o

Modlitwy: Akt zawierzenia się Matce BożejAkt poświęcenia Polski Miłosierdziu BożemuRacz nam pomócModlitwa o Dary Ducha świętegoModlitwa Jana Pawła II Modlitwa franciszkańska Modlitwa do Serca MaryiModlitwa do Matki Bożej o pokonanie szatanaProsta ścieżka /do Nieba/

Koronki:.Koronka do Madonny płaczącej

Poezja: Matka

Inne: Papież Jan Paweł II o Różańcu świętymFotorefleksjeAkt oddania się Panu Jezusowi według Don Dolindo Ruotolo

.

Akt zawierzenia się Matce Bożej

Matko Boża, Niepokalana Maryjo!

Tobie poświęcam ciało i duszę moją,

wszystkie modlitwy i prace, radości i cierpienia,

wszystko czym jestem i co posiadam.

Ochotnym sercem oddaję się Tobie w niewolę miłości.

Pozostawiam Ci zupełną swobodę posługiwania się mną

dla zbawienia ludzi i ku pomocy Kościołowi świętemu,

którego jesteś Matką.

Chcę odtąd wszystko czynić z Tobą, przez Ciebie i dla Ciebie.

Wiem, że własnymi siłami niczego nie dokonam.

Ty zaś wszystko możesz, co jest wolą Twego Syna

i zawsze zwyciężasz.

Spraw więc Wspomożycielko wiernych,

by moja rodzina, parafia i cała Ojczyzna

były rzeczywistym Królestwem Twego Syna i Twoim.

A m e n.

o

Akt poświęcenia Polski Miłosierdziu Bożemu

Boże Miłosierny - Stwórco Wszechświata - Boże Ojców naszych - Ojcze Przedwieczny!

Spójrz okiem Miłosiernej Opatrzności Twej na wyciągnięte błagalnym gestem ręce Twojego ludu polskiego. W poczuciu naszej nędzy - z nieograniczoną ufnością uciekamy się do Twego Miłosierdzia i prosimy o łaskę przebaczenia za grzechy naszego Narodu.

W tej chwili, wpatrzeni oczyma dusz naszych w Twój święty Majestat, padamy na kolana, wyznając w pokorze, żeśmy prochem i

nicością, a grzechy nasze bez liczby.

Za wszystkie łaski i dary Twoje, Boże Miłosierny, myśmy Ci zapłacili zdradą Twych świętych przykazań, zdeptaniem Przenajświętszej Krwi Jezusa Chrystusa.

Tak, Ojcze nasz, zgrzeszyliśmy i zawiniliśmy!

Ale ponieważ objawiłeś nam, o Boże, że Miłosierdzie Twoje nie zna granic, przeto wołamy z ufnością: Jezu Miłosierny, Zbawicielu nasz - Miłosierdzia... Miłosierdzia... Miłosierdzia... Miłosierdzia nad Narodem naszym!

W pokorze serca naszego Twemu Sercu oddajemy na zawsze wszystkie polskie rodziny - młodzież polską - naszą ukochaną Ojczyznę.

O dobry Panie Boże, Ojcze nasz, Jezu Chryste Odkupicielu i Bracie nasz, miej Miłosierdzie nad naszą Ojczyzną, naszą nędzą. Twego Miłosierdzia wzywamy, bo ono jest jedyną nadzieją naszą. Twemu Miłosierdziu polecamy i poświęcamy nasz Naród, skłócony nienawiścią Kaina i pychą szatana.

Daj nam proszącym łaskę, byśmy zrozumieli swe posłannictwo w dziejach, byśmy poprawili się z grzechów, byśmy z całym przekonaniem i w duchu szczerości praktykowali Twoje i Kościoła Twego przykazania!

Daj moc ducha polskim rodzicom w misji rodzicielskiej i wychowawczej. Daj młodzieży polskiej całą głębię wiary naszych praojców.

Dokonując tego aktu poświęcenia i oddania Twemu Miłosierdziu, wołamy: Boże, daj Ojczyźnie naszej i światu całemu tak upragniony pokój - pokój w duszy i sercach - pokój między wszystkimi narodami.

O Jezu, w dzień przyjścia Twego nie bądź nam sędzią, ale Ojcem Miłosierdzia. (Wszyscy powtarzają) Miłosierdzie Boże, ufamy Tobie! (trzy razy) Jezu, ufam Tobie! (trzy razy).

Tekst tego Aktu jego autor - sługa Boży ks. Michał Sopoćko, spowiednik i kierownik duchowy św. Faustyny - osobiście ofiarował tuż przed śmiercią (1975) swojej bratanicy, s. Bernadecie Sopoćko, podczas odwiedzin w Białymstoku. Siostra Bernadeta przekazała go swojej przełożonej generalnej w Gorzowie Wlkp.

r

Racz nam pomóc

O Dziewico, blasku chwały,

poświęcona Duchem,

Gołębico pełna westchnień,

wracającym z Egiptu

wyjdź naprzeciw, pełna łaski!

Broń rodzinę,

broń przed klęską,          

w sprawiedliwej walce

obdarz odpoczynkiem słodkim.

Ozdobiona Chrystusa łaską,

cennymi kamieniami

lśniąc łaską cnót,

pełna mądrości

i wszelkich charyzmatów

przed atakami demonów broń swą mocą.

Uproś pokój,

pierwsza z dziewic.

Wiecznym przymierzem złączona

 z boskim Oblubieńcem,

spraw, by nam zaświecił Ten,

którego jesteś Matką...

Arko przymierza,

spraw, by nam był łagodny

Ten, w czasie sądu,

 z którego łask korzystasz.

Przybądź nam, biednym,

gdy gwiazda wschodzi,

racz nam pomóc

i w dniu pogrzebu.

Anonim (X-XI w.)

m

Modlitwa o Dary Ducha świętego

DUCHU święty, ty nas uświęcasz,

wspomagając w pracy nad sobą.

TY nas pocieszasz, wspierając,

gdy jesteśmy słabi i bezradni.

Proszę Cię o Twoje DARY. 

Proszę o DAR mądrości,

bym poznał i umiłował PRAWDę Wiekuistą,

którą jesteś TY, Boże mój.

Proszę o DAR ROZUMU,

abym na ile mój umysł może pojąć,

zrozumiał prawdy wiary.

Proszę o DAR umiejętności,

abym patrząc na świat,

dodtrzegał w nim dzieło Twojej dobroci

i mądrości, i abym pamiętał, że rzeczy stworzone

nie mogą zaspokoić wszystkich moich pragnień.

Proszę o DAR RADY

na chwile trudne, gdy nie będę wiedział jak postąpić.

Proszę o DAR męstwa

na czas szczególnych trudności i pokus.

Proszę o DAR pobożności,

bym chętnie przebywał z Tobą w modlitwie,

abym patrzył na ludzi jak na braci,

a na Kościół jako dar Twojej opieki.

Proszę o DAR bojaźni Bożej,

bym lękał się tylko grzechu,

który mnie od Ciebie Boże oddala.

Proszę o Duchu święty, DUCHU POCIESZYCIELU,

napełnij serce moje Boską miłością

i łaską wytrwania w dobrym,

abym żył po chrześcijańsku aż do samej śmierci. 

A m e n.

0

Modlitwa Jana Pawła II

Najświętsza Dziewico

Matko Chrystusa i Matko Kościoła...

otwórz nasze serca na niezmierzone

horyzonty Królestwa Bożego

i głoszenia Ewangelii wszelkiemu stworzeniu...

Twoje matczyne Serce zna liczne

niebezpieczeństwa i ogrom zła,

które dzisiaj przytłacza

mężczyzn i kobiety...

Panno mężna

natchnij nas siłą Ducha i ufnością w Bogu,

abyśmy umieli przezwyciężać

wszystkie przeszkody,

które napotykamy wypełniając naszą misję.

Naucz nas traktowania rzeczywistości świata

z żywym poczuciem

chrześcijańskiej odpowiedzialności

i z radosną nadzieją

na przyjście Królestwa Bożego,

nieba nowego i ziemi nowej.

Ty, która z Apostołami

w wieczerniku, trwałaś na modlitwie

oczekując przyjścia Ducha Pięćdziesiątnicy,

proś o nowe Jego rozlanie

na wszystkich katolików świeckich,

mężczyzn i kobiety,

ażeby w pełni sprostali swojemu powołaniu

i swojej misji, wezwani

- jako latorośle prawdziwego krzewu winnego -

do przynoszenia obfitego owocu

dla życia świata.

Dziewico Matko,

prowadź nas i wspieraj, abyśmy zawsze żyli jak prawdziwi

synowie i córki Kościoła Twojego Syna

i przyczyniali się do utrwalania tu, na ziemi

cywilizacji prawdy i miłości,

zgodnie z Wolą Boga i dla Jego chwały.

Amen.

Jan Paweł II, Egzorta Apostolska Christifideles Laici, 1988, n. 64

0

Różaniec - koronka do Madonny Płaczącej

Zamiast Wierzę w Boga:

O Jezu ukrzyżowany, uniżeni u Twoich stóp ofiarujemy Ci krwawe łzy Tej, która towarzyszyła Ci w Twojej bolesnej drodze krzyżowej z tak gorącą i żarliwą miłością.

Spraw, dobry Mistrzu, abyśmy z miłością pojęli wymowę krwawych łez Twojej Najświętszej Matki, a pełniąc tu na ziemi Twoją świętą wolę, stali się godnymi chwalić

Cię i wielbić przez całą wieczność w niebie. Amen.

Na dużych paciorkach: (7 x)

O Jezu, spójrz na krwawe łzy Tej, która Ciebie na ziemi najbardziej umiłowała i w niebie nadal najgoręcej Cię kocha.

Na małych paciorkach: (7 x 7)

O Jezu, wysłuchaj nasze prośby, ze względu na boleści i krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki.

Na zakończenie: 3 x tak jak na dużych paciorkach

Modlitwa końcowa:

O Maryjo, Matko Miłości, Matko litości i Matko Miłosierdzia! Prosimy Cię, złącz nasze prośby z Twoimi prośbami, aby Jezus, Twój Boski Syn, do którego się zwracamy przez przyczynę Twoich Matczynych łez, wysłuchał nasze błagania i wraz z łaskami, o które Go prosimy, udzielił nam nagrody życia wiecznego. Amen.

Napis na medaliku Różańca:

"Matko Bolesna, Twoje łzy niweczą panowanie piekła".

"Jezu zakuty w kajdany, przez Twoją Boską łagodność zachowaj świat od grożącego mu chaosu".

.

Matka

Matko, Ty, która

schodziłaś

z nieba na górę

La Salette,

miałaś ze sobą krzyż

z obcęgami i młotkiem.

Matko, Ty, która niesiesz

nam pomoc

w nawracaniu,

pokucie i poście,

choć my często o tym

zapominamy.

Matko, Ty, która prosiłaś

Melanię i Maksymina,

aby głosili Twoje Orędzie

światu,

a my niechętnie bierzemy

do serc

to, co Ty nam podajesz.

Matko, Ty, która płakałaś

i płaczesz dalej nad

ludem grzesznym,

a on ma twarde serca,

bo nie chce Ciebie

słuchać.

Matko, Ty, która

ukazujesz nam Krzyż,

w którym jest moc

i prawda,

na nim zawisło zbawienie

świata,

i on jest drogą do nieba.

Matko, jak długo chcesz

płakać,

nad ludem grzesznym,

który ginie w bagnie

grzechów?

Sama nam to mówiłaś,

że człowiek idzie drogą

ku śmierci.

Matko, oto dziś stoisz

przed krzyżem,

na globie ziemskim

z rozwartymi rękami,

dając nam łaskę,

zbawienie i pokój.

Schodzisz jako niebieska

wysłanniczka dla ludu,

Pani Wszystkich

Narodów.

Autor nieznany

.

Modlitwa franciszkańska

O Panie, uczyń mnie narzędziem

Twojego pokoju, abym siał

miłość

tam, gdzie panuje krzywda;

jedność

tam, gdzie panuje zwątpienie;

nadzieję

tam, gdzie panuje rozpacz;

światło

tam, gdzie panuje mrok;

radość

tam, gdzie panuje smutek.

Spraw, abym mógł

nie tyle szukać pociechy,

co pociechę dawać;

nie tyle szukać zrozumienia,

co rozumieć;

nie tyle szukać miłości,

co kochać;

albowiem dając otrzymuję;

wybaczając zyskuję przebaczenie;

a umierając, rodzę się do wiecznego życia,

przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego.

Amen.

.

Modlitwa do Serca Maryi

O przeczyste Serce Maryi, dobroci pełne, okaż swoją miłość. Niech płomień Twego Serca, o Maryjo, ogarnie wszystkich ludzi.

Kochamy Cię bezgranicznie! Wlej w nasze serca prawdziwą miłość, abyśmy za Tobą tęsknili.

Kochamy Cię bezgranicznie. O, Maryjo, cicha i pokornego serca, wspomnij nas, gdy zgrzeszymy! Ty wiesz, że wszyscy jesteśmy grzeszni.

Spraw, o Maryjo, abyśmy przez Twoje przeczyste, matczyne Serce zostali uzdrowieni z każdej duchowej choroby.

O, spraw, byśmy zawsze mogli odczuwać dobro Twego matczynego Serca, byśmy przez płomień Twego matczynego Serca nawracali się. Amen.

Matko moja, Matko dobroci, miłości i miłośierdzia, kocham Cię nieskończenie i ofiaruję się Tobie.

Modlitwa podyktowana przez Matkę Bożą Jelenie z Medziugorja.

.

Modlitwa do Matki Bożej o pokonanie szatana

Dostojna Królowo Niebios i Pani Aniołów!

Ty otrzymałaś od Boga moc i posłannictwo starcia głowy szatana. Pokornie Cię prosimy, ześlij zastępy Aniołów, aby pod Twoimi rozkazami ścigały szatanów, zwalczały ich wszędzie, ukróciły ich zuchwalstwo i strąciły w przepaść piekielną.

święci Aniołowie i Archaniołowie, brońcie nas i strzeżcie nas!

Matko Boża, ześlij świętych Aniołów, aby mnie bronili i oddalili ode mnie złe duchy. Amen.

.

Uwaga!

Zapraszam bardzo serdecznie

do współredagowania niniejszego rozdziału.

.

.

.

.

.

.