wdw

Poniższy tekst zawiera wybrane fragmenty Orędzi, przekazanych światu za pośrednictwem francuskiej widzącej JNSR.

Przekład z niemieckiego: Witold Wojciechowski

 

18 października 2002

„Aby zapracować na życie w Bogu,

należy wchodzić wąskimi drzwiami Mojego świętego Krzyża.

Prowadzi was Moja święta Matka i wy wchodzicie wraz z Nią,

gdyż Maryja jest Bramą Nieba.

Tajemnica Maryi

 Jezus: Przychodzę, aby objawić wam Tajemnicę Maryi

 

23 czerwca 2003, w wigilię narodzin Jana Chrzciciela

Jezus:

Napiszesz to, co przekażę ci o Tajemnicy Mojego Serca, które bije w Najświętszej Trójcy:

Był czas, kiedy Bóg zapragnął bardzo pojednać się z grzeszną ludzkością. Chciał żyć razem z mieszkańcami ziemi, aby ich pouczać o prawdziwym życiu w Bogu; oni nie byli tego więcej warci od was, ale Bóg, który jest Miłością i Przebaczeniem pragnął ofiarować im Swój Pokój, w Swojej Prawdzie, która jest życiem i drogą do wiecznego życia, do Jego Królestwa, które nie jest z tego świata, a które z powodu grzechu pierworodnego było jeszcze niedostępne.

Pisz dalej, moja córko:

Ja, Syn Boży i sam Bóg, zstąpiłem z Nieba, aby stać się człowiekiem pośród ludzi, aby pewnego dnia człowiek mógł zostać ubóstwiony i aby w Bożej Chwale mógł otrzymać imię syna Bożego, dziecka Ojca, brata Jezusa w świętości Ducha, zespalającego wszystkie ludzkie istoty ze Słowem Boga, które Ciałem się stało.

Dla realizacji swoich planów Mój Ojciec nieskończonej Miłości wybrał ziemską rodzinę. Miała ona przyjąć święte i czyste dziecko, Niepokalane Poczęcie..., abym Ja w nim /w Niej/ mógł przyjąć ciało; stać się człowiekiem; Synem Człowieczym z zachowaniem mojej boskości Syna Bożego.

To święte dziecko, które miało Mnie począć, zostało zrodzone z niewiasty, która była dotąd niepłodna – Anna. Aby jej dziecko mogło być niepokalanie poczęte, nie mogło być poczęte przez mężczyznę. Św. Joachim był dla niego takim samym ojcem, jak św. Józef dla Mnie....

św. Anna, żona św. Joachima, żyła ze swoim mężem naturalnym małżeńskim pożyciem; kochali się jak mężczyzna i kobieta, i ich połączenie trwało na tej ziemi. Kiedy dzisiaj ci tę Tajemnicę, która w Sercu Mojej Matki była bardzo starannie zachowywana, wyjawiam, to dlatego, aby w Kościele ukazać w świetle prawdziwe miejsce Maryi w Sercu Boga.

Zachowywanie dłużej w tajemnicy tej prawdy jest już niemożliwe,

ponieważ w Bożym planie zajmuje ona pierwsze miejsce:

Nowa Ziemia, Nowe Niebo.

Zaprawdę jest Ona Niepokalanym Poczęciem.

Aby łono Anny mogło nosić święte Dziecko, oczyścił je sam Bóg; i jej łono zostało oczyszczone z grzechu pierworodnego. W taki sposób Maryja została poczęta bez grzechu i jej poczęcie było niepokalane; Ona nie mogła być poczęta przez mężczyznę.

Św. Anna, która była dotąd niepłodna, została przygotowana, aby począć Całą Czystą z Ducha świętego, który jest Bogiem.

Różnica w stosunku do Mojego świętego poczęcia polegała na tym, że Ja zostałem zrodzony z Dziewicy, podczas gdy Maryja została zrodzona z Anny, która dziewicą nie była.

Dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych.

Ja Jestem Bogiem tego, co niemożliwe.

Gdy tę Tajemnicę Maryi dzisiaj objawiam, to dlatego, aby wasze serca otworzyły się na Wielki Cud Miłości, który będzie miał miejsce w Niej, przez Nią i z Nią. Ona jest waszą Współodkupicielką, waszą Orędowniczką. Ona jest Pośredniczką pomiędzy Bogiem a wami, chorą ludzkością – z braku miłości. Ponieważ jest Ona Córką, Oblubienicą i Matką Boga, może tę rozdartą ludzkość sama – z pomocą Ducha świętego – zrodzić /na nowo/ światu.

Maryja urodziła się tak, jak miały rodzić się wszystkie dzieci ziemi – bez grzechu pierworodnego. W swoim Niepokalanym Poczęciu i Nienaruszonym Macierzyństwie jest Ona Pierworodną ziemi.

Ja Jestem Pierworodny: Syn człowieka i Boga, aby wstąpić z Moim uwielbionym Ciałem i Moją boską Duszą do Nieba. Moim świętym Zmartwychwstaniem pociągam za sobą Maryję, Moją świętą Matkę. Niepokalane Poczęcie wstąpiło do Nieba po Mnie, ze swoim ciałem bez skazy i swoją duszą, uwielbioną przez świętego Ducha. Była Drugą, która wstąpiła do Królestwa Swojego Ojca, i która została przyjęta przez Trójcę świętą, w której od samego początku miała zawsze swoje miejsce. Dlatego ponownie wam mówię i powtarzam:

To jest Moja święta Matka. Czyńcie wszystko, cokolwiek wam powie.

Wasza święta Matka wprowadzi was na jedyną drogę świętości, abyście już tutaj na dole mogli żyć prawdziwym życiem w Bogu. Wasza przemiana się rozpocznie i to jest wasze przebóstwienie, na podobieństwo Jej Boskiego Syna Jezusa Chrystusa.

Pan uczynił dla nas cuda! święte jest Jego Imię. Amen.

 

10 lipca 2003

Jezus:

św. Maryja, Matka Boża jest z wami, aby wam pomóc narodzić się przez Ducha świętego, który nigdy nie zaprzestał w Niej zamieszkiwać i w Niej przebywać na nowo, tak jak ON, z racji Jej Boskiego Poczęcia.

Maryja:

Jestem Niepokalane Poczęcie. Jestem Nową Jutrzenką tej oczyszczonej ziemi, powołanej do tego, aby stać się nowym Edenem /rajskim ogrodem/, Nową ziemią, ziemią nowego, świętego, czystego i uświęconego ogniowym chrztem Kościoła. Duch święty działa, aby dokonać oczyszczenia całego stworzenia.

19 lipca 2003 

Jezus:

Maryja przychodzi, aby dusze, które zapomniały o Bogu i przez to stały się chore, odnowić i uświęcić. ONA uzdrowi i uświęci całą ludzkość – wszystkie zawierzone Jej przez Boga dzieci.

29 sierpnia 2003

Jezus:

Pragnę opowiedzieć ci o Mojej Najświętszej Matce.

Gdy Mój Kościół przyjmie Moje Orędzie z 23 czerwca 2003 r. do wiadomości, zostanie poddany próbie. Czy uzna boskość Mojej Najświętszej Matki? Czy uczci w świętej Matce Syna Bożego Córkę Boga, poczętą z Ducha świętego w łonie św. Anny, mojej umiłowanej babci? Czy też odrzuci najważniejszą część dogmatu o Niepokalanym Poczęciu?

Moja święta Matka objawiła to przecież całemu światu przez św. Bernadettę: „Jestem Niepokalane Poczęcie”. Jeśli wasze oczy pokryły się łuskami i wasz duch do dzisiaj pozostaje ograniczony, oznacza to, że czas wielkiej światowej próby się wypełnia i zakończy tylko wtedy, gdy Kościół Mi zadośćuczyni.

Czas wielkiego oczyszczenia jest w toku: rozpocznę od Mojego zniekształconego Kościoła. Pragnę, aby był taki, jak jego Boski Mistrz. Ofiaruję mu Moją świętość, uczynię czystym, bez zmarszczki i skazy. Moja Oblubienica musi być taka, jak jej Oblubieniec. Dlatego też musi ona czynić dobro, być Mi wierna i posłuszna. Kiedy posłucha Mojego Słowa i podda Mojej prośbie, obiecuję jej Moją pomoc, i wystąpię przeciwko wszystkim jej wrogom. Moja Obietnica rozciąga się z pokolenia na pokolenie i z niej zrodzą się nowi święci, którzy w swoim Stwórcy, Zbawicielu i Uświęcicielu oczekują na pełnię swojej świętości.

Żądam od Mojego Kościoła, aby uznał boskość Mojej Najświętszej Matki, błogosławionej Dziewicy MARYI. Życzę sobie, aby była wielbiona wraz z Jej Boskim-Ukrzyżowanym Miłości, Jej umiłowanym Synem; ONA, na której prośbę, tam u stóp Mojego świętego Krzyża otrzymała od swojego Ojca i Naszego Ojca niewidoczne Stygmaty wszystkich Ran, które podczas Mojej świętej Męki pokrywały Moje Boskie Ciało.

Zaprawdę jest ONA waszą Współodkupicielką, która z miłości do Ojca i wszystkich Jego ziemskich dzieci zaakceptowała w swoim niepokalanym ciele wszystkie bolesne i niewidoczne, najświętsze rany Boskiego-Ukrzyżowanego.

Ojciec wybrał Ją w Jej pokorze. Dzisiaj pragnie ON swoją czcigodną Córkę, która jako Córka, Oblubienica i Matka zachowywała tę Tajemnicę przez przeszło 2 tys. lat w swoim sercu, uwielbić w Niebie i na ziemi: „I Maryja rozważała wszystko w swoim Sercu...

Poprzez Nią, w Niej i przez Nią musi się wszystko wypełnić, aby odbudować Boży ład na tej ziemi, która jest tak Jej, jak i Moją ziemią. Tak jak JA JESTEM Królem całego widzialnego i niewidzialnego świata, tak i ONA jest jego Królową. Jak mnie Bóg uwielbił, tak i JA wielbię Moją Matkę, przez Mojego Wszechmocnego Ojca, od którego pochodził Mój autorytet.

Dzisiaj przekazuję TEJ, która stanie się MATKą tej rozdartej ludzkości, Królewską Władzę Najświętszej Trójcy, aby tym samym Kościół powstał na nowo, i aby wszystkie jego członki zaakceptowały zjednoczenie przez Maryję, w Maryi i z Maryją.

Poprzez nieposłuszeństwo pierwszej kobiety, Ewy, cierpi cała ludzkość, i od czasu grzechu pierworodnego cierpieć nie przestaje. Gdy sobie dzisiaj życzę, aby ta Tajemnica, która pozostawała w ukryciu od ponad 2000 lat została wyjawiona – o Najświętszym Niepokalanym Poczęciu MARYI, Mojej Najświętszej Matki, to Bóg, Nasz

Ojciec, jest Tym, który zadecydował, aby przeprowadzić całą rozdartą ludzkość przez MARYJę, najdoskonalsze i najskromniejsze ze stworzeń  Przedwiecznego  Ojca:   przez  Nią,  Czystą, Pokorną i bez skazy ponieważ ONA jest BOSKA.

Cała ludzkość musi przejść przez Maryję, poprzez wyrażenie zgody – jak MARYJA – na ofiarowanie się Naszemu Ojcu oraz na zjednoczenie każdego serca z bolesnym i niepokalanym Sercem naszej pełnej łaski Matki.

PAN chce dokonać ze Swoim Ludem cuda. Zaproszona jest cała ziemia: każde /jej/ dziecko należy do wszechdobrego Ojca. Boży wybór spoczął na MARYI, na posłusznej Ojcu Córce, na godnej uwielbienia Matce Syna i Oblubienicy Ducha świętego, który w MARYI znalazł sobie mieszkanie; DUCH, który, poprzez połączenie z MARY, z Woli Bożej połączenie na zawsze, z każdego swojego stworzenia – poprzez MARYJę, pragnie uczynić Dziecko światła.

Zrodzeni z MARYI otrzymacie Ducha świętego i będziecie jak Aniołowie

Maryja mówi do was:

„Jestem Służebnicą Pana, który pozwolił, dla chwały Najwyższego, na działanie Ducha świętego przeze Mnie.

Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim.

Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy.

Oto bowiem odtąd błogosławić Mnie będą wszystkie pokolenia,

Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny,

a Jego imię jest święte.

Jego miłosiedzie z pokolenia na pokolenie

Nad tymi, którzy się Go boją.

...Niewiasta pragnie uratować Boże dziecko, którego jest Matką; ludzkość Ją uzna. Porażka szatana będzie sromotna. MARYJA postawi swoją stopę na jego głowie; w taki sposób to, co on miał za słabość stanie się siłą. Ludzkość pokona dumę. I to jest TRIUMF MARYI, Matki Kościoła. Ona uratuje także ostatnie jego członki.

Wieczny Kościół w Niebie uznał swoją Królową. W swoim cudownym Wniebowzięciu MARYJA otrzymała koronę wiecznej chwały i została uznana jako Córka Ojca, Matka Syna i Oblubienica Ducha świętego. Kościół na ziemi musi upodobnić się do Wiekuistego Kościoła Boga i wybrać MARYJę na swój wzór, gdyż zaprawdę, Moja Najświętsza Matka jest tej samej natury co Ojciec i Syn.

Syn Boży przyszedł przez Nią, aby upodobnić się do dzieci ziemi i aby zjednoczyć je w Bogu. Kościół, który jednoczy wszystkie członki Chrystusa, aby narodzić się świętym, czystym, bez zmarszczki i skazy musi przejść przez Maryję, tak jak Chrystus. W taki sposób – poprzez uznanie Maryi jako poczętego z Ducha świętego Niepokalanego Poczęcia, zrodzonego ze św. Anny mocą Ducha świętego, który zamieszkuje w MARYI – święty Kościół Boży i wszystkie jego członki, nawet te, które stoją na uboczu, będą gotowe do tych nowych narodzin przez MARY, naszą błogosławioną Matkę.

Wasz Papież zna tę Tajemnicę: TOTUS TUUS Maryjo, Ty jesteś wszystkim dla wszystkich. Wszyscy pragniemy należeć do Ciebie i uświęceni powrócić do Niego, Naszego Zbawcy, aby  żyć w Jego świetle Wiecznej Chwały.

Bez Kościoła nie ma zbawienia.

Dlatego JA JEZUS CHRYSTUS żądam, aby Mojej Matce, błogosławionej Dziwicy MARYI,

przyznać w Kościele należne JEJ miejsce.

Tak wypełni się Plan Boży:

wyratowania świata ze szponów szatana.

Wszystko zależy od Mojego Kościoła,

dla jego własnego zbawienia i zbawienia całej ludzkości.

Kościele, uznaj w MARYI prawdziwą Córkę Ojca,

poczętą z Ducha świętego a będziesz uratowany,

a poprzez Ciebie wszystkie dzieci Ojca,

oczekujące nowych boskich narodzin!

1 września 2003

Prośba do Mojego Kościoła:

Jezus:

Moje dziecko, to, co ci podyktuję jest prośbą do Mojego Kościoła. Proszę Cię, przekaż ją Ojcu świętemu, waszemu Papieżowi i wszystko to, co już ci przekazałem, łącznie z niniejszym ostatnim tekstem:

Jest rzeczą pilną, ogłosić Mojemu Kościołowi

boskość Mojej świętej Matki,

poprzez co wypełni się ostatnia faza Bożego Planu.

Chodzi o Zbawienie świata,

które znajduje się w rękach Mojego Kościoła.

On musi uznać boskie poczęcie Mojej Najświętszej Matki.

Kiedy błogosławiona Dziewica MARYJA objawiła św. Bernadetcie: „Jestem Niepokalane Poczęcie, to tym samym, że jest ona odwiecznie w JA JESTEM. Powiadam wam: świat nie znajdzie Pokoju tak długo, dopóki Kościół nie uzna w Najświętszej MARYI Jej boskiego Poczęcia.

Dzisiaj CZAS znajduje się w rękach Mojego Kościoła, aby przywrócić Bożą Prawdę; on /Kościół/ dźwiga na sobie odpowiedzialność Mojego Ludu. Nie utrudniajcie Mi w realizacji Mojego Planu.

Maryja jest Bramą Nieba.

Maryja jest Matką Kościoła.

Nasz Ojciec w swojej nieskończonej dobroci wybrał MARYJę, aby Swojemu Jedynemu Synowi umożliwić wejście w świat człowieka. Dzisiaj Nasz Ojciec wybrał Maryję, aby cała rozdarta ludzkość, wszyscy ludzie tej ziemi, mogli wejść w Nową Ziemię z Nowym Niebem przez MARYJę, która jest Córką, Oblubienicą i Matką Jedynego i Prawdziwego Boga.

Maryja jest Bramą Nieba, i posiada także Klucz do tej Bramy. Klucz jest w Niej. MARYJA jest poczęta z Ducha świętego, który w Niej uczynił sobie mieszkanie. Kiedy Bóg, Odwieczny, wybrał MARYJę, aby Jego dzieci mogły narodzić się na nowo – tak jak były, zanim rozpoczęły twardą ziemską pielgrzymkę – to dlatego, że ONA, poprzez swoją czystość, posłuszeństwo i pokorę może przyprowadzić ostatnią owcę z powrotem do Boga.

Królestwo Boże jest blisko, ale Mój Ojciec pragnie, aby ludzkość wszystkie talenty, które otrzymała z Nieba, na powrót odnalazła. Jedno jedyne stworzenie nigdy ich nie utraciło i w nim one zaowocowały – w takiej mnogości jak gwiazdy na niebie: ma ono na imię MARYJA.

Aby Plan Boży się wypełnił, pierwszym, który musi narodzić się na nowo jest Mój Kościół; on musi przejść przez Moją Matkę. Dlatego musi uznać w pełni JEJ Niepokalane Poczęcie w jego boskości.

Członki Mojego Kościoła oczekują końcowego oczyszczenia, które dokona się w tym samym dniu, w którym Kościół uzna ten dogmat /przyp. red.: o Niepokalanym Poczęciu/ w jego pełni. Maryja jest Niepokalanym Poczęciem poczętym z Ducha świętego.

Ludzkość i ziemia oczekują na potwierdzenie tego dogmatu w jego pełni przez święty Kościół Jezusa Chrystusa, aby na tej Nowej Ziemi z Nowym Niebem narodzić się na nowo.

Ziemia i Niebo muszą połączyć się w żarliwej modlitwie,

aby Królestwo Boże – tako na ziemi jak i w Niebie – szybciej przyszło,

 i aby te wszystkie katastrofy, i przewroty

na ziemi Boga i ludzi znalazły swój koniec.

Módlcie się razem za Kościół święty i

za Papieża, jego duchową głowę.

Trzymajcie się tego, co powiedział wam Mój św. Jan; to jest dla Mojego Kościoła:

„Ja przyszedłem na świat jako światło, aby każdy, kto we Mnie wierzy, nie pozostawał w ciemności. A jeżeli ktoś posłyszy słowa Moje, ale ich nie zachowa, to Ja go nie sądzę. Nie przyszedłem bowiem po to, aby świat sądzić, ale aby świat zbawić. Kto gardzi Mną i nie przyjmuje słów Moich, ten ma swego sędziego: słowo, które powiedziałem, ono to będzie go sądzić w dniu ostatecznym. Nie mówiłem bowiem sam od siebie, ale Ten, który Mnie posłał, Ojciec, On mi nakazał, co mam powiedzieć i oznajmić. A wiem, że przykazanie Jego jest życiem wiecznym. To, co mówię, mówię tak, jak mi Ojciec powiedział (J 12, 46-50).

Jezus Chrystus

Amen.

†    †

13 września 2003

Jezus:

Dziecko żyje z mleka matki; dziecko Boże bez duchowego mleka MARYI żyć nie jest w stanie. Dzisiaj pragnę was pouczyć, że nikt nie może przyjść do Ojca inaczej, jak tylko przez Syna, i że wy, w obecnym czasie musicie narodzić się – poprzez łaskę – na nowo: nikt nie jest w stanie przyjść inaczej do Syna aniżeli przez Matkę Bożej łaski.

I tak otwierają się drzwi Nieba, szeroko dla wszystkich dzieci, dla tych, które mają czyste serca, które wypełniają wolę Wszechmocnego, które zaakceptowały bycie miłosierdziem dla tych, którzy niebieską Matkę proszą aby im pomogła być lepszymi.

Nie wątpij, gdyż Bóg ci na to nie zezwala! Zwątpienie jest trucizną kłamcy. W twoim sercu jest nadzieja, chroń ją i pielęgnuj, i czekaj. Powiedziałem: cierpliwość pomoże temu, kto umie czekać. I to jest Mądrość, która dziś wieczór przychodzi do ciebie. Jezus Chrystus.

16 września 2003

Jezus:

Moje dziecko... Mówię do Mojego Kościoła:

Maryja jest dziełem Boga, Jej ciało i dusza należą do Pana. Ona jest w Bogu.

Odpowiedzcie Mi: skąd pochodzą wasze dusze? I dokąd muszą powrócić?

Ludzie Mnie nie posłuchali. Chciałem wszystkim Moim braciom dać udział w Mojej Boskości. /Ale/ Oni naśladowali Adama i dalej go naśladują w nieposłuszeństwie. W ogóle nie chcą naśladować Jezsusa, Prawdziwego Boga i prawdziwego człowieka.

We Mnie nie ma Ciemności, w Moim Słowie żadnego cienia grzechu. Życie jest wiecznym życiem.

Dałem Mojej świętej Matce udział w Mojej Boskości. I Ona poszła za Mną; ze Mną ma Ona udział we wszystkim i dzieli Bożą Łaskę Jej Boskiego Syna. Nasze Dwa Serca są połączone.

Ponieważ Moja Matka dzieliła ze Mną, w Mojej Męce i Moim Ukrzyżowaniu, Moje Cierpienie Miłości jest Ona Mater Dolorosa /Matką Bolesną/.

Dałem Jej również dzielić, wraz ze Mną, radość Mojego świętego Zmartwychwstania i Moją Boskość w Jej Wniebowzięciu, gdzie została ukoronowana na Królową Universum (Wszechświata). Ona otrzymała koronę chwały Najświętszej Trójcy z rąk Jej Boskiego Syna. Amen.

28 września 2003

JESUS:

Dlaczego złe myśli nurtują w waszych sercach

Co jest łatwiej powiedzieć: „Odpuszczają ci się twoje grzechy czy też: „Wstań i chodź!? (Mt 9, 4)

To Tchnienie Boga, ten Oddech życia, jest niczym innym, jak tylko Duchem świętym, który dał pierwszym ludziom ciało i ducha.

Aby pierwszy kontakt z człowiekiem spodobał się Boskiemu Synowi, Mój Ojciec nieskończonego Dobra przyoblekł łono Anny, która była dotąd niepłodna, w łagodność i czystość. Poprzez Jego święte Tchnienie złożył On w nim życie Tej, która stała się MARYJą, Moją Matką, Całą Czystą, Niepokalanym Poczęciem, Tą samą, która została powołana do tego, aby Czysta Dziewica, która poprzez swoje fiat / niech mi się stanie / przy

zwiastowaniu przez Archanioła Gabriela otrzymała Tchnienie Bożego Ducha, który w Jej dziewiczym łonie złożył Syna Bożego, który w Dziewicy Maryi przyjął Ciało i stał się Człowiekiem aby umrzeć dla was na Krzyżu.

On, jak mówi Pismo, zmartwychwstał Trzeciego Dnia i wstąpił do Nieba, gdzie zasiada po Prawicy Ojca.

Wkrótce powrócę w Chwale. Amen.

Jezus Chrystus.

10 października 2003

JEZUS:

Człowiek tego świata usunął ze wszystkich rzeczy to co boskie i /dlatego/ wszystko upada. Tylko jedno jest w stanie przywrócić siłę zdolną pokonać Złego i dać wam Nową Ziemię i Nowe Niebo pokora. Pokora zniszczy pychę i jej przeklętego księcia, którym jest szatan.

Tylko jedno jedyne stworzenie Dobrego Ojca zostało wybrane dla pokonania Złego – ONA, która jest przystrojona w świętą pokorę. Tak jak JA zostałem powołany do pokonania śmierci na Krzyżu, JA, Syn Boga, tak Moja Najświętsza Matka, błogosławiona MARYJA, została wybrana od samego początku, aby zmiażdżyć głowę temu, przez którego przychodzi wszelkie zło.

Dlatego właśnie Nasz święty Ojciec przystroił Ją – w swojej Boskiej Łasce, w poczęcie bez grzechu. ONA została poczęta z Ducha świętego i w łonie św. Anny otrzymała ciało; w łonie tej, która została oczyszczona i uświęcona, aby począć Całą Czystą, mającą zrodzić Bożego Syna.

Dzień, w którym Kościół uzna niepokalane i boskie poczęcie Mojej Najświętszej Matki, będzie Dniem ósmym, Dniem OMEGI.

Poprzez to uznanie Kościół narodzi się na nowo, piękniejszy aniżeli dotąd, bez zmarszczki i skazy, a Matka Boża będzie mogła ofiarować Stwórcy wszystkie Jego odrodzone dzieci. Nowy człowiek narodzi się ósmego Dnia.

„Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mego” powie człowiek, „aby w Twoim /Duchu/ narodzić się na nowo, przez świętą Maryję, naszą błogosławioną Matkę, która przychodzi, aby zrodzić nowe pokolenie świętych ziemi”. Poprzez boską Matkę i jedynie przez Maryję, człowiek ziemi będzie mógł powrócić do swojego Ojca, podobnie jak przychodząc przez Maryję, Syn Boży mógł dotknąć ziemi.

W tych nowych narodzinach, poprzez Maryję, Córkę Boga, Oblubienicę Ducha świętego i Matkę waszego Jezusa Chrystusa, Ręka Boża otrzyma z ręki Matki wszystkie swoje dzieci, wykupione poprzez Jego święty Krzyż.

Prezentacja tego Nowego świata – Nowej Ziemi i Nieba Nowego – wraz ze wszystkimi dziećmi, które otrzymały Ducha świętego odbędzie się w największej świątyni tego świata – na waszej Ziemi, oczyszczonej i pobłogosławionej przez Najświętszą Trójcę i Maryję.

Kiedy Kościół Boży otworzy swoje bramy, otworzę na oścież moje Boskie święte Serce. Wtedy śmierci już nie będzie, gdyż Ja Jestem życiem wiecznym.

12 października 2003

JEZUS:

...Tego samego dnia Duch święty sprawi – przez Maryję – powstanie Kościoła na nowo, w jego pełnej i chwalebnej świętości i w następstwie tego przyciągnięcie do niego wielkiej liczby dzieci, które Jezus u stóp swojego Krzyża Miłości powierzył swojej Najświętszej Matce. „św. Janem” są wszystkie dzieci Ojca, które oczekują tej cudownej przemiany. Musicie rozpocząć przyjmować Maryję do mieszkań waszych serc, na podobieństwo Apostoła Jana, który przyjął Ją do swojego mieszkania.

...W dniu, w którym Kościół uzna boskie Niepokalane Poczęcie Maryi, świat rozraduje się Bożym Pokojem; Kościół narodzi się na nowo (...) – będzie taki, jak jego Mistrz Jezus Chrystus. Stwórca otrzyma z rąk Maryi wszystkie swoje odnowione dzieci – zrodzone na nowo w świetle świętego Ducha.

Kiedy Zielone Drzewo Krzyża Jej Boskiego ukrzyżowanego Syna otworzy skruszonym duszom bramę Wiecznego życia poprzez Kościół, który uzna boskość Maryi, wtedy Bóg da możliwość suchemu drzewu narodzić się na nowo, dla życia w Bogu: to właśnie chore, skarłowaciałe i martwe członki będą tymi, którzy przyłączą się do Kościoła, który odnowi się poprzez wielkie oczyszczenie. Gdyż Chrystus jest Głową kościoła, chwałą w Trójcyjedynego, Miłością Matki, która na zawsze będzie Orędowniczką i która bronić będzie swoje, nawet najgorsze dzieci, bowiem tylko Miłość Boga może wszystko uzdrowić, i Maryja jest najłagodniejszą z matek. ONA jest Maryją, Matką Bożej Miłości.

14 października 2003

Jezus:

Moje dziecko! Tutaj kończy się 3-cia i już ostatnia część czwartej księgi. Tak, jak ci obiecałem, księga ta zawiera

Tajemnicę Maryi, Mojej Najświętszej Matki.

Teraz mój Kościół jest już w posiadaniu tego skarbu.

Gdy objawi go światu,

wtedy w tej samej chwili wszystko się wypełni.

I to jest Klucz do pełnego zrozumienia Ewangelii przez cały świat. To jest przeciwwaga ofiarowana przez Boga swojemu stworzeniu, nie przestającemu się chwiać od czasu grzechu Adama.

Nie szukajcie jeszcze daty Mojego powrotu w Chwale, gdyż zawarta jest ona również w Tajemnicy Maryi. Zegar czasu zatrzyma się wcześniej – jak we śnie.

Gdy 23 czerwca 2003 r. Wielka Tajemnica Maryi została wam objawiona – z ust mojego dziecka /JNSR/, nosicie już w sobie, każdy z was, datę Mojego powrotu w Chwale; później poznacie ją – poprzez Mojego Ducha, który tchnie w zasłonę, która ją przed wami zakrywa – z okazji ogłoszenia światu przez Mój Kościół Tajemnicy Jej boskiego poczęcia. W tym samym momencie Stworzenie Ojca wkroczy w swoje Nowe-Stworzenie. Wtedy wszystko zostanie odnowione w harmonijną i pełną stabilność.

Ziemia, kolebka ludzkości, zakwitnie na nowo; Nowy Eden z Bogiem. I oto przychodzę.

Amen, przyjdź Panie Jezu!

/Wtedy/ Zstąpię z Moim Ogrodem na ziemię, ze wszystkimi Moimi wybranymi, z Moimi świętymi Nieba, którzy okryją się nowym ciałem, jak Moje. I To jest nowa inkarnacja (narodziny) świętych Nowego Nieba, Pierwsze Zmartwychwstanie.

Zostaniecie przebudzeni przez Ducha świętego, który zdejmie zasłonę z waszych oczu. Zobaczycie Mnie zstępującego z Nieba w towarzystwie Mojej Najświętszej Matki, w otoczeniu wszystkich Moich świętych. Wpadniecie w zachwyt widząc tych, dla których „dla Niej, przez Nią i z Nią“, dla chwały Najwyższego wszystko się wypełniło; dla waszego Ojca w Niebie, który od wieczności przygotował Triumf MARYI, która wraz z moim świętym Kościołem pokonała diabła przez Krzyż Pierworodnego.

Wtedy przedstawię tej niezliczonej liczbie dzieci, które wraz ze Mną są dziedzicami olbrzymiego spadku Ojca, Moją boską Matkę.

Oto Matka Moja!

która także i was, poprzez świętą Łaskę Ducha świętego, który w Niej mieszka, zrodziła światu.

Tak powstanie ludzkość, Stworzenie Ojca, przed obliczem Maryi, piękniejsza aniżeli kiedykolwiek, na swojej Nowej Ziemi. I to jest to przedstawienie Maryi nowego, przemienionego przez Bożą Łaskę pokolenia, które zwróci się do NIEJ:

Jesteś cała Piękna, Maryjo, bez żadnej skazy.

Jesteś chwałą niebiańskiego Jeruzalem.

Ty jesteś Immaculata w Jego boskim Poczęciu.

Ty jesteś w Bogu, tak jak Bóg jest w Tobie“.

I tutaj rozdziera się zasłona przez pełne mocy tchnienie Ducha świętego,

i objawia się jak pulsujące słońce

 Tajemnica Maryi

 Amen.

†    †

.

5 marca 2004

Jezus:

Bądź mi posłuszna. Odsuń się od tych, którzy chcieliby, abyś powiedziała więcej, aniżeli Ja tobie powiedziałem, ponieważ wszystko zostało już powiedziane. Teraz od nich zależy, co uczynią. Ześlę im Ducha Prawdy, który im doradzi.

Jest rzeczą nieodzowną dla Kościoła, aby ten dogmat został rozpatrzony.

Moja święta Matka nie jest osobą Trójcy Przenajświętszej (!), jak oni odważają się zarzucać ci, że tak powiedziałaś. Moja święta Matka żyje w Trójcy Przenajświętszej i cieszy się wiecznym szczęściem we wspólnocie ze wszystkimi świętymi Nieba i ziemi. Moja Matka nawiedza was. Moja Matka ukazuje wam Moją drogę i [tłumaczy] jak należy na nią wkroczyć, aby powrócić do Mnie. Teraz przemówi do ciebie moja Mama.

Maryja:

Człowiek stał się zabawką diabła, prawdziwym pajacem, którym diabeł manipuluje, jak mu się rzewnie podoba. Kiedy nadejdzie godzina, w której Kościół uzna, że Nasz Ojciec jest naprawdę Moim Ojcem? Zrodziłam się z Jego Ducha; jestem pełna Jego Łaski i w Niebie raduję się Jego świętą chwałą. Jestem Niewiastą, która musi zniszczyć wroga Mojego Ojca i wszystkich Jego dzieci. Pod moim spojrzeniem szatan stanie się cieniem, który rozpłynie się w powietrzu. Dlatego też walczy on o to, aby Kościół nie uznał we Mnie prawowitej Córki Boga.

Aby Wola Wszechmocnego została wypełniona, godzina mojego Triumfu rozpocznie się wraz z uznaniem przez Kościół pełni dogmatu. Jestem Boskie Niepokalane Poczęcie.

Moje dziecko, rozgłaszaj wszędzie tę Bożą Prawdę i módlcie się wszyscy, w jedności, aby Mój syn, a wasz Papież zdołał przeprowadzić to, co o Mnie nosi w swoim sercu, w szczególności to najważniejsze. Gdyż przez to, że wypowie Boskie Niepokalane Poczęcie Maryi –  te święte słowa w ustach mojego umiłowanego syna – wasz Ojciec święty Jan Paweł II sprawi, że mistrz zła zadrży.

Wtedy wkroczę z Wolą Odwiecznego. Amen.

Jezus i Maryja,

dwa święte, zjednoczone SERCA.

†††

18.03.2004

Jezus:

żadna ludzka istota nie jest w stanie obyć się bez Mojej świętej Matki. Ja, Jezus Chrystus nigdy się bez Niej nie obędę. Powiedziałaś o Niej wszystko. Ona żyje w Przenajświętszej Trójcy nie będąc Jej osobą.

Ten koncept nie jest dostępny dla ludzkiego rozumu. Wobec  racjonalnego dowodzenia, to co nadprzyrodzone upada i rozbija się jak waza z cieńkiej porcelany. Duch człowieka nie jest jeszcze w stanie się wznieść. żadne zrozumienie nie może dzisiaj zaistnieć, gdyż natychmiast napotyka na osądzanie Prawdy, która jest prawdą wiary, a nie prawdą nauki.

Maryja pozostaje cielesnym i pełnym tajemnicy okryciem Syna Bożego. Ona poprowadzi was przez wąską bramę świętego Krzyża do czystości dziewiczego poczęcia, do jakiego powołani jesteście wszyscy, mając udział w stworzeniu, aby zaprawdę człowiek stał się synem Boga.

Jezus mówi do was.

Mnie słuchajcie.

     †

Kochana Siostro, kochany Bracie w Chrystusie!

Idź i rozpowszechniaj Tajemnicę Maryi! to monumentalne Orędzie Nadziei dla umęczonego Ludu Bożego aby dotarła do każdego: od niemowlęcia w kołysce do umierającego starca. Módlcie się moje dzieci o to, aby Boża Prawda została wyniesiona  na światło dnia, zanim na tej ziemi dnia już nie będzie..., aby dogmat o Boskim Niepokalanym Poczęciu Maryi został ogłoszony w jego pełni. I nie lękaj się, Moje dziecko! św Bernadetta też cierpiała z powodu pierwszej części dogmatu. Będziesz cierpieć, ale JA będę przy tobie, ponieważ przyjdę, aby uratować świat każdego, kto się do Mnie zwróci (25 października 2003).

Przyp. red.: „Tajemnica Maryi” została przesłana do Watykanu we wrześniu 2004 r.

 

.

.

.

.

.

..