Drogi Czytelniku!

Proszę Cię niniejszym bardzo gorąco o wydrukowanie wyszczególnionych niżej materiałów i o jak najszersze ich rozpowszechnienie - tam, gdzie tylko jesteś w stanie. Przekaż je także swojemu ks. Proboszczowi i poproś o zezwolenie na wręczenie ich wiernym po Mszy św. lub wyłożenie w kościele. A jeśli byłoby to z różnych przyczyn niemożliwe, to wydrukuj choć "wizytówki" niniejszej witryny:

"NA RATUNEK śWIATU! - www.p-w-n.de"

i rozdaj je jak największej ilości osób.

W taki sposób przyczynisz się do przyspieszenia JEJ zwycięstwa nad szatanem, ojcem kłamstwa i nadejścia Nowej Epoki PRAWDZIWEGO POKOJU - patrz Orędzia Amsterdamskie.

A więc do dzieła!

Niech Dobry Bóg błogosławi

Nasza Niebieska Matka chroni

i Duch święty prowadzi!

w.wojciechowski@avemater.pl

Materiały do wydruku

1) Piąty Dogmat Maryjny - przybliżenie i objaśnienie

2) Prośba bł. Matki Teresy z Kalkuty o ogłoszenie nowego dogmatu

    cz. 1

    cz. 2

3) Nowy Dogmat a Maryjne Objawienia Amsterdamskie

4) PETYCJA do Ojca świętego Franciszka

Przeczytaj także rozdział pt.: "Nowy dogmat"