Amsterdam, 31 maja 1994 r.

Ksiądz Paul Maria Sigl urodził się 22 października 1949 r. w Natters / Tyrol (Austria). święcenia kapłańskie otrzymał 8 grudnia 1992 r. w kaplicy objawień w Fatimie. Jest duchowym opiekunem misyjnej wspólnoty Rodzina Maryi Współodkupicielki z siedzibą w Rzymie.

Na zdjęciu widzimy go w towarzystwie widzącej Idy Peerdeman, którą miał okazję poznać w 1970 r. w Rzymie. Należy zauważyć, że widząca modliła się przez ponad 20 lat w intencji jego kapłańskiego powołania i była dla niego duchową matką.

Ks. Paul Maria Sigl należy od samego początku do głównych uczestników Międzynarodowych Dni Modlitwy Pani Wszystkich Narodów w Amsterdamie, podczas których wygłasza porywające prelekcje. Obok bpa Paul Maria Hnilica /Rzym/ przyjaciela Jana Pawła II i bpa Josepha Punt /Amsterdam/ należy do najbardziej znanych zwolenników nowego dogmatu o Maryi Współodkupicielce, Pośredniczce i Orędowniczce.

Ks. Paul Maria Sigl jest autorem przepięknej książki efekt 10-ciu lat intensywnej pracy zatytułowanej: Die Frau aller Völker Miterlöserin, Mittlerin und Fürsprecherin (niem. Pani Wszystkich Narodów Współodkupicielka, Pośredniczka i Orędowniczka), która posłużyła za materiał źródłowy autorowi niniejszego opracowania.

.

.

.

.

.

.