudnia nowego kościoła pod wezwaniem Pani Wszystkich Narodów. Aktu tego dokonał biskup Sooza Pakiam z Trivandrum. Przed wielkim Obrazem Pani Wszystkich Narodów, który się tam teraz znajduje, gromadzą się każdego dnia setki wiernych. W procesji, w której Obraz Pani Wszystkich Narodów niesiony był na grzbiecie słonia, wzięło udział około 13 tys ludzi.

2000 USA (Massachusetts) 

z inicjatywy dyrektorki jednej ze szkół średnich, odmawiana jest przez 232 uczniów Modlitwa Pani Wszystkich Narodów. Każdego dnia za jeden z 232 narodów ziemi.

12.03.2000 Indie (Vizhinjam koło Trivandrum)

wprowadzenie Obrazu Pani Wszystkich Narodów do kościoła „Matki Dobrego żeglowania“. Poświęcenia Obrazu dokonał JE bp S.E. Sooza Pakiam. Ustanawił on jednocześnie ten kościół pielgrzymkowym Ośrodkiem Pani Wszystkich Narodów. W ramach tej uroczystości udzielony zostaje sakrament bierzmowania 1000 wiernym.

19.03.2000 Węgry (Budapeszt)

uroczyste poświęcenie kaplicy Pani Wszystkich Narodów przez kardynała Laszlo Paskai.

marzec 2000 Meksyk

100 naturalnej wielkości Obrazów Pani Wszystkich Narodów wyrusza w pielgrzymkę po parafiach i rodzinach

11.04.2000 Polska (Stalowa Wola - święto Miłosierdzia Bożego)

wprowadzenie, w uroczystej procesji przez miasto, Obrazu Miłosierdzia Bożego i Obrazu Pani Wszystkich Narodów do Szkoły Nr 5

31.05.2000 Niemcy (Düsseldorf)

powstaje międzynarodowa, świecka duchowa „Wspólnota Matki i Pani Wszystkich Narodów”, stawiająca sobie za cel prowadzenie Akcji Pani Wszystkich Narodów rozpowszechnianie JEJ Orędzi, Modlitwy i Obrazu; trwanie w nieustannym błaganiu naszego Pana Jezusa Chrystusa za pośrednictwem i orędownictwem Pani Wszystkich Narodów, która kiedyś była Maryją o zesłanie na świat Ducha Świętego, o ochronę świata od upadku, katastrofy i wojny; o zapanowanie na świecie Prawdziwego Pokoju Miłości, Prawdy i Sprawiedliwości Królestwa Bożego w ludzkich sercach i na całej ziemi.

Czy jesteś już członkiem tej Wspólnoty? Patrz rozdział pt.: Wspólnota”.

12.06.2000 Holandia (Amsterdam) - Rok Wielkiego Jubileuszu, Święto Zesłanie Ducha Świętego

na IV Międzynarodowy Dzień Modlitwy Pani Wszystkich Narodów przybyło do Amsterdamu tysiące pielgrzymów z 83 krajów ze wszystkich kontynentów, aby, podobnie jak wtedy uczniowie w Jeruzalem, trwać z Matką w miłości i jedności na modlitwie, w oczekiwaniu na zesłanie Ducha Świętego. Obecni  są  biskupi,  patriarchowie,  księża,  klerycy i

siostry zakonne, Przybyli młodzi i starzy, zdrowi i chorzy, różnych konfesji, wyznań i rytów, różnych języków i kolorów skóry. Według opinii  pielgrzymów, „był to najpiękniejszy Dzień Modlitwy. Wszyscy byliśmy jedną   wielką  rodziną”.

W   holenderskim   dzienniku „De Telegraaf“ z 13.06.2000 napisano: „Maryja pragnie jako Pani Wszystkich Narodów doprowadzić wszystkich ludzi do jednej wspólnoty i przynieść na ziemię Prawdziwy Pokój”.

Szczególną radość uczestników tego wspaniałego spotkania modlitewnego wzbudziła duża ilość przybyłych biskupów ze wszystkich kontynentów. Przybyli z Syrii, Libanu, Turcji, Indii, Najrobi, Kenii, Chin, Indonezji, Filipin, Sri Lanka, Malawii, Nigerii, Urugwaju, Włoch, Holandii, Litwy i Białorusi, dając tym samym wyraz swego posłuszeństwa wezwaniu Pani Wszystkich Narodów. W swoich barwnych, różnorodnych biskupich ornatach dali wyraz swojej przynależności do różnych Kościołów ale jednocześnie nadali temu wielkiemu liturgicznemu świętu wspaniały ekumeniczny charakter. Jeden z biskupów, patriarcha z Libanu powiedział na zakończenie spotkania: „Matka Boża zupełnie mnie przemieniła. Wracam do domu całkiem odmieniony.

IV Międzynarodowy Dzień Modlitwy Pani Wszystkich Narodów był ostatnim z czterech zaplanowanych przez organizatorów dla uczczenia lat poświęconych w Kościele Jezusowi Chrystusowi, Duchowi Świętemu, Bogu Ojcu i Trójcy Przenajświętszej. Począwszy od r. 2001 Dni Modlitwy Pani Wszystkich Narodów przybierają charakter  narodowy zgodnie z poleceniem naszej Matki: Nie będziecie tego (Obrazu) oglądać w waszym wąskim kręgu. Jestem przecież Panią Wszystkich Narodów. Ten Obraz będzie pielgrzymować od narodu do narodu, od miasta do miasta. To jest cel Dzieła Zbawienia (33. Orędzie). I tak dni te miały miejsce:

28.04.2001 w Irlandii (Knock miejsce Maryjnych objawień)

26.05.2001 w Austrii (Sonntagsberg)

01.06.2001 na Filipinach (Manilla) z udziałem dwóch kardynałów, 23 biskupów, papieskiego Nuncjusza, vizeprezydenta i byłej pani prezydent Corrazon-Aquino. Nowo wybrana pani prezydent Gloria Macapagal-Arroyo, w przededniu Dnia Modlitwy z okazji jubileuszu kardynała Sin, w obecności wielu innych biskupów, polityków i gości z zagranicy powiedziała: Moim życzeniem dla Jego Eminencji jest: „Panie Jezu Chryste, Synu Ojca, ześlij teraz Ducha Twego na ziemię... i odmówiła całą Modlitwę Pani Wszystkich Narodów.

02.06.2001 w Szwajcarii (Zug)

02.06.2001 w Anglii (Nottingham)

09.06.2001 w Niemczech (Kolonia)

16.06.2001 w Holandii (Amsterdam)

01.09.2001 na Słowacji (Lucenez)

28.10.2001 w Japonii (Tokio)

05.10.2001

JE biskup J.Punt /Amsterdam/ spotyka się z Janem Pawłem II. Rozmawia z nim również o Pani Wszystkich Narodów.

październik 2001

JE biskup PM. Hnilica zostaje zaproszony przez założycielkę największej na świecie katolickiej stacji telewizyjnej EWTN (Eternal Word Television z siedzibę w Birmingham Alabama / USA) - klaryskę, siostrę Angelica, do wygłoszenia prelekcji o Pani Wszystkich Narodów. Programy telewizyjne wspomnianej stacji TV docierają do około 66 milionów mieszkań. Po wyemitowaniu programu z biskupem Hnilica, zamówiono u siostry Angelica setki tysięcy obrazków modlitewnych Pani Wszystkich Narodów. Wiele z nich zostało przekazanych amerykańskim żołnierzom, udającym się do Afganistanu.

listopad 2001

JE biskup Andrew Francis z Pakistanu, w którego diecezji znalazło schronienie tysiące muzułmańskich uciekinierów z Afganistanu, poprosił „Amsterdam o 10 tys. obrazków modlitewnych Pani Wszystkich Narodów. Polecił również, aby w jego diecezji duże Jej Obrazy pielgrzymowały od domu do domu i od kościoła do kościoła. Uczynił to po tym, jak w jednym z jego kościołów wymordowano zgromadzonych na modlitwie chrześcijan. Przypomniał sobie wtedy o obietnicach Pani Wszystkich Narodów i zdecydował się na jeszcze większe, aniżeli dotychczas, rozpowszechnianie Jej Modlitwy i Obrazu także wśród wierzących innych konfesji.

2000 - 2001 Polska

autor niniejszego opracowania wyrusza z pielgrzymką po kraju z prelekcjami o Pani Wszystkich Narodów. Prelekcje zostają wygłoszone w 5 Wyższych Seminariach Duchownych i 21 kościołach, między innymi w Klasztorze Ojców Franciszkanów w Niepokalanowie (06.05.2001).

Generał klasztoru, ojciec R. żuber podsumował wygłoszoną prelekcję następującym wpisem do „Książki Prelekcji“: „Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza dziękujemy Ci Pani Wszystkich Narodów za to, że przez swoje sługi zechciałaś nas zaprosić do współpracy. Dziękujemy Ci za to, że przyszłaś do nas niegodnych z orędziem i ratunkiem dla świata.

marzec 2002 Kongo (Goma)

na skutek wybuchu wulkanu Nyiragongo, lawa zalała miasto Goma przynosząc zniszczenie i nędzę. Według informacji otrzymanych przez „Amsterdam” od kongijczyka Kizito Bulindi, który w swojej ojczyźnie od lat rozpowszechnia Obraz Pani Wszystkich Narodów, domy, w których znajdował się i był czczony ten Obraz, zostały przez lawę nietknięte. Także trzęsienie ziemi, które w jakiś czas po wybuchu wulkanu dotknęło to miasto, nie spowodowało w tych domach żadnych strat materialnych ani ofiar w ludziach.  Miejscowy biskup

  JE Faustin bp Ngabu potwierdził to nadprzyrodzone zdarzenie i wyraził prośbę o przesłanie mu Obrazu Pani Wszystkich Narodów i JEJ Orędzi.

23.04.2002 Niemcy (Düsseldorf) Uroczystość św. Wojciecha

 po wielu przeciwnościach i walce „na śmierć i życie”, zostaje wprowadzone do Internetu szerokie opracowanie tematu „Pani Wszystkich Narodów” w języku polskim. „Którzy we łzach sieją, żąć będą w radości” (Ps 126, 5).

Autor opracowania ma nadzieję na ukazanie się podobnych stron internetowych także w innych językach w szczególności we wschodnich.

kwiecień - grudzień 2002 świat

podobnie jak w r. 2001 (patrz wyżej), tak i w r. 2002 miały miejsce w różnych częściach świata Narodowe Dni Pani Wszystkich Narodów. Dotychczas odbyły się one:

20.04.2002 w Austrii  (Sonntagsberg)

27.04.2002 w Irlandii (Knock)

25.05.2002 w Indonezji (Dżakarta)

29.05.2002 w Indonezji (Flores)

29.05.2002 w Indonezji (Labuhan Bajo)

29.05.2002 w Indonezji (Maumere)

30.05.2002 w Indonezji (Bali)

31.05.2002 na Filipinach

01.06.2002 w Australii (Perth)

01.06.2002 w Szwajcarii (Bazylea)

03.06.2002 w Australii (east-Australia)

08.06.2002 – w Holandii (Amsterdam)  

Uroczystość Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny

.

.

Otwierając II Narodowy Dzień Modlitwy Pani Wszystkich Narodów w Amsterdamie, ordynariusz miejsca /Haarlemu-Amsterdamu/ JE bp J.M. Punt odczytał Komunikat ( ,,), w którym uznał Maryjne Objawienia Amsterdamskie znane szeroko w świecie jako „Objawienia Pani Wszystkich Narodów” za nadprzyrodzone, co jest jednoznaczne z oficjalnym uznaniem ich przez KOśCIóŁ. Innymi słowy, Objawienia Amsterdamskie uzyskały ten sam kościelny status, co zatwierdzone także przez biskupów miejsca, a nie np. przez Papieża, objawienia w Lourdes (Francja), Fatimie (Portugalia), Banneux i Beauraing (Belgia), Trefontana (Włochy), Akita (Japonia), Kibeho (Ruanda) itp., i oczekiwanie na jakiekolwiek dalsze ich uznanie czy też jakieś „poświadczenie uznania” np. przez Holenderski Episkopat, Stolicę Apostolską czy też samego Papieża byłoby w świetle prawa kanonicznego bezpodstawne, bowiem w pierwszym rzędzie to ordynariusz miejsca podejmuje decyzję o uznaniu lub odrzuceniu objawień mających miejsce w jego diecezji. Takie są jego kościelne uprawnienia i kompetencje. 

Powróćmy jednak do wspomnianego Komunikatu. W swoim wystąpieniu JE biskup J.M. Punt podkreślił, że decyzję o uznaniu Objawień Amsterdamskich podjął po zasięgnięciu rady i opinii teologów, i psychologów, którzy badając przez 6 lat całość sprawy nie natrafili na żadne przeszkody natury teologicznej czy psychologicznej dla stwierdzenia ich nadprzyrodzonej autentyczności. Biskup podkreślił również, że na jego decyzję miały wpływ różnorakie zalecenia, świadectwa i rozwój wydarzeń, a także spojrzenie na nie z perspektywy głębokiej modlitwy i teologicznej refleksji. Na zakończenie swojego wystąpienia JE bp J.M. Punt przekazał wszystkim uczestnikom spotkania pozdrowienia i błogosławieństwo papieża Jana Pawła II.

Należy zauważyć, że wspomniany wyżej Komunikat nosi datę 31.05.2002 i że także na 31 maja Matka Boża zapowiedziała w Amsterdamie uznanie Jej nowego tytułu: „Pani Wszystkich Narodów”, co wypełniło się 31.05.1996, kiedy to biskupi Haarlemu-Amsterdamu JE H. Bomers i jego biskup pomocniczy JE J. Punt wydali oświadczenie, w którym zezwolili na publiczne czczenie Maryi pod tym tytułem. Również na 31 maja Matka Boża zapowiedziała w Amsterdamie ogłoszenie piątego, największego i już ostatniego dogmatu maryjnego – o Maryi Współodkupicielce, Pośredniczce i Orędowniczce. Przy tym nie podała roku, w którym to nastąpi, a jedynie dzień. Osobiście jestem przekonany, że rok ogłoszenia nowego dogmatu zależy w dużej mierze od nas samych, od dania JEJ posłuchu, od naszego przystąpienia „z płomiennym zapałem” do JEJ Akcji Ratowania świata, którą nazywa ONA także Wielkim Dziełem Zbawienia i Pokoju.

Wracając do wspomnianego wyżej Komunikatu o kościelnym uznaniu Objawień Amsterdamskich: Użyte w nim stwierdzenie, iż „nie ma żadnych zasadniczych teologicznych ani psychologicznych przeszkód dla stwierdzenia ich nadprzyrodzonej autentyczności”, wskazuje jednoznacznie na ich pełną zgodność z nauczaniem Magisterium Kościoła. A zatem biorąc pod uwagę fakt, że środkiem ciężkości Objawień Amsterdamskich jest nowy dogmat, daje się wysnuć jednoznaczny logiczny wniosek, że poprzez ich uznanie za nadprzyrodzone, kolejny krok na drodze do jego ogłoszenia został przez KOścióŁ uczyniony.

Należy w tym miejscu zauważyć, że przygotowania do ogłoszenia nowego dogmatu biegną także i innymi drogami. Potwierdzeniem tego była światowa konferencja-VIDEO, która odbyła się 12.06.2002 w środę w Watykanie. Jej temat brzmiał: „Maryja od Soboru Watykańskiego II do dzisiaj.” Konferencja ta została zorganizowana dla duchowieństwa przez Watykańską Kongregację. Wystąpił na niej także papieski teolog Georges Cottier, omawiając rolę Maryi w historii zbawienia jako Współodkupicielki, Pośredniczki i Orędowniczki. Nie ulega wątpliwości, że tak temat jego wykładu, jak i miejsce, w którym został on wygłoszony, a także gremium, do którego był skierowany, to swego rodzaju przygotowanie na ogłoszenie nowego dogmatu. Oby to nastąpiło jak najszybciej. „Panie Jezu Chryste, Synu Ojca, ześlij teraz Ducha Twego na ziemię...”.          

22.06.2002 w Niemczech (Kolonia)

Na II Narodowy Dzień Modlitwy Pani Wszystkich Narodów przybyło do Kolonii około 9 tysięcy pielgrzymów, w tym 60 księży. Wielką niespodzianką była obecność JE biskupa J.M. Punt z Holandii i kilku innych biskupów z różnych krajów. Ten wielki Dzień Modlitwy odbył się pod hasłem: „Maryja prowadzi nas do Najświętszej Eucharystii, do źródła życia. Wygłoszone zostały prelekcje o rozszerzaniu się Akcji Pani Wszystkich Narodów na świecie i złożone świadectwa. Punktem szczytowym spotkania była Msza św. celebrowana przez JE bpa J.M. Punt i wszystkich pozostałych biskupów. Na jej zakończenie wszyscy pielgrzymi odnowili Akt Zawierzenia się Niepokalanemu Sercu Maryi, poprzez odmówienie Aktu, którym Jan Paweł II 8 października 2000 r., na Placu św. Piotra w Rzymie, zawierzył Matce Bożej cały świat. O godz 15-tej odmówiono Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Modlitwom towarzyszyła muzyka i śpiew. Wielkie wzruszenie zgromadzonych wywołały świadectwa wiary, złożone przez młodzież i dzieci. Na zakończenie uroczystości JE bp P.M. Hnilica zaprosił wszystkich do przybycia 31 maja 2003, w święto Zesłania Ducha świętego, na V Międzynarodowy Dzień Modlitwy Pani Wszystkich Narodów do Amsterdamu. Jednocześnie zwrócił się do obecnych z gorącą prośbą o modlitwę, w intencji jak najszybszego ogłoszenia nowego dogmatu o Maryi jako Współodkupicielce, Pośredniczce i Orędowniczce. Jest to o tyle godne uwagi, że Międzynarodowe Dni Modlitwy Pani Wszystkich Narodów w Amsterdamie przestały być już organizowane na rzecz tzw.  Dni Narodowych. Skąd zatem ten wyjątek? Czyżby biskup  miał nadzieję na ogłoszenie nowego dogmatu 31.05.2003 i właśnie dlatego zapraszał wszystkich czcicieli Pani Wszystkich Narodów na ten dzień do Amsterdamu?; aby radować się wraz z nimi, tym tak wielkim dla świata i całej ludzkości wydarzeniem? Niech się tak stanie! Amen.

31.08.2002 na Słowacji (Lucenez)

08.12.2002 w Pakistanie (Multan)

24.12.2002 w Japonii (Tokio)

grudzień 2002 Niemcy

w  miesięczniku Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech „Nasze Słowo”, nr 20 (326) został opublikowany artykuł W.Wojciechowskiego pt.: „Pani Wszystkich Narodów”. Jest to najprawdopodobniej pierwszy artykuł w języku polskim informujący o uznaniu Maryjnych Objawień Amsterdamskich przez Kościół jaki ukazał się na świecie. Dotarł on do około kilkudziesięciu tysięcy Polaków w Niemczech.

19.01.2003 Polska

w katolickim tygodniku „Niedziela” (r 4 2003) ukazał się artykuł Stefana Budzyńskiego zatytułowany: „Objawienia Maryjne w Amsterdamie oficjalnie uznane przez Kościół”. Jest to pierwsza tego rodzaju informacja, o tym tak bardzo ważnym dla świata wydarzeniu, opublikowana w polskich mediach. Dotarła ona za pośrednictwem „Niedzieli” do około 400 tys. czytelników. I byłoby się naprawdę z czego cieszyć, gdyby nie....

08.02.2003 Polska

w polskim dzienniku  „Nasz Dziennik” – Sobota-Niedziela, 8-9 lutego 2003, nr 33 (1529) ukazał się artykuł Wincentego Łaszewskiego pt.: „Pani Wszystkich Narodów”. Dotarł on do około 400 tys. czytelników.

31.05.2003 – Holandia (Amsterdam)

w święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, w Dzień Pani Wszystkich Narodów, w Amsterdamie, w JEJ kaplicy, w obecności kuzynki Idy Peerdeman, ks. Paul Maria Sigl /Rzym/ duchowy syn widzącej, trzymając w ręku polski egzemplarz „Orędzi Pani Wszystkich Narodów”, podziękował Matce Bożej za jego wydanie.

Módlmy się, aby JEJ SŁOWA dotarły do każdej polskiej rodziny, aby zostały przez nas, Polaków, gorącym sercem przyjęte i wprowadzone w życie, a tym samym brama wiodąca do ogłoszenia Nowego Dogmatu i dalej do Nowej Epoki „Prawdziwego Pokoju” została jeszcze szerzej otwarta (patrz także: „Druk-Allegro”).

08.06.2003 – Holandia (Amsterdam)

w niedzielę, w święto Zesłania Ducha świętego – 08.06.2003 odbył się w Amsterdamie V Międzynarodowy Dzień Modlitwy Pani Wszystkich Narodów, na który przybyli pielgrzymi w tym biskupi, księża i siostry zakonne ze wszystkich stron świata także dwóch biskupów z Rzymu. W uroczystościach wzięło udział kilkanaście tys. pielgrzymów.

Po raz pierwszy w historii  Międzynarodowych Dni JEJ Modlitwy przybył do Amsterdamu także i polski biskup, pracujący w Kazachstanie JE bp Tomasz Peta. Należy mieć nadzieję, że jest to swego rodzaju początek zainteresowania polskiej hierarchii duchownej „Amsterdamem”, i że pójdą za tym w naszej Ojczyźnie dalsze kroki jak chociażby spopularyzowanie „Domacyna”, gdzie już od lat stoi największa w Polsce figura Matki Bożej, Pani Wszystkich Narodów.

czerwiec 2003 Polska

artykuł o Matce i Pani Wszystkich Narodów autorstwa W. Wojciechowskiego ukazał się w czasopiśmie „Echo Medziugorja”, czerwiec 2003 / 185 i w Krakowskim Tygodniku Rodzin Katolickich „źródło”, 22.06.2003, nr 25 / 599. Jest to pierwszy artykuł, który opublikowano w prasie polskiej po uznaniu Maryjnych Objawień Amsterdamskich przez Kościół (31 maja 2002), który Orędzie Amsterdamskie przedstawił w sposób całościowy i niezafałaszowany.

26.07.2003 Polska

w sobotnio-niedzielnym wydaniu „Naszego Dziennika” /26-27 lipca 2003/ ukazał się bardzo obszerny artykuł o „Domacynie” (patrz także „fakt” z 29.10.1995). Wspomniano w nim również, choć tylko jednym zdaniem, o Pani Wszystkich Narodów.

Miejmy nadzieję, że już w niedługim czasie Domacyno wybrane w tak cudowny sposób przez Bożą Opatrzność stanie się „świadkiem Amsterdamu” i centralnym ośrodkiem prowadzenia w Polsce JEJ Wielkiej Akcji Ratowania świata od upadku katastrofy i wojny, którą Matka Boża nazywa w swoich Orędziach także Wielkim Dziełem Zbawienia i Pokoju.

listopad 2003 Polska

wydana została książka Wincentego Łaszewskiego zatytułowana „świat Maryjnych Objawień” / wyd. Fons Omnis, Góra Kalwaria/ w której jeden z rozdziałów poświęcony został Maryjnym Objawieniom Amsterdamskim. Książkę tę promowała Fundacja Nasza Przyszłość i Radio Maryja.

styczeń 2004 USA

w chicagowskiej „Panoramie”, w numerze 1 / 2004 najpopularniejszego w Stanach Zjednoczonych polonijnego czasopisma ukazał się artykuł o „Pani Wszystkich Narodów” pióra W. Wojciechowskiego. Przy tym JEJ Cudowny Obraz wydrukowano na pierwszej stronie tego periodyku. W taki oto sposób nasza MATKA i PANI trafiła za Ocean do polskich serc. Chwała Panu i Jego Niebieskiej Matce za wszystko!

maj 2004 Polska

w czasopiśmie „Echo Medziugorja”, z maja 2004 ukazał się artykuł o „Współodkupicielce” autorstwa W. Wojciechowskiego. Wzbudził on duże zainteresowanie także wśród polskich duchownych. Miejmy nadzieję, że jego publikacja przyczyni się do przyspieszenia JEJ TRIUMFU.

30.05.2004 – Holandia (Amsterdam)

w niedzielę 30 maja 2004 roku, w święto Zesłania Ducha świętego miał miejsce w Amsterdamie, w olbrzymiej Hali Parkowej VI Międzynarodowy Dzień Modlitwy ku czci Pani Wszystkich Narodów, na który przybyło tysiące pielgrzymów ze wszystkich stron świata, świeckich i duchownych, w tym Jego Eminencja kardynał Ignace Moussa Daoud z Rzymu Prefekt Kongregacji Kościołów Wschodnich oraz biskupi, księża i siostry zakonne. Temat Dnia brzmiał: „Pani Wszystkich Narodów i moc modlitwy.” Przedstawiony on został w przepięknej prelekcji ks. Paul Maria Sigl pt.: „Czynić, co MATKA na mówi!”

Ze zgromadzonymi wokół Cudownego Obrazu naszej Pani łączyli się duchowo biskupi i kardynałowie ze wszystkich zakątków ziemi, czego znakiem były nadesłane pozdrowienia i wyrazy duchowej jedności, między innymi z Ameryki, Ruandy, Rosji, Indonezji, Sri Lanki, Tajwanu, Kamerunu, Malawii, Kenii, Niemiec, Polski, Słowacji, Francji, Szwecji, Australii, Hondurasu, Brazylii, Libanu i z Ziemi świętej – z Betlejem i Jerozolimy. Należy z radością zauważyć, że VI Międzynarodowy Dzień Modlitwy ku czci Pani Wszystkich Narodów w sposób szczególny odbił się szerokim echem w Ameryce Południowej, gdzie na tydzień przed spotkaniem amsterdamskim katolickie rozgłośnie radiowe wyemitowały audycje, przygotowujące słuchaczy do uczczenia Matki i Pani Wszystkich Narodów. W ten sposób setki tysięcy wiernych z całego świata mogło trwać w duchowej łączności ze zgromadzonymi w Amsterdamie, wśród których nie zabrakło także Madzi Buczek, założycielki  Podwórkowych Kółek Różańcowych Dzieci,  która opowiedziała

o znaczeniu i mocy Modlitwy Różańcowej. Jej półgodzinne wystąpienie, tłumaczone na różne języki świata, zostało nagrodzone

burzą oklasków.

Nasza kochana Madzia zabrała ze sobą do kraju tysiące Obrazków  Modlitewnych Matki i Pani Wszystkich Narodów, aby zachęcić  polskie dzieci do

wzięcia udziału w JEJ Wielkiej Akcji Ratowania świata, nazywanej często przez Matkę Bożą Wielkim Dziełem Zbawienia i Pokoju.

Obrazki te zostały rozdane w Częstochowie, w niedzielę 6 czerwca 2004 r. dziesiątkom tysięcy dzieci – na   VI Ogólnopolskiej Pielgrzymce Podwórkowych Kółek Różańcowych Dzieci.

Co za znamienny znak Bożej Opatrzności, która dla realizacji swoich planów wybiera, jak zawsze, to co małe i proste. Dziecko kocha, słucha i swojej matce bezgranicznie ufa; jest czyste, stąd i odmawiana przez nie Modlitwa ma wielką moc. W tym miejscu przychodzą mi na myśl słowa Naszego Pana Jezusa Chrystusa: „Jeśli nie staniecie się jak dzieci...”.

Reasumując: co za wielka łaska – dla Holandii, Polski i całego świata.

Patrz także rozdział pt.: „Pielgrzymki”

13.06.2004 – Holandia (Amsterdam)

– w niedzielę 13 czerwca 2004 roku miał miejsce w Amsterdamie znowu swego rodzaju „Eucharystyczny Cud“. Otóż po raz pierwszy od 1578 roku ulicami miasta przeciągnęła ponownie Procesja Eucharystyczna w której wzięło udział ponad 1000 wiernych z biskupem Haarlemu-Amsterdamu JE Jozefem Maria Punt na czele. Procesja ta została zorganizowana z inicjatywy jednej z amsterdamskich parafii, której kościół pod wezwaniem Naszej Kochanej Pani obchodził 150-lecie swojego istnienia. Jak pisała lokalna prasa katolicka, procesja ta nie była jakąś „prowokacją” czy „znakiem triumfu”, ale kontynuacją eucharystycznej tradycji, zapoczątkowanej w 1345 roku „Amsterdamskim Mirakel”.   Hasło procesji brzmiało: „Amsterdam miastem Eucharystii”.

Patrz także rozdział pt.: „Codzienny Cud”.

04.07.2004 Polska

– „W pierwszą niedzielę lipca jak co roku u stóp filipińskiej statuy Matki Bożej – nazwanej przez miejscowych Królową Świata znajdującej się w małej wsi Domacyno (woj. zachodniopomorskie) zgromadził się tłum pielgrzymów z całej Polski. Przybyli tu, by powierzyć swoje codzienne troski Tej, którą Syn powierzył człowiekowi”.

Przy tym wielka szkoda, że z przyczyn natury obiektywnej większość tych, którzy do Domacyna pielgrzymują – już od 9 lat, nie zdaje sobie sprawy z tego, że filipińska statua przedstawia sobą Matkę i Panią Wszystkich Narodów, Tę samą, z którą widząca Ida Peerdeman spotykała się w swoich wizjach. Bo właśnie jako taka została poświęcona 21 października 1995 roku przez filipińskiego prymasa JE Ricardo Vidal.

Jeśli na oba tytuły Matki Bożej: Królowa świata oraz Pani Wszystkich Narodów spojrzy się jedynie bardzo powierzchownie, to w zasadzie nie dostrzega się między nimi żadnej różnicy – zdawać się może, że niosą ze sobą tę samą treść. Jednakże przy głębszym przyjrzeniu się im, zwłaszcza w świetle tzw. Orędzi Amsterdamskich, z których tytuł „Pani Wszystkich Narodów” albo „Matka Wszystkich Narodów” się wywodzi: „Możesz mówić Pani Wszystkich Narodów albo Matka Wszystkich Narodów” (11.02.1951), a także w kontekście materiału opublikowanego w niniejszym opracowaniu można dostrzec i z łatwością zrozumieć, jak wielkim nieporozumieniem byłoby stawianie znaku równości pomiędzy tytułem Królowa świata i Matka i Pani Wszystkich Narodów; bowiem jedynie ten Jej drugi tytuł mówi, że jest Ona Twoją i moją  „osobistą” duchową Matką, która zrodziła nas, tam pod Krzyżem, w bólu współcierpienia z Jezusem – jako Współodkupicielka – do nowego życia; stała się nam – używając określenia sformułowanego przez Jana Pawła II –  „Matką w porządku łaski”, kochającą każde swoje dziecko miłością jedyną, niepodzielną i nieskończoną – nie mniejszą, aniżeli Jej Miłość do Jej rodzonego Syna a Naszego Zbawiciela.

A więc z pewnością również i Królowa świata, ale przede wszystkim MATKA... a także i PANI – naszych serc, jako nasza MATKA. Patrz także.

Kończąc ten mój krótki komentarz do domacyńskiego spotkania wierzę, że pątnicy, którzy przybędą do Domacyna w 2005 roku  – będzie to 10-lecie wzniesienia Domacyńskiej Statuy – staną już w swoich sercach przed „Matką i Panią Wszystkich Narodów”, która kiedyś była Maryją.

04-10.12.2004 Polska

Dzięki wsparciu materialnemu i modlitewnemu wielu Sióstr i Braci w Chrystusie Panu, a także dzięki pomocy księdza dr. Ryszarda Uklei, salezjanina, oraz życzliwości i otwartym sercom wybranych przez Panią Wszystkich Narodów księży proboszczów, autor niniejszej witryny internetowej wygłosił w Polsce prelekcje pt.: Na ratunek światu! –  w 7 kościołach (w Dębnie Lubuskim /dwie/, Myśliborzu, Baniach, Sarbinowie, Chojnie i Szczecinie). Prelekcje te spotkały się z bardzo gorącym przyjęciem słuchaczy. Prelegent ma nadzieję, że staną się one swoistym zaczynem wielkiego kultu Matki i Pani Wszystkich Narodów w zachodniej Polsce.

I jeszcze jedno: Pomimo szatańskich ataków na naszą Ojczyznę Polska się jeszcze modli (!) i nasze słowiańskie serca są otwarte na Boga, stąd Polacy w sposób znaczący mogą, jeśli tylko zechcą, wziąć udział w JEJ Wielkiej Akcji Ratowania świata, nazywanej także przez naszą Niebieską Matkę Wielkim Dziełem Zbawienia i Pokoju – pod warunkiem, że dotrze do nich Amsterdamskie Orędzie. Dlatego w tym miejscu gorąca prośba do Ciebie, drogi Czytelniku! Uczyń wszystko, co w Twojej mocy, aby rozpowszechnić jak najszerzej adres niniejszej witryny. Niech to stanie się priorytetem Twojego działania, bowiem, jak pisała św. Benedykta od Krzyża (Edyta Stein, 1942): „Najbardziej boskim ze wszystkich Bożych dzieł jest współpraca z Bogiem w zbawieniu dusz”.

grudzień 2004 Polska

– W czasopiśmie Vox Domini Nr 4/99/2004 opublikowano szczegółową relację z VI Międzynarodowego Dnia Modlitwy ku czci Pani Wszystkich Narodów, który miał miejsce 30 maja 2004 r. w Amsterdamie.

6-8.05.2005 – Holandia (Amsterdam)

W pierwszą sobotę maja 2005 roku rozpoczął się w Amsterdamie VII Międzynarodowy Dzień Modlitwy ku czci Pani Wszystkich Narodów. Jak co roku przybyło nań tysiące pielgrzymów z całego świata.

03.07.2005 Watykan

W pierwszą niedzielę lipca, podczas modlitwy na Anioł Pański, dało się zauważyć na Placu św. Piotra w Rzymie grupy pielgrzymów z dużymi Obrazami Pani Wszystkich Narodów i transparentem: „Dogmati subito!” (pol. Dogmat jak najszybciej - natychmiast!). Jaka zadziwiająca zbieżność ze słowami „Santo subito!”, wołającymi o jak najszybszą beatyfikację Jana Pawła II.

--------------------------------------------------------------------

- Luka czasowa w aktualizacji -

--------------------------------------------------------------------

2011 - 2016 / świat – Dni Modlitwy ku czczi

Pani i Matki Wszystkich Narodów

21.05.2016Niemcy (Düsseldorf)

W Mitsubishi Electric Halle odbył się kolejny Dzień Modlitwy ku czci Matki Wszystkich Narodów. Podczas Mszy św. homilię wygłosił emeryt. kard. Joachim Meisner. Poza nim we Mszy św. wzięli udział: bp Jozef Punt, bp Ramón Argüelles z Filipin, bp Oliver Doeme z Nigerii oraz bp Jan Sobilo z Ukrainy a także wielu księży i duchownych.

Drogi czytelniku!

Ufając, że zapoznałeś się już z całością „Orędzi Pani Wszystkich Narodów”, zapraszam Ciebie bardzo serdecznie do aktualizowania niniejszego rozdziału o kolejne „fakty” tzn. o opisy zdarzeń, które miały miejsce w świecie, a które Twoim zdaniem zostały przepowiedziane przez Matkę Bożą w Jej Amsterdamskich Orędziach.

Będę Tobie również wdzięczny za nadsyłanie mi posiadanych przez Ciebie informacji o szerzeniu się Akcji Pani Wszystkich Narodów, tak w Polsce, jak i na całym świecie.

Bibliografia

„De Boodschappen van de Vrouwe van alle Volkeren”, Amsterdam 1998

Ks. Paul Maria Sigl: „Die Frau aller Völker Miterlöserin, Mittlerin,  Fürsprecherin”, Amsterdam-Rom, 1998

„Informationen”, Aktion Miterlöserschaft, Wiedeń

Don Stefano Gobbi: „An die Priester die vielgeliebten Söhne der Mutter- gottes”, Milano 1994

 

.