ChCIAłAM przynieść poważne i radosne Orędzie

Przeżycia Eucharystyczne 1961 - 1970

W kolejnych Przeżyciach Eucharystycznych widząca słyszy ponownie głos Pani Wszystkich Narodów, ale Jej nie widzi. Widzi jednakże światło, które zawsze poprzedza Jej przyjście.

Prorocze orędzie

31 maja 1963 r. widząca otrzymała szczególne orędzie, w którym został przepowiedziany wybór kardynała Montini na papieża Pawła VI., zdarzenie, które miało miejsce dopiero 3 tygodnie póżniej tj. 21 czerwca 1963 r.

Gdy po Komunii św. wróciłam na swoje miejsce, święta Hostia zaczęła znów żyć i usłyszałam w swoim wnętrzu:

„Transsubstancjacja”. (tzn. Przeistoczenie)

Przy tym święta Hostia żyła jak nigdy przedtem w moich ustach.

Wtedy usłyszałam:

„Chciałem im dać jeszcze jedną szansę”.

Potem zobaczyłam, ale nie oczami, jak poprzednio – usta i palec na nich. Usłyszałam:

„Nie mówić nikomu, dopóki się nie stanie”.

Głos odczekał chwilę, po czym usłyszałam:

„Montini”.

Wtedy strumienie wody napłynęły do mych ust i  święta Hostia zniknęła.

Sobór

Orędzie, które widząca otrzymała 31 maja 1965 r. można właściwie także potraktować jako proroctwo. Z trudem przecież w tamtym czasie można było sobie wyobrazić, jak wielki zamęt i niezgoda powstaną w samym Kościele po zakończeniu Soboru Watykańskiego II.

Podczas Komunii święta Hostia znów ożyła w moich ustach. Zobaczyłam usta i palec na nich; palec zrobił krzyżyk na ustach. Usłyszałam Głos:

„Tak jest dobrze”.

Po krótkiej przerwie usłyszałam:

„Idź do papieża Pawła i powiedz mu w imieniu Pani Wszystkich Narodów: To jest ostatnie ostrzeżenie przed zamknięciem Consylium. Kościołowi Rzymskiemu grozi schizma. Ostrzeż duchowieństwo. Zrób wszystko, aby zaprzestali z fałszywymi teoriami o Eucharystii, Sakramentach, nauce wiary, kapłaństwie, małżeństwie i rodzinie. Oni są prowadzeni przez ducha nieprawdy, przez szatana i uwiedzeni przez modernizm. Boska Nauka i Prawa dotyczą wszystkich czasów i dla każdego okresu czasu są ważne. Utrzymaj w  swoim ręku władzę zwierzchniczą. Zrozumiesz mnie, gdy powiem: Kościół Rzymski musi pozostać Kościołem Rzymskim. Czyń to, co Pan przeze mnie – posłaną jako ‘Matka’ lub ‘Pani Wszystkich Narodów’ od ciebie zażądał. Po to zostałeś wybrany papieżem. Niechaj narody odmawiają przed mym Obrazem Modlitwę, a Duch Święty przyjdzie. Kościół i naród bez Matki jest jak ciało bez duszy.

Ta epoka będzie teraz zamknięta”.

Rue du Bac

Dwa Przeżycia Eucharystyczne doświadczyła widząca w czasie Mszy świętych w kościele przy ulicy Rue du Bac w Paryżu, gdzie Matka Boża objawiła się w 1830 r. Catherine Laboure.

Te objawienia Matki Bożej mogą być uważane za początek wielkiej serii Maryjnych objawień, które miały miejsce w XIX i XX w.

W „Rue du Bac” Maryja objawiła się jako „Niepokalanie Poczęta” i poleciła wybicie Cudownego Medalika. Objawiła się stojąc na kuli ziemskiej opromienionej promieniami – symbolami łask spływających z Jej rąk. Przy tym w owalnym obramowaniu uformowały się słowa modlitwy: „O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.” Na odwrotnej stronie medalika Catherina widziała dużą literę M, powyżej której znajdował się Krzyż, a na dole dwa Serca, Jezusa i Maryi. Pierwsze Serce było ukoronowane cierniami, drugie przebite mieczem. Całość była otoczona dwunastoma gwiazdami. W czasie Mszy św., w kaplicy przy Rue du Bac, 19 czerwca 1966 r. widząca usłyszała słowa: „Czy widzisz teraz drogę, którą chciałam?”. 31 maja 1969 r. również w kościele przy Rue du Bac, widząca usłyszała w swoim wnętrzu: „To, co tutaj miało swój początek, będzie kontynuowane przez Panią Wszystkich Narodów”.

Objawienia przy Rue du Bac były wyraźnym przygotowaniem do dogmatu o Niepokalanym Poczęciu Maryi, który został ogłoszony 1854 r.

Należy w tym miejscu zauważyć, że w Lourdes Matka Boża objawiła się św. Bernadettcie jako „Niepokalane Poczęcie”, a więc jako Ta, która poczęta została bez grzechu, i która miała stać się świątynią Ducha świętego i Matką Pana.

W Orędziach Amsterdamskich Pani wskazuje w bardzo szczególny sposób na ten fakt, kiedy omawiając dogmat o Maryj jako Współodkupicielce, Pośredniczce i Orędowniczce mówi: Ponieważ Maryja jest Współodkupicielką, jest również Pośredniczką, jest również    Orędowniczką. Nie tylko dlatego, że jest Matką Pana Jezusa Chrystusa, ale dlatego – uważaj dobrze – ponieważ jest Niepokalanym Poczęciem” (04.04.1954).* Stanowi to godną uwagi zgodność pomiędzy orędziami i obrazami z „Rue du Bac” z jednej strony, a „Amsterdamem” z drugiej.

Chciałam przynieść poważne i radosne orędzie

Z okazji 25-lecia pierwszego objawienia Pani Wszystkich Narodów, 25.03.1970 r. w Centrum Kongresowym RAI w Amsterdamie odbyła się wielka uroczystość. Podczas gdy w południe pielgrzymi wyruszyli w kierunku miejsca, na którym ma być wybudowany kościół Pani Wszystkich Narodów, widząca zobaczyła światło ogarniające całe to miejsce i obecnych tam ludzi: „Było tak, jak gdyby rozwarło się Niebo“. i jeszcze raz może usłyszeć słowa Pani: Chciałam przynieść poważne i radosne orędzie. Oni jednak nie posłuchali. Fale upadków, katastrof i wojen coraz bardziej zalewają świat. Nie dajcie się porwać falom duchowego zamętu! Apostołowie Pana, trwajcie w waszym Boskim powołaniu!”.

* Red. od W.Wojciechowski: patrz rowniez Tajemnica Maryi