Drogi Przyjacielu!

Proszę Cię niniejszym bardzo gorąco o wydrukowanie wyszczególnionych niżej materiałów i o jak najszersze ich rozpowszechnienie - tam, gdzie tylko jesteś w stanie. Przekaż je także swojemu Księdzu Proboszczowi i poproś o zezwolenie na wręczenie ich wiernym po Mszy św. lub wyłożenie w kościele. A jeśli byłoby to z różnych przyczyn niemożliwe, to wydrukuj chociaż proszę we własnym zakresie przedstawione niżej (jedynie na wzór)  "wizytówki" Fundacji "Ave Mater" lub zamów je w drukarni Druk-Allegro i rozdaj, gdzie tylko możesz, jak największej liczbie osób.

Zdjęcie przedstawia awers i rewers "wizytówki" Fundacji "Ave Mater".

Rzeczywisty jej format odpowiada  formatowi karty bankowej.

W taki sposób przyczynisz się do przyspieszenia JEJ zwycięstwa nad szatanem, ojcem kłamstwa i nadejścia Nowej Epoki PRAWDZIWEGO POKOJU - patrz Orędzia Amsterdamskie

A więc do dzieła!

Niech Dobry Bóg błogosławi

Nasza Niebieska Matka chroni

i Duch święty prowadzi!

w.wojciechowski@avemater.pl

Materiały do pobrania

Na ratunek światu!

Wielki Apel do wszystkich!

Piąty Dogmat Maryjny

Nowy Dogmat a Maryjne Objawienia Amsterdamskie

Petycja o nowy dogmat - indywidualna

Petycja o nowy dogmat - zbiorowa

Petycja o przywrócenie pierwotnych słów Modlitwy (ang.)

Petycja o przywrócenie pierwotnych słów Modlitwy (pol.)

Wesprzyj Fundację "Ave Mater"

Prośba bł. Matki Teresy z Kalkuty o ogłoszenie nowego dogmatu

    cz. 1

    cz. 2

Przeczytaj także rozdział pt.: "Nowy dogmat"