„Prawdziwy Pokój” na kartach Biblii

Nowe Zesłanie Ducha świętego na kartach Biblii

Orędzie Ojca Świętego Jana Pawła II na Światowy   Dzień Pokoju 1 stycznia 2004 roku

Orędzie Ojca Świętego Jana Pawła II na Światowy Dzień Pokoju 1 stycznia 2005 roku

Prawdziwy Pokój w objawieniach współczesnych