Prosimy o przyłączenie się do modlitwy i petycji

Matki Teresy na rzecz Piątego Dogmatu Maryjnego:

Maryja Współodkupicielka, Pośredniczka Wszystkich Łask i Orędowniczka.

                                    14 sierpnia 1993 r.

                                                                              Święto św. Maksymiliana Kolbe

Maryja jest  naszą Współodkupicielką z Jezusem. Dała Jezusowi Jego ciało i cierpiała z Nim u stóp Krzyża.

Maryja jest Pośredniczką wszystkich łask. Dała nam Jezusa i jako nasza Matka uprasza dla nas wszystkie Jego łaski. 

Maryja jest naszą Orędowniczką, która wstawia się za nami u Jezusa. Jedynie przez Serce Maryi możemy zbliżyć się do Eucharystycznego Serca Jezusa. 

Papieskie zdefiniowanie Maryi jako Współodkupicielki, Pośredniczki i Orędowniczki przyniesie Kościołowi wielkie łaski.

Wszystko dla Jezusa przez Maryję.

Niech Wam Bóg błogosławi

Matka Teresa MC