.Wiadomości ze świata

Watykan 12.06.2002Mariolog za dogmatem o Maryi  Współodkupicielce (niem.) W jakim sensie Maryja jest Współodkupicielką? (niem.)Nowa książka prof. dr. M. MiravalleSympozjum w FatimieKLUCZ do Triumfu i światowego Pokoju - film wideo  w wersji ang.

Watykan 12.06.2002

12.06.2002 w środę,  miała miejsce w Watykanie światowa konferencja-VIDEO, której temat brzmiał: „Maryja od Soboru Watykańskiego II do dzisiaj”. Konferencja ta zorganizowana została dla duchowieństwa przez Watykańską Kongregację. Wystąpił na niej także papieski teolog Georges Cottier, omawiając rolę Maryi w historii zbawienia jako Współodkupicielki, Pośredniczki i Orędowniczki. Nie ulega wątpliwości, że tak temat jego wykładu, jak i miejsce, w którym został wygłoszony, a także gremium, do którego był skierowany, to swego rodzaju przygotowanie na ogłoszenie nowego dogmatu.. Oby to nastąpiło jak najszybciej. „Panie Jezu Chryste, Synu Ojca, ześlij teraz Ducha Twego na ziemię...”          

.

.

Uwaga!

Zapraszam bardzo serdecznie – kimkolwiek byś nie był/a do współpracy przy redagowaniu niniejszego rozdziału poprzez nadsyłanie mi wszelkich artykułów i publikacji, traktujących o nowym dogmacie.

W przypadku materiałów obcojęzycznych wskazane jest (ale nie konieczne) nadsyłanie ich tłumaczeń (także drogą elektroniczną), każdorazowo z dokładnym podaniem materiału źródłowego, z którego pochodzą. Materiał zdjęciowy (możliwie jak najlepszej jakości) będzie także mile widziany. Materiały niezamówione nie będą zwracane.

Wszelką korespondencję proszę kierować na adres Fundacji "Ave Mater"

lub mailem na adres: avemater@avemater.pl

Bóg zapłać za wszelką pomoc!

W. Wojciechowski

.

.