Komunikat dla diecezji Haarlem (Holandia)

przekład z niemieckiego

Od dłuższego już czasu i w narastającej ilości dochodzą do nas - biskupa Haarlemu i jego biskupa sufragana - prośby z kraju i zagranicy o jednoznaczne określenie stanowiska wobec objawień Maryi jako Pani Wszystkich Narodów w Amsterdamie w latach 1945-1959.

Po dogłębnym przemyśleniu i po zasięgnięciu rady oficjalnych instancji, uwzględniając prośbę o duszpasterską jasność, przedstawiamy niniejszym następujące stanowisko:

Należy dokonać rozróżnienia pomiędzy objawieniami (orędziami), z jednej strony a Maryjnym tytułem Pani Wszystkich Narodów z drugiej.

W chwili obecnej, Kościół nie może się jeszcze wypowiedzieć na temat nadprzyrodzonego charakteru objawień i treści orędzi. Każdy ma prawo do wyrobienia sobie o nich sądu zgodnie z głosem sumienia.

Modlitwa Panie Jezu Chryste, Synu Ojca..., zawierająca tytuł 'Pani Wszystkich Narodów', cieszy się od 1951 r. kościelnym zezwoleniem, ktore wydał ówczesny biskup Haarlemu JE bp Huibers. My również nie mamy żadnych zastrzeżeń co do publicznego czczenia Maryi pod tym tytułem.

W obecnym czasie, kiedy rasy, narody i kultury wzajemnie uzależnione są od siebie bardziej niż kiedykolwiek dotąd dotyczy to w szczególności Amsterdamu  ufamy, że własnie ten tytuł ukaże w pełnym świetle powszechne Macierzyństwo naszej Pani i jej wyjątkową rolę, jako Niewiasty, w Boskim planie zbawienia.

Haarlem, 31 maja, 1996                            

w święto Nawiedzenia

Podpisali:                                                                                         

JE bp Henricus Bomers, biskup Haarlemu

JE bp Jozef Marianus Punt, biskup pomocniczy

.

.

.

.

.

.