.

"Jeśli się nie nawrócicie..."

Uwaga! Komentarze redakcyjne, ujęte w niżej przedstawionym tekście w nawiasy kwadratowe, są prywatnymi komentarzami autora, nie roszczącego sobie w najmniejszym stopniu prawa do nieomylności.

W tym samym czasie przyszli niektórzy i donieśli Mu o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar. Jezus im odpowiedział: «Czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, że to ucierpieli? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Albo myślicie, że owych osiemnastu, na których zwaliła się wieża w Siloam i zabiła ich, było większymi winowajcami niż inni mieszkańcy Jerozolimy? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie» k 13, 1-5).

Wybrane fragmenty wypowiedzi naszego Pana Jezusa Chrystusa i Jego Matki, zaczerpnięte z niektórych ICH Orędzi, mówiące o nadchodzącej na ludzkość wielkiej karze („OCZYSZCZENIE”) nie mającej swojego odpowiednika w dotychczasowych dziejach świata – karze niechcianej przez Boga, ale z racji  "twardego karku" człowieka dopuszczonej i już nieuniknionej. Jedyne, co możemy w tej sytuacji uczynić, to karę tę złagodzić, poprzez nasze osobiste nawrócenie i schronienie się w JEJ NIEPOKALANYM SERCU   dla umocnienia i ocalenia.

Amsterdam – HOLANDIA (Objawienia uznane)

Mówi Matka Boża: "Przychodziłam do świata na różne sposoby ..." Teraz Pani patrzy na kulę ziemską i z bardzo smutnym wyrazem twarzy potrząsa głową. "Teraz pytam: czy to coś dało?" (31.05.1954)

Mówi widząca Ida Peerdeman: "Teraz widzę jakąś świetlistą, przezroczystą Postać w długiej szacie. Idzie przed nami. To jest męska Postać, w całości uduchowiona. Mężczyzna dźwiga wielki krzyż, który wlecze się po ziemi. Jego twarzy nie widzę. To wszystko razem jest jednym promieniem światła. On idzie z krzyżem przez świat, ale nikt nie podąża za Nim.  'Samotny'    mówi  Pani  do  mnie. 'On chodzi sam po tym świecie. Będzie jeszcze gorzej, aż do czasu, w którym stanie się coś bardzo strasznego i nagle Krzyż stanie pośrodku świata. Teraz będą musieli nań patrzeć czy chcą, czy też nie!'" (07.10.1945)

"'Przepowiadam wielką i nową katastrofę na świecie.' Słowa te Pani wypowiada bardzo smutno i ostrzegająco. Wtedy mówi: 'Gdyby ludzie zechcieli posłuchać ...' – i potrząsa wciąż przecząco głową. Wtedy widzę krótki okres czasu i słyszę: 'Pozornie będzie szło dobrze, krótki okres czasu'. Teraz widzę kulę ziemską i Pani wskazuje na nią. Widzę jaskrawe światła i promienie; jest tak, jakby ta kula rozpadała się na wszystkie strony. Wtedy Pani wskazuje mi na niebo. Stoi po mojej prawej stronie, a więc po zachodniej i wskazuje na wschód. Widzę dużo gwiazd na niebie. Pani mówi: 'To przyjdzie stamtąd'" (09.06.1946) – Porównaj z orędziem z Bayside, z 24.03.1972.

"Pani odczekuje dłuższy czas i patrzy w dal. Wtedy mówi: 'Aby udowodnić, że jestem Panią Wszystkich Narodów, powiedziałam: «Wielkie mocarstwa będą upadać; nadejdzie walka polityczno-ekonomiczna; uważajcie na fałszywych proroków; uważajcie na meteory; nadejdą katastrofy; nadejdą katastrofy w przyrodzie; stoimy przed wielkimi wydarzeniami; stoimy przed wielkim uciskiem»'" (20.03.1953).

San Sebastian de Garabandal – HISZPANIA  (Prace komisji trwają)

Mówi widząca Conchita: "Matka Boża powiedziała, że powinniśmy podejmować wiele ofiar i czynić pokutę... nawiedzać często Najświętszy Sakrament... powinniśmy być dobrzy. Jeśli tacy nie będziemy, nadejdzie Sąd Boży. Niewiele już brakuje, by kielich [gniewu Bożego] się przepełnił. Jeśli się nie poprawimy, spotka nas bardzo wielka Kara" (18.10.1961).

"Och! To było straszne do oglądania. Byłyśmy przerażone. Tego, co zobaczyłyśmy, nie jestem w stanie wyjaśnić. Widziałyśmy rzeki, które zmieniały się w krew, ogień spadający z nieba... i coś jeszcze gorszego, czego nie mogę teraz wyjawić... ludzie nie spodziewają się Kary, ona jednak, chociaż nie oczekiwana, nadejdzie" (07.10.1962).

"Będzie jeszcze tylko trzech papieży... Dziewica powiedziała mi o tym... nie mówiła o końcu świata, lecz o końcu czasów... Po tym papieżu (Jan XXIII) będzie jeszcze tylko trzech, a potem nadejdzie koniec czasów" (20.12.1962).

[Zgodnie z zapowiedzią Matki Bożej tych trzech papieży to: Paweł VI, Jan Paweł I i ostatni papież, po którym nadejdzie koniec czasów – Jan Paweł II. Dzisiaj, po odejściu Jana Pawła II do Wieczności (02.04.2005), można już lepiej, aniżeli dotąd, zrozumieć wypowiedź Matki Bożej. Otóż nasza Niebieska Mama nie twierdzi w swoich Orędziach, że po papieżach, których będzie jeszcze tylko trzech nie będzie już żadnego papieża. Mówi jedynie, że nadejdzie po nich koniec czasów. Innymi słowy, zakładając prawdziwość objawień Garabandalskich, co do której osobiście jestem święcie przekonany, tego zapowiedzianego końca czasów należy spodziewać się nie później (!) jak za pontyfikatu Benedykta XVI, bowiem w innym przypadku Matka Boża nie mówiłaby o trzech papieżach, ale na przykład o czterech. Z kolei biorąc pod uwagę wiek nowo wybranego papieża (78), można z dużą dozą prawdopodobieństwa zaryzykować stwierdzenie, że wspomniany przez Bożą Matkę koniec czasów (nie mylić z końcem świata), ze wszystkimi jego okrytymi tajemnicą konsekwencjami, jest tuż tuż. Posunę się w swoich prywatnych spekulacjach jeszcze dalej: otóż wydaje mi się (choć mogę się mylić), że za pontyfikatu Benedykta XVI rozwiązany zostanie także węzeł Tajemnicy Kazańskiej Ikony (czytaj: odbyta podróż Papieża do Rosji i nadejdzie Ostrzeżenie, i Wielki Cud patrz www.p-w-n.de), a także spełni się III Tajemnica Fatimska (nastanie "Golgota Kościoła") oraz w jakimś stopniu również i wizja świętego Jana Bosko. W tym miejscu patrz także: Orędzie z Sievernich (11.06.2001)]

"Do tej pory kielich się napełniał – teraz się przelewa. Wielu kapłanów, biskupów i kardynałów idzie drogą zguby i coraz więcej dusz pociąga za sobą. Przywiązuje się coraz mniejsze znaczenie do Eucharystii. Musimy uczynić wszystko dla uniknięcia Bożego gniewu. ON wam przebaczy, jeśli poprosicie go szczerze o przebaczenie" (18.06.1965).

"Ostrzeżenie, które nam ześle Bóg, będzie niczym kara, aby dobrych jeszcze bardziej zbliżyć do Boga, innych zaś ostrzec. Na czym będzie ono polegać – nie jestem w stanie powiedzieć. Bóg chciałby, abyśmy dzięki temu Ostrzeżeniu stali się lepsi i popełniali mniej grzechów" (19.06.1965).

"Nawet gdybym nie znała nadchodzącej Kary, to powiedziałabym, że nie może zaistnieć gorsza kara niż to Ostrzeżenie. Przestraszą się go wszyscy ludzie" (13.10.1965).

"Ostrzeżenie to pochodzi wprost od Boga. Doznają go wszyscy na całym świecie, bez względu na to, gdzie będą się wówczas znajdować. Będzie to niczym objawienie nam naszych grzechów – we wnętrzu każdego z osobna. Wierzący i niewierzący, ludzie ze wszystkich kontynentów ujrzą je i odczują" (14.10.1965).

"O tak, Ostrzeżenie będzie straszne, o wiele straszniejsze od trzęsienia ziemi; niczym ogień, który nie spali naszych ciał, ale który odczujemy fizycznie i duchowo. Wszystkie ludy i narody doświadczą je w taki sam sposób. Nikt przed nim nie ujdzie. Nawet niewierzący odczują bojaźń... Nawet jeśli się schowasz w swoim pokoju i zamkniesz okiennice, nie ujdziesz mu, odczujesz je i zobaczysz" (22.10.1965).

"Ostrzeżenie będzie czymś strasznym, co rozegra się (również) na niebie. Matka Boża określiła mi to wydarzenie jednym słowem, które w języku hiszpańskim zaczyna się na literę 'A'" (marzec 1966). [Przypuszcza się, że chodzi tu o asteroidę].

Kilka wypowiedzi Conchity do bliskich jej osób: "Pewnego dnia będziemy musieli  przeżyć wielkie nieszczęście. Wszędzie, na całej ziemi. Nikt przed nim nie ujdzie... Lepiej byłoby umrzeć, aniżeli choć przez 5 minut przeżywać to, co nas czeka... Może nas to dosięgnąć za dnia lub w nocy... Jeśli przy tym umrzemy, to ze strachu. Myślę, że najlepiej byłoby, gdybyśmy w tym czasie mogli być w jakimś kościele, blisko Najświętszego Sakramentu. Jezus dałby nam siłę łatwiej to przeżyć. Uważam, że tak byłoby najlepiej... Ale być może wszystko dokona się w ciemnościach i nie będziemy mogli się tam udać... To będzie straszne, bez jakiegokolwiek stopniowania, ale Kara będzie o wiele straszniejsza... Będziemy świadomi, że Ostrzeżenie jest skutkiem naszych grzechów. Ono może nadejść w każdej chwili. Oczekuję go każdego dnia. Gdybyśmy wiedzieli, na czym ono polega, przestraszylibyśmy się bardzo... Męczy mnie już ciągłe mówienie o tym; świat i tak przyjmuje to z obojętnością... Ostrzeżenie i Cud będą ostatnimi upomnieniami czy też spektakularnymi publicznymi znakami, które da nam Bóg. Dlatego właśnie sądzę, że po nich będziemy blisko końca czasów... Powinniśmy zawsze być gotowi [na nadejście Ostrzeżenia, odejście z tego świata, spotkanie z Panem], zachowując pokój duszy, i nie przywiązywać się zbytnio do tego świata. Przeciwnie, powinniśmy często myśleć, że jesteśmy tu, aby dojść do świętości i osiągnąć niebo... Nie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, jak bardzo obrażamy Boga. My sami staniemy się przyczyną Ostrzeżenia. Doświadczymy tego dla Jezusa, z powodu zniewag zadawanych Bogu".

[Już w październiku 1961 r. Matka Boża zapowiedziała w Garabandal Cud, który wydarzy się na wzgórzu Pinii, w niespełna rok po Ostrzeżeniu. Będzie on o wiele większy aniżeli "cud słońca" w Fatimie i widoczny jedynie w Garabandal i okolicy. Chorzy, którzy go doświadczą, zostaną uzdrowieni; niewierzący się nawrócą. Widząca Conchita zna datę jego nadejścia. Będzie mogła ją jednak wyjawić dopiero na 8 dni przed Cudem. Według niej, będzie on miał miejsce pomiędzy 7 i 17 dniem kwietnia (według innej wypowiedzi widzącej: pomiędzy marcem a majem), w czwartek, około godziny 20.30, w dniu, w którym Kościół będzie obchodzić święto ku czci świętego męczennika, stojącego w pośrednim związku z Najświętszą Eucharystią, a także w dniu jakiegoś wielkiego wydarzenia w Kościele, jednocześnie po tym, "gdy Papież powróci z Moskwy". Cud będzie miał miejsce w czasie, kiedy już mało kto będzie go oczekiwał. Cały świat zostanie przez Conchitę powiadomiony – o północy,  na 8 dni przed Cudem – o dniu, w którym on się wydarzy. Przy czym to powiadomienie świata o Cudzie będzie miało samo w sobie znamiona "cudu". Ten wielki Cud będzie trwał około 15 minut i pozostawi po sobie na ziemi trwały znak, którego jednak nie będzie można dotknąć. Conchita twierdzi, że będzie to coś w rodzaju słupa dymu czy chmury, coś, czego nigdzie na ziemi nigdy nie było. Conchita powiedziała także, że Cud ten będzie największy z tych, które dokonał na ziemi Chrystus. Nie pozostawi on sobą najmniejszej wątpliwości, że pochodzi od Boga... Widząca twierdzi, że Cud zobaczy także Papież (przyp. red.: ostatni papież – Jan Paweł II, z czego wynika, że będzie on także tym papieżem, który przeżyje Ostrzeżenie, które będzie miało miejsce na niespełna rok przed Cudem. Reasumując: Ostrzeżenia i Cudu należy się spodziewać jeszcze za pontyfikatu Jana Pawła II].

Matka Boża powiedziała do Conchity: "Wszystko co zapowiedziałam wypełni się wkrótce".

[Nie uprzedzając wyniku badań Garabandalskich Objawień Maryjnych przez specjalnie powołaną komisję kościelną należy podkreślić, że bł. Ojciec Pio uważał objawienia Matki Bożej z góry Karmel za prawdziwe, podobnie jak Marta Robin, znana mistyczka francuska i bł. Matka Teresa z Kalkuty].

18 października 1961 r. Matka Boża powiedziała do Conchity, że: "Jeśli ludzkość nie poprawi się, nadejdzie Sąd Boży i będzie on wielki" (Patrz także: "Marpingen").

I jeszcze jedna bardzo ważna informacja: Jenny Ribes, znany ekspert Objawień Garabandalskich, wygłaszająca o nich prelekcje na całym świecie, przewiduje następujący scenariusz oczekujących nas wydarzeń:

1. Nawiedzenie Europy przez śniegowo-lodowe tornado.

2. Ucieczka Papieża z Rzymu – z racji wybuchu "rewolucji" we Włoszech i Francji, skutkiem czego będzie wymordowanie księży, biskupów i kardynałów (patrz: III Tajemnica Fatimska oraz Orędzia Amsterdamskie).

3. Wybór antypapieża – w panującym zamęcie i chaosie zostanie rozpowszechnione w świecie kłamstwo o śmierci Papieża. Będą zorganizowane uroczystości pogrzebowe – przy pustej trumnie. Jednocześnie zostanie wybrany nowy "papież".

4. Rozpad Unii Europejskiej – załamanie się handlu, transportu i komunikacji.

5. Wraz z ucieczką Papieża z Rzymu, kościoły zostaną zamknięte. Będzie można modlić się jedynie potajemnie. Nastąpi krótkie prześladowanie chrześcijan.

6. Zamknięcie banków

7. Krach na światowej giełdzie

8. Wystąpienie antychrysta, który – jako "mąż pokoju" – przedstawi swoją ideę ratowania świata.

.....

Ostrzeżenie

Zakończy niepokoje, rozruchy i chaos. Pozostawi po sobie zupełnie odmieniony świat.

Czas po Ostrzeżeniu

Masowe nawrócenia, szturm na konfesjonały.

Pochówek w zbiorowych grobach tych, którzy stracili życie podczas Ostrzeżenia.

Klęska bezrobocia.

Wielki wzrost powołań i wstąpień do Kościoła.

Cud

Conchita powiedziała, że Cud będzie miał miejsce po wielkich opadach śniegu, w czwartek, w marcu, kwietniu lub maju, pomiędzy 8. a 16. dniem miesiąca, ale nie 8-mego. Stąd w grę wchodzić może jedynie 11 marca, 15 kwietnia lub 13 maja. Conchita na 8 dni przed Cudem poda jego termin. Papież zobaczy Cud, gdziekolwiek by się nie znajdował. Oznacza to, że zostanie uzdrowiony, bowiem zgodnie z Orędziami, każdemu, kto zobaczy Cud, zostanie przywrócone zdrowie. W jakiś czas po Cudzie, gdy zło dosięgnie zenitu (patrz niżej), Papież zostanie zamordowany. Ma on to samo zadanie do spełnienia co Mojżesz – doprowadzić swój lud do "ziemi obiecanej" – Nowego Czasu Złotej Epoki, Chrystusowego Królestwa Pokoju. Sam jednak do niej nie wejdzie. Zginie jako męczennik.

Czas po Cudzie

Nastanie krótki okres pokoju. Ponieważ jednak świat nie wytrwa w skrusze, do władzy dojdzie antychryst, wraz z antypapieżem. Nastanie wielkie prześladowanie chrześcijan – wszystkich, którzy nie dadzą się oznakować ["znakiem bestii" /patrz: Apokalipsa wg św. Jana/ – bioczip?]. Będzie ono podsycane kampanią w mass mediach. Bóg będzie swoich prowadzić!

Wraz ze śmiercią antychrysta ustaną prześladowania. Przez jakiś czas chrześcijanie będą gromadzić się w swoich domach. Wtedy Bóg oczyści ziemię – w ciągu Trzech Dni Ciemności. Ci, którzy to przeżyją, wejdą, jak ich prarodzice Adam i Ewa, w Rajski Czas.]

Marpingen – NIEMCY  (Prace komisji trwają)

Mówi Jezus: "MÓJ Sąd będzie polegał na tym, iż zobaczycie, że za mało kochaliście MIŁOŚĆ" (06.09.1999).

Mówi Matka Boża: "Moje dziecko! To prawda, nie będzie III wojny światowej. Pan Bóg zbyt bardzo kocha Swoje dzieci. Sąd Boży jest jednak nieunikniony. Będą się działy rzeczy, które pozwolą odzyskać dusze dla Nieba. ON uczyni to z miłości. Nie będę teraz wnikać w szczegóły, jak to się stanie. Kiedy się wierzy, ufa i Boga kocha, nie ma się czego obawiać. Wszystko jest w JEGO rękach" (08.09.1999).

Akita – JAPONIA (Objawienia uznane)

Mówi Matka Boża: "Droga córko, uważnie słuchaj tego, co ci powiem. Potem powiadom o tym przełożonego. Jak ci już mówiłam, jeśli ludzie nie odczują skruchy i nie poprawią się, Ojciec ześle na całą ludzkość straszną karę. Będzie to kara większa od potopu, jakiej dotąd nikt nie widział. Z nieba spadnie ogień i zniesie większą część ludzkości, tak dobrych jak i złych,  nie  oszczędzając  wiernych  ani księży (Porównaj z Orędziem z Bayside, z 24.03.1972). Ci, co przeżyją, będą zazdrościć umarłym. Jedyną bronią, jaka wam pozostanie, będzie Różaniec i Znak pozostawiony przez Mego Syna [Eucharystia]. Codziennie odmawiaj Różaniec. Przy pomocy Różańca módl się za papieża, biskupów i księży.

Działania diabła przenikną do Kościoła tak, że kardynał stanie przeciwko kardynałowi, a biskup przeciwko biskupowi. Wielbiący Mnie księża będą wyszydzani przez kolegów..., kościoły i ołtarze zostaną splądrowane. Kościół będzie pełen tych, którzy akceptują kompromisy, a demon zmusi wiele poświęconych dusz do opuszczenia służby u Pana.

Demon będzie szczególnie nieprzejednany wobec dusz poświęconych Bogu. Perspektywa utracenia tak wielu dusz jest powodem Mego smutku. Jeśli będzie popełnianych coraz więcej, coraz poważniejszych grzechów, zabraknie dla ludzi wybaczenia" (13.10.1973).

Matka Boża do ks. Stefano Gobbi

"Gdyby ci niewierni – będący Moimi dziećmi – wiedzieli, jak straszne czekają ich próby, być może poprawiliby się!... Oni jednak – w swej nieświadomości – idą ku wielkiej karze i w decydującym momencie zostaną zaskoczeni" (28.12.1973).

"Jeśli nadejdzie kara, będzie to tylko z powodu ostatniej i wielkiej prośby o cierpienie dla odnowy świata  i dla zbawienia wielu Moich biednych dzieci" (15.09.1975).

"Mówię wam: nadeszły czasy oczyszczenia, nadeszły czasy, w których Boża sprawiedliwość ukarze ten zbuntowany i zepsuty świat – dla jego zbawienia" (08.11.1976).

"Już nie potrafię powstrzymać tego biednego świata spadającego na dno przepaści. To jego największa kara. Jeśli bowiem dotknie dna – zniszczy sam siebie" (21.01.1978).

"Głód, ogień i wielkie zniszczenie – oto co przyniesie wam kara, która spadnie wkrótce na biedną ludzkość" (22.01.1980).

"Oto godzina sprawiedliwości i miłosierdzia. Oto godzina kary i zbawienia. Wasza Niebieska Mama wstawia się za wami u Boga, ponieważ nigdy nie byliście tak zagrożeni i tak blisko największej próby jak obecnie" (13.10.1980).

"Oto czas kary i zbawienia, sprawiedliwości i miłosierdzia. Przewidując te czasy, przygotowałam wam bezpieczne schronienie, w którym musicie się zgromadzić, aby doznać umocnienia i ocalenia. Tym schronieniem jest Moje Niepokalane Serce" (13.10.1982).

"Bliska jest największa kara. Mówię Wam więc: powierzcie Mi siebie i przypomnijcie sobie, że bronią, której należy używać w tych straszliwych chorobach, jest święty Różaniec" (08.09.1985).

"W czasach Noego, bezpośrednio przed potopem, weszli do arki ci, których Pan zechciał ocalić w czasie straszliwej kary. Obecnie zapraszam was do wejścia do Arki Nowego Przymierza, którą zbudowałam w Moim Niepokalanym Sercu. Zapraszam do niej wszystkie Moje dzieci, abym mogła pomóc im znieść krwawe brzemię wielkiej próby, poprzedzającej przyjście Pana" (30.07.1986).

"Ludzkość nie przyjęła Mojego zaproszenia do nawrócenia, do skruchy, do powrotu do Boga, dlatego ma na nią spaść największa kara, jakiej historia ludzka nigdy nie zaznała. To kara o wiele większa niż potop. Ogień zstąpi z Nieba i wielka część ludzkości zostanie zniszczona" (06.09.1986).

"Pokój przyjdzie po nadejściu straszliwej kary, którą już wam ogłosiłam u zarania waszego wieku" (31.12.1986).

"To są czasy wielkiej kary. Kielich Bożej Sprawiedliwości jest pełny, przepełniony, wylewa się" (03.07.1987).

"Nie kocha się swego bliźniego. Każdego dnia ktoś targa się na jego życie i na jego dobra. Człowiek staje się coraz bardziej zepsuty, bezbożny, złośliwy i okrutny. Kara większa niż potop ma właśnie spaść na tę biedną zdeprawowaną ludzkość. Ogień zstąpi z Nieba i to stanie się znakiem, że Boża sprawiedliwość określiła już godzinę Swego wielkiego ujawnienia się" (15.09.1987).

"Nadeszły czasy decydującej bitwy. Przyszła na świat godzina wielkiego ucisku, ponieważ Aniołowie Pana zostali wysłani ze swoimi plagami na ziemię, aby ją ukarać" (13.10.1989).

"Nadeszła właśnie chwila Bożej Sprawiedliwości i wielkiego Miłosierdzia. Poznacie godzinę słabości i nędzy, godzinę cierpienia i klęski, godzinę oczyszczenia i wielkiej kary" (15.11.1990).

"Nadeszła właśnie chwila kary dla tego świata. Weszliście w ciężkie czasy oczyszczenia i będą musiały wzrosnąć cierpienia wszystkich" (31.12.1990).

"To jest godzina Mojego wielkiego bólu z powodu ludzkości, tak bardzo chorej i zniewolonej przez duchy zła. Diabelskie moce opanowują ziemię i wszędzie przynoszą złe owoce swego mrocznego panowania. Z tego powodu ludzkość – blisko dwa tysiące lat po swoim odkupieniu i po pierwszym ogłoszeniu Ewangelii zbawienia – ponownie popadła w pogaństwo! Znowu okrywa ją niewiara i bezbożność. Ranią ją grzechy, poniża zło. Panuje nad nią pycha, zwodzi ją nieczystość. Egoizm i nienawiść wiąże ją łańcuchem. Szatan zniewala ją coraz bardziej i panuje nad nią swoją diabelską mocą. – To jest godzina Mojego wielkiego bólu z powodu całej biednej ludzkości – opanowanej przez zdeprawowane duchy – ponieważ właśnie nadeszła dla niej godzina największej kary" (15.09.1992).

"Dla osiągnięcia nowych niebios i nowej ziemi, trzeba przejść przez bolesne i krwawe doświadczenie oczyszczenia, wielkiego ucisku i kary" (22.11.1992).

"Ludzkość pozna krwawą godzinę kary. Zostanie ona uderzona biczem epidemii, głodu i ognia. Wiele krwi rozleje się na waszych drogach. Wszędzie rozszerzą się wojny, powodując niezmierne zniszczenie świata" (15.03.1993).

"Odstępstwo i wielka schizma w Kościele mają się właśnie dokonać, a wielka kara – jaką wam w tym miejscu przepowiedziałam – znajduje się już u waszych drzwi. Ogień z Nieba zstąpi i wielka część ludzkości zostanie zniszczona. Ci, którzy przeżyją, będą zazdrościć umarłym, bo wszędzie pojawi się zniszczenie, śmierć i ruina" (15.09.1993).

"Zobaczycie w tych latach wielką karę, przez którą Boża Sprawiedliwość oczyści ten świat. Stał się on tysiąc razy gorszy niż w czasie potopu" (08.12.1993).

"Kielich Bożej Sprawiedliwości jest pełny i przelewa się. Widzę karę, przez którą Miłosierdzie Boże chce oczyścić i ocalić tę biedną grzeszną ludzkość. Jakże liczne i wielkie czekają was cierpienia" (31.12.1993).

"Godzina Kalwarii nadeszła dla tej biednej ludzkości, która zaczyna już przeżywać bolesne godziny swej kary" (01.05.1994).

"Moje Niepokalane Serce staje się dziś niezawodnym środkiem zbawienia dla całej ludzkości. Jedynie w Moim Niepokalanym Sercu znajdziecie schronienie w chwili kary; pocieszenie – w godzinie cierpienia; ulgę – pośród niewypowiedzianych boleści. W Nim znajdziecie światło w dniach największych ciemności, ochłodę w płomieniach pochłaniającego ognia, ufność i nadzieję pośród powszechnej obecnie rozpaczy" (13.05.1994).

"świat jest w rękach szatana. Dlatego właśnie dusze stały się niewolnikami grzechu. Niosą ciężar swego oddalenia od Boga, który jest jedynym źródłem waszego szczęścia. Dlatego rozszerza się rozpacz, przemoc i nienawiść. Wady te królują wszechwładnie w stosunkach pomiędzy jednostkami i narodami i jesteście coraz bardziej miażdżeni krwawą prasą rewolucji i wojen, podziałów i bratobójczych walk. Doszliście do szczytu ucisku i żyjecie w latach wielkiej kary, która na tyle sposobów została wam już zapowiedziana" (28.08.1994).

"Wołaj do wszystkich silnym głosem o Moim ogromnym bólu! Ogłaszaj bez lęku, że wielka kara już się rozpoczęła i że dla własnego ocalenia powinniście wejść jak najszybciej do niezawodnego schronienia – Mojego Niepokalanego Serca. W Nim was pocieszę, a wy przyniesiecie pociechę Mojej duszy, którą – zwłaszcza w tych czasach – przeszywają ogromne boleści" (15.09.1994).

"Przepowiedziałam wam wielką karę, która uderzy tę biedną ludzkość. Stała się ona bowiem pogańska, zbudowała nową cywilizację bez Boga. Grozi jej przemoc, nienawiść, wojny. Grozi jej niebezpieczeństwo zniszczenia siebie własnymi rękami. Moje nadzwyczajne interwencje – jakich dokonuję, aby doprowadzić ludzkość na drogę nawrócenia i powrotu do Pana – nie zostały przyjęte ani nie dano im wiary. Jesteście więc dziś w przededniu wielkiej próby, jaką wam przepowiedziałam: będzie to najwyższe ujawnienie się Bożej sprawiedliwości i miłosierdzia" (13.10.1994).

"Ludzkość osiągnie szczyt zepsucia i bezbożności, buntu przeciw Bogu i otwartego sprzeciwu wobec Jego Prawa miłości. Pozna ona godzinę swej największej kary, która została wam przepowiedziana przez proroka Zachariasza (11.03.1995): 'Mieczu, podnieś się na mego Pasterza, na Męża, który jest mi bliski – wyrocznia Pana Zastępów. Uderz Pasterza, aby rozproszyły się owce, bo prawicę moją zwrócę przeciw słabym. W całym kraju – wyrocznia Pana – dwie części zginą i śmierć poniosą, trzecia część tylko ocaleje. I tę trzecią część poprowadzę przez ogień, oczyszczę ją, jak oczyszcza się srebro, i wypróbuję tak, jak złoto próbują. I wzywać będzie mego imienia – a Ja wysłucham, i będę mówił: «Oto mój lud», a on powie: «Pan moim Bogiem»' (Za 13, 7–9)".

"I tak, Moje biedne dzieci, nie jest mi już więcej dawana możliwość powstrzymania Sprawiedliwości Bożej, która przez straszliwą karę oczyści tę ludzkość. Nie można jej pomóc z powodu uporczywego odrzucania wszystkich nadzwyczajnych interwencji waszej Niebieskiej Mamy. Dla Kościoła i ludzkości nadszedł obecnie czas próby bolesnej i krwawej. Widzę wasze drogi pokryte łzami i krwią. Boża Sprawiedliwość oczyści tak ten świat, który dotknął dna zepsucia i buntu wobec swego Boga, który dla waszego zbawienia ofiarował się i został zabity na Krzyżu" (14.04.1995).

"Mój matczyny plan polega na chronieniu całej ludzkości w bolesnym czasie jej zbawienia. Bliska jest godzina, w której Sprawiedliwość zaślubi Boże Miłosierdzie dla oczyszczenia ziemi. Przygotujcie się do zniesienia cierpienia wielkiej oczyszczającej próby" (27.06.1996).

"Popatrzcie w Niebo. W Raju w pełni posługuję się Moją matczyną władzą. Jako Matka jestem u boku Jezusa, aby się wstawiać za wami. Sprawiam, że z Mego Niepokalanego Serca zstępują łaski, które są wam potrzebne, abyście szli ze Mną po bolesnej drodze tych ostatnich czasów. W ten sposób i wy będziecie mogli dojść tutaj, do Raju, gdzie z Jezusem czeka na was wasza Niebieska Mama. Jestem u boku Jezusa, aby Najświętszej i Boskiej Trójcy ofiarować Moje dzieło matczynego wynagrodzenia. To dlatego zbieram w kielichu Mego Niepokalanego Serca wszystkie wasze cierpienia, wielkie boleści całej ludzkości w czasie jej wielkiego ucisku i przedstawiam je Jezusowi na znak wynagrodzenia za wszystkie grzechy, które co dnia są popełniane na świecie. To w ten sposób udało Mi się jeszcze przesunąć czas postanowionej przez Bożą sprawiedliwość kary dla ludzkości, która stała się gorsza niż w czasie potopu" (15.08.1996.)

wiat stał się właśnie ogromną pustynią całą pokrytą błotem. żyjecie pod jarzmem tego straszliwego niewolnictwa. To dlatego jedynie cierpienie miłosiernej kary będzie mogło uwolnić tę biedną ludzkość od wielkiego zła ateizmu praktycznego, rozszerzonego wszędzie. Moja matczyna rola polega na udzielaniu wam pomocy w godzinach wielkiej próby. Jako Mama jestem u waszego boku, żeby was strzec i pomagać wam. Dlatego właśnie muszę do końca wypełnić Moje dzieło, które rozpoczęłam w tych narodach. Ono wypełni się, gdy – wraz z Triumfem Mego Niepokalanego Serca w świecie – zostaniecie całkowicie uwolnieni od wszelkiej formy ateizmu praktycznego, który był największym złem waszego wieku" (02.09.1996).

"Zwycięstwo nadejdzie wraz z upadkiem ateizmu praktycznego w całym świecie, wraz z pokonaniem sił masońskich i szatańskich, ze zniszczeniem wielkiej mocy zła i z pełnym triumfem Boga w świecie – już całkowicie oczyszczonym przez wielką miłosierną karę" (15.09.1996).

"Ofiara Miłości" – Węgry

Słowa Matki Bożej skierowane na Węgrzech do pozostającej w ukryciu przed światem siostry zakonnej: "Moje dzieci, cały świat jest w niebezpieczeństwie; w niebezpieczeństwie jest pokój, moralność, miłość i wiara. Wzywam was do apostolstwa was, wybranych, żeby Bóg za cenę waszej ofiary z życia,  ochoczym sercem złożonej,  wylał strumień Swego Miłosierdzia. Możecie wyratować od potępienia niezliczone ilości dusz, jeśli cierpliwie nieść będziecie cząsteczkę Krzyża Mojego Boskiego Syna, którą On wam ofiarował. Wkrótce świat ujrzy tyle śmierci, cierpienia i spustoszenia, jakiego nigdy nie było od początku czasu. Proszę was, pomóżcie Mi zbawić Moje dzieci. Sama nie mogę ich uratować. Potrzebuję waszych rąk, waszych serc, waszej współpracy, waszych ofiar i cierpień za te dzieci. Zaoferujcie się jako ofiara zadośćuczynienia, żeby wiele dusz było uratowanych przed nadejściem utrapień na świat. Co mam uczynić, byście zrozumieli, że godzina już wybiła, a kto nie jest gotowy na ucztę, będzie usunięty na zawsze, bez nadziei przebaczenia. Proszę Was o pomoc, o ostatni wysiłek na te niezwykłe czasy. Pomóżcie Mi, waszej Matce, wyrwać z rąk szatana synów rozproszonych i przewrotnych. Co to za ból!... Przecież Jezus wylał za nich Swą Krew, a oni wyrzekają się wiecznego szczęścia, by obrać piekło!!! Bądźcie gotowi, bo Bóg, Sędzia Sprawiedliwy, przychodzi, by sądzić i otworzyć Królestwo Miłości" (10.08.1955).

"Moje dzieci! Moje matczyne SERCE przeszywa niewypowiedziany ból. Szczególnie w tym wieku tak bardzo często opuszczałam Niebo, ten stan szczęśliwości w Królestwie Mojego Ojca, aby mówić wam o pokucie i nawróceniu; o jedności w miłości i o narodzeniu się na nowo, za czym Mój Boski Syn tak bardzo tęskni.        

Podczas Moich objawień, dusze były nimi zafascynowane; Moje Orędzia zostały przetłumaczone na wiele języków świata i wydrukowane w milionowych nakładach. Dotarły do setek tysięcy osób, tak że wielu przyszło do Mnie. Ale temu wielkiemu zapałowi towarzyszyła zaraz letniość i oziębłość. 

 Gdzież podział się płonący w duszach ogień po objawieniach w Lourdes i Fatimie? Gdzież podział się duchowy żar po Syrakuzach? Wielu zapomniało już nawet nazwy tego miasta. Setki tysięcy widziało Moje płynące łzy, ale nie stało się to powodem ich nawrócenia, lecz posłużyło jedynie zaspokojeniu ciekawości i żądzy cudów. Także i dzisiaj płyną Moje łzy, czy również na darmo?...

Moje kochane dzieci! Cóż stanie się z wami, gdy Kielich się przeleje i gdy PAN nie zezwoli mi więcej przychodzić do was, aby was napominać i ostrzegać? W wielu krajach przekazuję Orędzia Mojego Boskiego Syna, w których przedstawiam Jego świętą wolę. Jeśli jednak te prośby pozostają tylko i wyłącznie zimną literą i mydlanymi bańkami, jak ułoży się wtedy ludzki los? Rozważcie to proszę w waszych sercach.

Moje kochane dzieci! Mówię teraz do tych, którzy moje błagalne nawoływanie rozumieją. Już nie wystarczą krótkie modlitwy i adoracje. Należy dać z siebie więcej: więcej modlitwy, więcej wyrzeczenia, więcej uczynków miłości, właśnie w taki sposób – jeszcze więcej. To jest prośba Mojego Boskiego Syna. Dlatego: nawet gdybym miała do was przychodzić jeszcze setki tysięcy razy, zawsze bym o to prosiła.                                       

Prawi i wierni, chociaż wy nie słabnijcie, także w najcięższych doświadczeniach! Płomień Miłości w waszym sercu nigdy nie może zgasnąć! Pomyślcie o swoim apostolskim powołaniu! I dziękujcie za to, że Mój Boski Syn powołał was do bycia rybakami ludzi. Tak jak kiedyś powiedział ON do Swoich Apostołów: 'Pójdź za Mną!', tak mówi ON i dzisiaj do tych, którzy mają więcej miłości aniżeli inni: 'Pójdź za Mną!' Wyrzeknij się samego siebie! Pozostaw wszystko, co posiadasz! I nie mów, że ta ofiara jest tak wielka, że nie można jej złożyć. Owszem można, gdyż zbudowana jest na fundamencie pełni miłości i duch zła nigdy jej nie zniweczy ponieważ  składacie ją PANU dobrowolnie, poprzez Moje Niepokalane Macierzyństwo. ON wykorzysta ją tam, gdzie zachodzi ku temu największa potrzeba: 'Cóż zyska człowiek, który choćby wszystkie skarby świata posiadł,  a uszczerbek na duszy poniósł?'" (10.08.1986)                                                                                      

"Tak – JA JESTEM Królem" / NIEMCY

Słowa Naszego Pana Jezusa Chrystusa i Jego Matki skierowane do nas w latach 1996-2004 za pośrednictwem niemieckiej wizjonerki o imieniu "Gizela":

Mówi Jezus Chrystus: "Wkrótce będą miały miejsce znaki na niebie, które zobaczą wszyscy ludzie. Gdy to się stanie, wtedy niech wszyscy czynią pokutę – jak w Niniwie!... To jest Ostrzeżenie, którego doświadczy każdy: papież, biskupi, kapłani i cały lud. Powiedz im, że jest konieczne odprawianie nabożeństw pokutnych! Powiedz im: Bóg jest miłosierny ale także sprawiedliwy. To odejście od wiary... Nawróćcie się!" (16.07.1996)

"Dlatego proszę was, nawróćcie się! Gromadźcie skarby, których nie zżera rdza ani mole... To jest Moje ostatnie wołanie!... Wracajcie, przestrzegajcie Moje przykazania, a znajdziecie pokój... Nie chcę karać, ale gdy dziecko nie jest posłuszne, gdy dziecko, mimo ciągłych upomnień, nie słucha, wtedy przychodzi kara.

Sąd Boży jest nieunikniony, może być jednak w dużym stopniu złagodzony; ale, aby to mogło mieć miejsce, potrzeba przejrzenia, zrozumienia – zrozumienia przez wszystkich. Wasz Bóg jest Bogiem Miłości. Karanie nie jest Moją Wolą. Jednakże, jeśli nie zaprzestaniecie grzeszyć, będzie to dla was jedyną drogą ratunku" (28.07.1996).

"Pomogę wam w tym czasie. W sposób szczególny poprzez Moją Matkę" (27.03.1998).

"Wydarzenia będą następować jedno po drugim. Gdy na jednym krańcu ziemi coś się zdarzy, w tym samym czasie na drugim wydarzy się o wiele więcej. Będzie niemożliwością udzielić wszystkim pomocy! Pomóc będzie można jedynie modlitwą. Módlcie się! Módlcie się! Módlcie się!... Temu, kto się modli, dam siłę" (06.05.1998).

"Będą miały miejsce trzęsienia ziemi i powodzie, także w Niemczech. Te nieszczęścia nie są Moją Wolą, ale świat znajduje się w wielkim niebezpieczeństwie. Wielu by zginęło, ale poprzez ucisk zostaną uratowani" (12.12.1999).

"Mój ludu, żałuj za swoje grzechy, żałuj całym swoim sercem. Pragnę pojednania z tobą, pragnę wyciągnąć do ciebie Moją kochającą dłoń" (20.05.2000).

"Wiele plag spadnie na was. Moje Anioły są gotowe. Wydarzy się wiele, ziemia nasiąknie krwią swoich dzieci, gniew Boży podniesie się w wietrze. Nadejdą niespotykane dotąd oberwania chmur; ludzie zostaną nawiedzeni deszczem, śniegiem i gradem. Będzie się sądzić, że to koniec świata, ale końcem świata to nie będzie. To będzie tylko drgnięciem Bożego Gniewu, nad bólem grzechów i nieposłuszeństwem wobec 10 Bożych Przykazań" (30.09.2000).

"Najpierw nastanie długa pora deszczowa... To nadejdzie jak bóle na ciężarną. Tak jak w przypadku rodzącej, odstępy pomiędzy kolejnymi bólami będą coraz to krótsze; nadejdą bardzo szybko i będzie ich coraz więcej... " (10.02.2001).

"Nie jestem w stanie powstrzymywać dłużej Moje karzące ramię. Tak wiele już się wydarzyło. Moja Matka wylewała łzy, błagała, nawoływała, ale w większości przypadków nadaremnie... Orkan nadchodzi, nadchodzi na Niemcy! Nie można go już powstrzymać. Głos sumienia u wielu zamilkł. Ale wkrótce go usłyszą!" (18.02.2001)

"Powiedz wszystkim: Ludzie muszą powrócić do modlitwy! Muszą znowu spowiadać się... Tragedia, która nadchodzi nie zna sobie podobnej; i już nigdy takiej nie będzie" (02.03.2001).

"Wszystko ulegnie zmianie... wszystko zostanie wprowadzone w nowy wymiar...

Czas dojrzał..." ( 06.03.2001).

"Ja JESTEM PAN, twój Bóg. Mówię tobie: Ziemia będzie oczyszczona jak złoto w tyglu. Dusze będą obmyte żarem ognia. To będzie ogień, który zstąpi z nieba; on płonie, ale nie spala" (07.03.2001).

"Módlcie się, ofiarowujcie i pokutujcie!..." (10.03.2001)

"Po porze deszczowej nastąpi pora wielkiego zimna, lód i śnieg. Będą miały miejsce także wstrząsy, we wnętrzu ziemi" (26.03.2001).

"Mówi się: 'Cóż to za Bóg, który zsyła takie cierpienie?...' Gdy ON karze, to czyni to tylko z miłości. Kara ta jest deską ratunku – koniecznością, dla osiągnięcia wiecznego życia. Nikt z was nie jest w stanie teraz tego  zrozumieć; ale potępiony zrozumie w jednej chwili, co stracił i co go czeka, w wiecznej otchłani" (27.03.2001).

"Będą miały miejsce straszne rzeczy; zdacie sobie sprawę, jak bardzo potrzebujecie Boga! Będziecie GO wzywać!" (28.03.2001)

"Ostrzegam was... jeśli nie zechcecie przyjąć Mojej kochającej dłoni, to nie skarżcie się na swojego Boga! Nie pytajcie: 'Jak może Bóg  do tego dopuścić?' Pytajcie wtedy lepiej: 'Dlaczego byliśmy tacy uparci, bardziej uparci jak nierozumny osioł?...' Nawołuję do nawrócenia w dobrym.... Proszę, abyście zrozumieli, że to od was zależy, jak ciężki będzie ten ucisk! Wy sami możecie – poprzez pokutę i  miłość, zadecydować, jak będzie on ciężki!" (16.04.2001)

"Czas, w którym każdego dnia będzie coraz to ciemniej, zostanie wkrótce rozpoznany. Ludzie będą narzekać i skarżyć się z powodu pogody...; Mimo, że będą żyć nadzieją, wkrótce będzie lepiej, poznają, że to nie są tylko naturalne zmiany pogodowe; to są plagi, o których tak często wam mówiłem. Mimo tego wszystkiego będzie czas, że okresami będzie lepiej, że deszcz nie będzie wciąż padał, ale wtedy nastąpi coś o wiele gorszego...

Poprzez czas cierpień serca ludzkie otworzą się znowu na swojego Zbawcę – ucisk uświadomi lepiej fałszywy sposób dotychczasowego życia. Odrzuci się daleko od siebie wieczną gonitwę i zastanowi, dlaczego" (27.04.2001).

Mówi Matka Boża: "Kochajcie wszystkich, tak dobrych, jak i złych. Popatrzcie, dobra matka kocha w sposób szczególny swoje chore dziecko, a jakże wiele dzieci jest dzisiaj chorych na duszy. Często dusze ich są już przegnite. Ich trupi odór dosięga nieba. To jest czas opanowany niewypowiedzianie przez zło. Teraz nadejdzie wszystko to, co tobie przepowiedziałam. Nie pozwól wprowadzić się w błąd! Krocz za swoją Matką, bądź jak całkiem małe dziecko, taką ciebie pragnę. 

Tak, moje dziecko, tak się stanie. To jest już nieuniknione... Płacz moja córko, płacz ze mną. Ja, wasza Matka uczyniłam wszystko, co było w Mojej mocy. Płakałam i błagałam. Cierpię nieskończenie więcej, aniżeli bylibyście w stanie to sobie wyobrazić. Mój Boski Syn... jak bardzo krwawi JEGO SERCE. Czy mogłabyś patrzeć, jak JEGO SERCE i SERCE Jego Matki wylewają morze łez? ON zmuszony jest patrzeć, jak wielu kiedyś dobrych kapłanów pożąda coraz to więcej ziemskich rzeczy.

Mój Syn Jezus rzucał słowa na wiatr, gdy prosił, aby kapłani odprawiali godziny pokutne w swoich parafiach. Powinni byli paść na kolana, adorować, wielbić i dziękować, przede wszystkim swojej Niebieskiej Matce, która Sąd Boży odsuwała tak długo, jak to było tylko możliwe. Ale także i Moje słowa nie znalazły posłuchu. Moje dziecko, tobie dał Mój Syn odwagę, dlatego proszę cię: rozgłaszaj wszem i wobec! świat musi poznać to Orędzie! Wasza wielka i ciężka godzina nadeszła! Nie ma już żadnej możliwości jej odsunięcia! Teraz proszę was, Moich wiernych: Czuwajcie i módlcie się! I nie pozwólcie się wprowadzać w błąd, poprzez tych, którzy nic nie rozumieją! Czuwajcie i módlcie się!" (31.05.2002)

"Moje dziecko! Przekażę ci dzisiaj ważne Orędzie dla świata... czas dojrzał, wszystko ulegnie zmianie. Jeśli ludzie się nie nawrócą, wtedy cierpienia wzrosną do takiego stopnia, jakiego ziemia jeszcze nie znała. Ziemia oblecze się krwią i wszystko co było stanie w cieniu.

To dzisiejsze [Orędzie] jest przeznaczone w szczególności dla biskupów i  kapłanów. Wielu uważa, że to są naturalne zjawiska. Jednak Ja mówię: jeśli ludzie się nie nawrócą, jeśli biskupi i kapłani nie przygotują ludzi na [nadchodzące] niebezpieczeństwo, zostaną sami szczególnie przez nie trafieni. Teraz nadejdzie katastrofa za katastrofą. We wnętrzu ziemi zawrze jak w wulkanie. Biada mieszkańcom ziemi! Wasza Matka nie jest już w stanie temu zapobiec. Niezmiernie Mnie boli, gdy widzę, jak ziemia jest wysadzana z posad. Nadejdzie straszny dzień, ale o wiele straszniejsza będzie noc. Miliony demonów będą krążyć, aby pożreć co się tylko da.

Moje dziecko, zapytaj ludzi, czy wciąż wierzą, że to są [tylko] naturalne zjawiska przyrody. Zapytaj ich, co musi  się jeszcze zdarzyć, aby się nawrócili. Zapytaj także, czy Niebieska Matka nie wylała już dość łez. Wylałam krew swojego serca, aby poruszyć was do nawrócenia. Powiadam ci, już nie ma żadnej zwłoki. Dzisiaj proszę jeszcze raz, przede wszystkim biskupów i kapłanów, proszę jeszcze raz, gdyż znam rozmiary Bożego Sądu (29.11.2002).

"Maleńka Moja! Przekażę tobie Orędzie na Nowy Rok. W tym roku oblicze Ziemi ulegnie całkowitej przemianie. To, co dzieje się w obecnym czasie jest tylko zapowiedzią tego, co nadejdzie. Módlcie się, Moi umiłowani, ofiarowujcie i pokutujcie. Gniew Boży nad ludzkością jest niewypowiedzianie wielki. Będą miały miejsce zdarzenia, jakie żaden człowiek nie jest w stanie sobie wyobrazić. Niebo i Ziemia zadrżą! Tak wielu znalazłoby się w piekle – tylko poprzez karzący Sąd mogą być jeszcze uratowani. Góry zostaną przesunięte, a niektóre utoną w wodzie. Ludzkości zabraknie łez, dla opłakiwania wielkiego potopu. Nastanie wielka nędza. Jest najwyższy czas, by się obudzić i zapalić lampy. Już wkrótce Oblubieniec przyjdzie. Ucisk już nadszedł" (03.01.2003).

"Pisz moje dziecko!: Mówi do Ciebie Królowa Pokoju.

Jak bardzo Mnie boli, gdy widzę, ile niepokoju przeniknęło nawet do was – Moja mała wierna trzódko. Moje dzieci, te rzeczy pochodzą od wroga. Musicie je z siebie zrzucić. Nie zważajcie na niego, gdyż to on jest powodem tych złych myśli. On chce posiać rozłam wśród Moich. On chce Moich wybranych w tej decydującej godzinie zniszczyć... Dlatego wołam: Pozostańcie przy swojej Matce! Przylgnijcie mocno do Mojego matczynego Serca! Nie pozwólcie się zepsuć!... Bardzo się smucę!

Moi umiłowani! Patrzcie na Mojego Syna. Kochajcie Krzyż. Całujcie Go. Nie pozwólcie działać w was złym myślom. Przepędźcie Złego modlitwą i kontemplacją. Obecny czas jest najgorszy ze wszystkich jakie znosiła ziemia. Módlcie się Moje dzieci! Nadchodzi Noc, w której wszystko się załamie. Trzymajcie się mocno ręki waszej Matki. Odmawiajcie Różaniec! Odmawiajcie często 'Tajemnice światła'! Jeśli to możliwe, nie opuszczajcie żadnej Mszy św... abyście już wkrótce nie musieli żałować. Pamiętajcie o umierających! Wołajcie często: "Miłosierdzia mój Jezu!"

Odrzućcie od siebie wszystko, co zbyteczne... Unikajcie wszystkiego, co ziemskie! Nienawidźcie świata i bądźcie daleko od wszelkich przedstawień i /świeckich/ świętowań. żyjcie jak pierwsi Chrześcijanie! Dzielcie wszystko pomiędzy sobą!

Gdybyście mogli zobaczyć diabła, bylibyście przerażeni. On stoi przed drzwiami każdego domu. Bestia została wypuszczona, aby pożreć to, co pożreć się da. O Moje biedne dzieci! Kochamy was! Módlcie się, módlcie się nieustannie!

Czas, który wam pozostał jest krótki. Tak wielu ma uszy, a nie słyszy; tak wielu ma oczy i nie widzi. Mają sumienie, ale je odurzają. Opanował je egoizm.

Moja maleńka, nie milcz już! Dosyć milczałaś. Teraz musisz głośno wołać! Ja, Twoja Matka proszę cię: wołaj tak głośno, jak tylko możesz! Mnie pozostało jedynie płakać.

Biada tym wszystkim, którzy się nie nawrócą!

Wasza pogrążona w smutku Matka" (24.09.2003).

Widząca Gizela przy okazji przekazywania niniejszego Orędzia dodała, że Matka Boża często powtarzała, że nic nie daje samo spisywanie Orędzi i ich czytanie muszą być wprowadzane w życie!

"Moje dziecko, wylewam dzisiaj morze łez. Płaczę o wiele więcej aniżeli podczas Męki mojego Syna. Płaczę, ponieważ tak bardzo was kocham. Płaczę dla was, moje dzieci. O, gdybyście mogli wiedzieć co się stanie, co się zdarzy, natychmiast byście zawrócili – nawrócilibyście się!

Moje Serce jest tak bardzo ciężkie i przebite wieloma kolcami – ciężkich grzechów. Kolcami tych, którzy są zepsuci i nie wierzą; kolcami tych, którzy całkowicie poddali się szatanowi.

Moje dzieci, dokąd biegniecie? Biegniecie do otchłani, do otchłani, ale Ja nie chcę was tam widzieć.Wszystkich was chcę mieć w Niebie. Tak bardzo was kocham, moje dzieci....

Dzisiaj moje Serce przeszywa wielki ból, wielki ból, z powodu Moich dzieci. Wszystko, co jest związane z chrześcijaństwem będzie i w tym roku jeszcze więcej prześladowane, będzie zwalczane. Dlatego proszę was: módlcie się, módlcie się, módlcie się.

Módlcie się nieustannie, módlcie się także w nocy. Często budzę was, abyście się modlili, za tych, którzy stają właśnie przed bramą Nieba.

Moje dziecko, nie smuć się. Pozwalam tobie odczuć Mój ból. Będziesz czuć, jak to było, wtedy na Golgocie. Ale dzisiaj jest o wiele gorzej..."

Jezus: "Przekaż ludziom to, co ci teraz powiem:

W Krzyżu zbawienie!, W Krzyżu życie!, W Krzyżu nadzieja!

Nie ma innej drogi, poza drogą Krzyża. Tylko ten, kto bierze swój krzyż, może być Moim uczniem.

Ludzie, którzy żyją tylko dla tego świata nie są w stanie zrozumieć, że stworzyłem ich dla wiecznego życia. Ale to jest prawda. Zaistnieliście [na tym świecie] dla życia wiecznego!

Moje zaślepione przez szatana, błądzące dzieci: gdybym wam nie pomagał, ten świat już dawno stoczyłby się do przepaści. Ale jest coś, co Mnie powstrzymuje, co tak długo odsuwa Mój Sąd nad wami – Moja mała wierna trzódka, która nie zna ludzkiej bojaźni. Jak bardzo tęsknię za przyjęciem was do Mojego domu. Tęsknię za wami, męczennicy, którzy ofiarowujecie swoją krew, swoją krew i swoje życie. W tej godzinie [cierpienia] jestem z wami. Nic się wam złego nie stanie, wszystko zostało zaplanowane... i przejdzie obok [was]. Niesie was Moja Miłość (09.04.2004).

Mówi Matka Boża: "Pisz, moja córko; pisz, co ci powiem.

Także i dzisiaj stało się tak, że ludzie, którzy biorą udział w tym spotkaniu poszli za Moim wezwaniem; posłuchali głosu swojej Niebieskiej Matki, ponieważ Ja tego chciałam. Mówię dzisiaj do was, gdyż jest ku temu nagląca konieczność.

Już wkroczyliście w apokaliptyczne czasy. Wiele się zdarzy, ale wasze serce się nie ulęknie. Wasz duch zostanie przez to, co się zdarzy, oczyszczony. Nadejdą ciężkie czasy. Wiele moich dzieci, które tak bardzo na to czekały, wystraszy się i zblednie... Nadejdą trzęsienia ziemi i huragany.

Gdy to się stanie, nie lamentujcie. Wołajcie do Ojca Przedwiecznego o łaskę i miłosierdzie. Wy, modlący się, was to mocno nie trafi. Nie lękajcie się, ziemia zostanie oczyszczona. To nie jest koniec świata. Wy, Moi umiłowani, którzy zawierzyliście się Mojemu Niepokalanemu Sercu, zwołujcie wszystkich niewierzących na modlitwę. Nie jesteście sami. Moje święte Anioły wam pomogą w znalezieniu odpowiednich słów. Duch święty was oświeci.

To, jak to Mój Syn oznamajmił już Gizeli, rozpocznie się nocą. Będzie słychać głośny huk, jak jakiś straszny grzmot. Wtedy każdemu zostanie ofiarowany obraz własnej duszy. Wielu upadnie, trafionych jak by przez piorun. Jednakże ludzie ci po krótkim czasie się przebudzą i wielu będzie mówić obcymi językami. Przez jakiś czas będą sługami Ducha świętego. Oni są posłani przez Ducha świętego, aby ludziom wyjaśniać Biblię. Są to prorocy, na krótki czas.

Moja mała córko, trudzisz się, aby to wszytko zrozumieć i spisać. Ale już wkrótce będziesz pisać i mówić jeszcze inaczej.

Twoim zadaniem jest kochać wszystkich. Dzisiaj otrzymałaś dużo sił i dużo Bożej Miłości przeniknie twoje serce. Mówiliśmy już tobie, że to Duch święty jest Tym, Który ożywia. Jesteście posłani do tego biednego świata jako świadkowie. Miłość jest przykazaniem tej godziny. Kochajcie Miłość, wtedy wasze serca przepełnią się radością.

Błogosławię was wszystkich. Wszyscy, którzy przybyli, nie opuszczą tej sali bez wewnętrznej przemiany. Kochamy was wszystkich tak bardzo. Moje wybrane dzieci, Moja mała wierna trzódko, podążaj za swoją Matką. Wasza zapłata będzie większa, aniżeli wasze uczynki.

Wasza tak bardzo was kochająca Matka.

Dziękuję ci Moje dziecko, dziękuję ci za twoją gotowość.

(St. Augustin, 10.07.2004).

Potulice POLSKA

Mówi kierownik duchowy widzącej S. Agnieszki: "Minął rok, gdy Pan Jezus przekazał nam Koronkę do Miłosierdzia Bożego o nawrócenie Ojczyzny. Słowa Pana Jezusa od samego początku były stanowcze: 'Jeśli nie przyjmą tej Koronki, JA ześlę wielkie ciemności na twoją ojczyznę i ciężkie chwile przeżywać będziecie'.

Dzisiaj już wiemy: Koronka nie została przyjęta, bo nie jest odmawiana we wszystkich kościołach w Polsce. Czas oczekiwania się skończył. W tej sytuacji 16 lipca br. (2002) skierowałem do Matki Bożej pokorną prośbę: 'Co mam powiedzieć Twoim dzieciom, kochającym Ciebie i Twego Syna, teraz, gdy zbliża się straszliwa burza?'

W odpowiedzi przez S. Agnieszkę otrzymałem od Maryi Niepokalanej i Jezusa Chrystusa: Drugie Koło Ratunkowe czyli Zbroję Modlitwy!

Oto słowa Matki Bożej: "Przekaż kierownikowi duchowemu, by te dusze nie lękały się. Ja i Mój Syn jesteśmy z nimi. Niech odmawiają:

1.  Koronkę za Ojczyznę codziennie około godz. 21.00 (po śpiewie Apelu 'Maryjo Królowo Polski').

2. W każdy piątek 'Dziesiątki Różańca', które otrzymałaś ode Mnie i Syna Mego. Ratujcie dusze, które się jeszcze da uratować. Dziesiątki Różańca są miłe sercu Memu i sercu Syna Mego.

3. Niech raz w tygodniu skropią wodą święconą swe domostwa (najlepiej w sobotę), aby szatan nie miał dostępu. Córko Moja, czy nie Mój Syn powiedział: 'Kto odmawiać będzie tę Koronkę, Ja sam uchronię go od złego'?. Niech trwają na tej modlitwie i codziennie odmawiają Różaniec. Gdy to czynić będą córko Moja, to niech się nie lękają, przetrwają. Przekaż kierownikowi duchowemu te moje słowa, a ponadto niech dbają o czystość serca, pokorę i modlitwę, a w piątek i środę o post w intencji ojczyzny i nawrócenie grzeszników.

Jezus: "Córko Moja, te słowa, które Matka Moja przekazała Tobie dla kierownika duchowego, niech on przekaże wiernym, aby wiedzieli co mają czynić (...) Niech codziennie uczestniczą we Mszy świętej i przystępują do Komunii św. Jeśli to czynić będą, przetrwają.

Przekaż kierownikowi duchowemu: weszły już wilki między owce Moje i rozpraszają Moje stado. Córko Moja, odmawiajcie 'Dziesiątki Różańca'Koronkę, jest ona jedynym ratunkiem, furtką lekko uchyloną, abyście mogli przejść przez tę wielką próbę w nowe czasy.

Sodoma i Gomora to cicha przystań w porównaniu z tym, co wy będziecie musieli przejść. Kto wytrwa we Mnie, ten będzie zbawiony. Odmawiajcie Koronkę a Ja was uchronię! Córko Moja, to co ci przekazałem nie stanie się za pięć lat, za dwa lata, to stanie się wnet. Nadchodzi czas wielkiej próby. Przyoblekłem was w zbroję modlitw, abyście się umieli bronić przed napaściami szatana. W tej zbroi, którą jest Koronka i 'Dziesiątki Różańca', przetrwacie. Rozdawajcie tę zbroję duszom, które są w lekkich sukniach [lekkich obyczajów], a jest ich bardzo dużo (...)  te dusze pójdą na zatracenie, bo nie mają czym się bronić!" (...) 26 lipca 2002, podpisał kierownik duchowy S. Agnieszki Ks. Zenon Gąsiorowski TChr, 89–120 Potulice, ul. Szkolna 9

Haaksbergen – NIEMCY

Słowa Archanioła Rafaela skierowane  do widzącego z Haaksbergen: "Nawołuj wszystkich wiernych Mojemu Mistrzowi, tak tych poświęconych Bogu jak i świeckich, do przygotowania i  uwolnienia się od wszystkich ziemskich rzeczy,  gdyż stoją u progu wielkich wydarzeń.

Tysiące aniołów zstąpi na ziemię. Dlatego wołaj do wszystkich wiernych, aby znak, który teraz widzisz [Krzyż], umieścili przy wszystkich wejściach i wyjściach – tam gdzie mieszkają, aby anioły Boga mogły je rozpoznać i wszystkim im zapewnić schronienie – zanim ziemi nie nawiedzi wielka katastrofa. Ona jest tak wielka, jakiej nigdy jeszcze nie było i już nigdy więcej nie będzie" (05.03.1999).

Sievernich – NIEMCY

Mówi Matka Boża: "W imieniu Mojego Syna Jezusa Chrystusa: przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy umęczeni jesteście, gdyż Ja jestem waszą MATKą, Służebnicą Pańską. O, Moje dzieci! Nie schodźcie z drogi Mojego Syna! Będą miały miejsce wielkie przemiany i wszystko będzie poddawane w wątpliwość.

Mój umiłowany Pasterz w Rzymie prowadzi Kościół w [Bożym] porządku. Ale spójrzcie, ciemność ogarnie Rzym, nawet pobożnych!

Popatrzcie, co stało się z waszym bratem. Tak był blisko Mnie. Dlaczego zdradził Mojego Syna? Spójrzcie kochane dzieci, on był poddany, poddany innej władzy. Módlcie się za niego i uważajcie. Bądźcie czujni i pokorni. To duma [ewent. pysznienie się, wyniosłość] była tym, co spowodowało jego upadek" (11.06.2001)

[W tym miejscu patrz także: Garabandal”, „Sekret z La Salette” (nie zawarty w niniejszym opracowaniu) oraz  „Grenoble.]

"Wszystko, o czym Wam mówię, wypełni się. świat nie będzie miłował Mojego Syna. Człowiek tego świata nie uznaje władzy Mojego Boskiego Syna. Człowiek tego świata żyje tak, jakby Boga w Niebie nie było. Jeszcze tylko jakiś czas i wtedy zobaczycie, że będą miały miejsce wydarzenia, które zapowiedziałam w Fatimie. Jeszcze tylko jakiś czas i 'pierwszy klucz' [tajemnica], który ci dałam, wypełni się. Przekaż te klucze wyłącznie Ojcu świętemu w Rzymie, Mojemu umiłowanemu pasterzowi. I nie mów o tym nikomu; nikt ci nie uwierzy. I tak wszystko się wypełni".

Mówi widząca Manuela: "Widzę Ją stojącą na kuli ziemskiej, i jak ziemia zostaje wstrząśnięta. Nadchodzą sztormy, ulewy i cała natura się rozpada. Matka Boża mówi: 'Idź do Mojego Syna, wierz w Mojego umiłowanego Boskiego Syna. Moi kapłani uratują świat! Moi kapłani i Moi uratują ziemię i ludzkość!... Nawróćcie się! Moje dzieci, nawróćcie się!'" (07.10.2002)

Mówi Matka Boża: "Kochane dzieci! Tym razem nie jestem już w stanie powstrzymać przechylania się kielicha na ludzkość. Jeśli jednak zawierzycie się Mojemu Niepokalanemu Sercu, ochronię was Swoim Płaszczem" (03.02.2003). [Matka Boża rozszerzyła tę obietnicę na wszystkich tych, którzy będą powierzani w modlitwie Jej Niepokalanemu Sercu przez innych. Innymi słowy, jeśli ktoś będzie kogoś każdego dnia nieustannie zawierzał Jej Niepokalanemu Sercu, to zawierzana osoba nie zginie, bez względu na jej aktualny stan.]

10 marca 2003 r. Matka Boża objawiła się widzącej Manueli jako Niepokalana, cała w bieli, z białym różańcem w ręku. Płacząc, powiedziała: "Płaczę z powodu Moich synów; płaczę z powodu Moich córek. Módlcie się, módlcie się, módlcie się! Jeśli ludzkość się nie nawróci, wybuchnie wojna, która przyniesie straszne nieszczęścia" [Krótko po przekazaniu  tego Orędzia wybuchła wojna w Iraku].

"Kochane dzieci! Dzisiaj przyszłam do was, aby złagodzić wasze cierpienia. Kochane dzieci, pamiętajcie, że sercem kościoła jest Ołtarz! Módlcie się i ofiarujcie za Moich synów kapłanów. Moich słów, które są słowami Mojego umiłowanego Syna Jezusa Chrystusa jeszcze nie jesteście w stanie zrozumieć" (03.05.2004).

[Matka Boża nawiązuje w tym Orędziu najprawdopodobniej do jakiejś kolejnej negatywnej "reformy" w Kościele, przygotowywanej przez niektórych Jej synów kapłanów, która nadchodzi, a której jeszcze nie przeczuwamy. Stąd nie jesteśmy jeszcze w stanie zrozumieć Jej słów.]

Bayside /New York/ – USA

Mówi Matka Boża do widzącej Weroniki Lueken: "Spójrz, Moje dziecko, kara nadchodzi; będzie wymierzona według wielkości i rodzaju grzechów, w jakie popadł człowiek oraz według lekceważenia upomnień i próśb o niezwłoczną poprawę" (14.08.1970).

"Jeśli nie będziecie znajdować się w stanie łaski, nie zdołacie przetrwać tych dni cierpienia i uchronić się przed trafieniem przez zło. Cała Moc Zbawienia zostanie dana wszystkim, którzy wierzą. – Jeśli nie będziecie postępować w Duchu, będziecie ślepi na znaki, które Mój Syn i Ja damy tym, którzy przeznaczeni są dla Królestwa. Naszym zamiarem nie jest straszenie was, Moje dzieci, ale zobaczyliśmy, że jest nieodzownym być [wobec was] twardym. Być może właśnie w ten sposób niektóre z Naszych rozproszonych owiec będą mogły być  przyprowadzone z powrotem. Nie zawsze jest rzeczą najlepszą ukrywać przed ukochanymi gorzką prawdę – zaprzeczać rzeczywistości nadchodzącej zagłady. Musimy wyjść temu naprzeciw, z trzeźwym spojrzeniem i otwartym sercem; a także z ufnością w ostateczne zwycięstwo całego Nieba i powrót umiłowanych dusz do Nas" (11.02.1971).

"Armie szatana zostaną pokonane... Miecz spadnie wkrótce na was –  na was, którzy w oczach waszego Boga nie jesteście gotowi z pokutą. Łuk mierzy w cel, jest napięty, strzała zostanie wkrótce w was wystrzelona.

Wiele Różańców, wiele modlitw potrzeba dla Naszego Namiestnika. Jeśli nie będziecie składać waszych zmysłów w ofierze, będzie zabrany spośród was. To będzie dla świata wielką pokutą, gdyż nie wiecie, co czeka was na Stolicy Piotrowej. Wkrótce nastąpi na ziemi wielka i gwałtowna zmiana... Mówiłam do was o 'kuli zbawienia', co wzbudziło u wielu dużo znaków zapytania. Chcę teraz wytłumaczyć, jak do tego dojdzie: 'Kula' przyjdzie z atmosfery waszej ziemi; nie będzie ona wytworem ludzkim, ale odłamkiem wszechświata. Zostaniecie trafieni przez planetę. (Patrz także: 'Dodatek') My, tutaj, w Królestwie Bożym usiłujemy uczynić wszystko, aby to powstrzymać, ale strony muszą zostać odwrócone. Nadejdzie czas waszego ogniowego chrztu, i tej waszej przyszłości nie jesteście w stanie już zmienić – możecie ją jedynie odwlec" (24.03.1972).

"Gdy dosięgnie was kara, będę z wami. Wyciągnę ręce i przyciągnę do Siebie tych wszystkich, którzy są zdolni słuchać i odpowiadać na Moje błagalne wołanie. Wszyscy ci, którzy przyjmą plan, który Ja i Mój Syn przedsta– wiliśmy wam dla waszego dobra, nie będą się bać" (30.12.1972).

"...Na ziemię spadnie wielka ciemność, powietrze stanie się duszące – z braku tlenu. Tylko niewiele świec będzie się palić; nie będzie żadnego światła; będzie bardzo gorąco. Zostaniecie ostrzeżeni o nadejściu Sądu Bożego, niektórzy o wiele wcześniej. Jednak na pokutę będzie już za późno – dla wielu. Ojciec wysłał już 'kulę' do was, teraz. Och, Moje dzieci! Dlaczego odwróciliście się plecami do Moich błagań? Tak to zostałam zmuszona poddać się Woli Ojca... Stoję teraz na głowie węża. Moja pięta ją zmiażdży. Ale nie przed oczyszczeniem człowieka i świata. Przychodzę jako Pośredniczka wszystkich łask, jako Przedstawicielka Mojego Syna u Ojca..." (18.03.1973).

"Moje dziecko i Moje dzieci! Dziś wieczór mam dla was bardzo smutne Orędzie..., które dotyczy większej części świata. I teraz mówię jako wasza Matka światła, że na ziemi panuje wielka ciemność. I dlatego, że była w stanie rozejść się po całym świecie, bez względu na Orędzia Nieba przekazane wam wszędzie przez różnych widzących – od początku czasów, że lekceważyliście wciąż Naszą Radę, dlatego teraz przychodzi do zbierania owoców waszej złej drogi. Nie jesteście już w stanie przyjąć nieodzowne wam łaski, aby oddalić od siebie to, co według Moich zapowiedzi spełni się w nadchodzącym czasie" (18.03.1989).

Maria Magdalena Meyer – NIEMCY

W poniedziałek 22 czerwca 1970 r. Maria Magdalena Meyer od Najdroższej Krwi Chrystusa zanotowała w swoim dzienniczku:

"Rozpoczyna się słowami Matki Bożej: 'Przychodzę jako Pani Wszystkich Ludów i Narodów.' Wtedy widzę Ją niebiańsko piękną w promieniach światła. Podnosi swoją prawą rękę i mówi: 'Patrz!' I widzę cudowny świat gwiazd. Zapytuję Matkę Bożą: 'Maryjo, dlaczego to oglądam? Co to oznacza?' Ona odpowiada: 'Patrz dalej!' I patrzę, ale ponieważ z tego nic jeszcze nie rozumiem, pytam ponownie: 'Co to oznacza?' Ponownie słyszę: 'Patrz dalej'. I wtedy jest tak, jakby przybliżył się gwiazdozbiór Wagi. Maryja mówi: 'Tym gwiezdnym obrazem rządzą Aniołowie, trzymający [w swych rękach] Sprawiedliwość Bożą. Patrz dalej!' Widzę w powietrzu straszną walkę; dziwne samoloty, wyglądające jak dzikie zwierzęta, a także takie, jakby uskrzydleni ludzie. To, co się rozgrywa, jest straszne... Naraz wszystko znika.

I teraz widzę jakąś śliczną gwiazdę, która się zbliża. Im bardziej się zbliża, tym staje się jaśniejsza i większa. Naraz zatrzymuje się ona na gwiazdozbiorze Wagi. Ponownie pytam: 'Maryjo, co to oznacza? Ta gwiazda jest tak piękna'. Ona odpowiada: 'Moje dziecko, tej gwiazdy jeszcze nikt nie widział. Widzisz ją teraz tylko ty. Kiedy jednak ujrzą ją wszystkie narody, wtedy nastaną dni plagi. Będzie się myśleć, że ta gwiazda jest tak piękna, że oznacza szczęście i pokój. Jest jednak przeciwnie. Jej ukazanie się przyniesie nieszczęście i zagładę. Ona jest widocznym znakiem wypełnienia się Sądu Bożego'. Wtedy Maryja odwraca się, ujmuje Krzyż, przed którym stoi, unosi Go w prawej ręce i mówi: 'TYLKO TEN ZNAK dany jest jeszcze światu. ON stanie się dla jednych łaską, zbawieniem i pokojem, dla innych bezbożnych, znakiem zniszczenia i zguby'. Wtedy znika".

SeucaRUMUNIA

Matka Boża powiedziała do widzącej Rozsika: "Moje dzieci, przed wami stoją ciężkie czasy. Jednak nie bójcie się, gdyż Ja jestem z wami. Jeśli dacie posłuch Moim Orędziom, zatroszczę się o was, jeśli tego nie uczynicie, wszyscy zginiecie" (17.06.2002).

Kallianpur – INDIE

W sobotę 16 sierpnia 1997 roku widząca Reshma (hinduistka) zobaczyła na niebie promieniujące światło i zawołała Bhagya. Patrząc w niebo ujrzały pięknego Młodzieńca w koronie. Następnie zobaczyły wirującą "czarną tarczę", która zbliżała się ku ziemi, tak że drżały ze strachu. Patrząc na to, zaczęły głośno odmawiać Różaniec – wtedy "czarna tarcza" zawróciła.

Wówczas objawiła się im Matka Boża i powiedziała: "To, co wam w tym dniu oznajmiłam (chodzi tutaj o15 sierpnia 1997 r., w którym Matka Boża nawiązała wyraźnie do 13 października 1917 r., w którym to dniu w Fatimie miał miejsce 'cud wirującego Słońca') musicie rozgłosić całej ludzkości. Wtedy (chodzi o Fatimę) nie widziałyście 'tarczy' znajdowała się za Słońcem. Dzisiaj ją wam pokazuję". Wówczas dziewczynki zawołały: "Spraw, aby zawróciła!" Wtedy ujrzały Pana Jezusa, Maryję i Aniołów modlących się na kolanach. "Będziemy się także modlić" – powiedziały, i padły na kolana. (...)

17 sierpnia Reshma i Bhagya ujrzały znowu "czarną tarczę" wychodzącą zza Słońca. Pobiegły po Celinę i wszystko jej opowiedziały. Wtedy wszystkie zaczęły odmawiać Różaniec i niepokojący obiekt powrócił tam, skąd przyszedł. (...) Gdy scena ta powtórzyła się przed ich przerażonymi oczami jeszcze raz, zawołały: "Ona spadnie na nas!" I ponownie chwyciły do ręki Różaniec, i zaczęły się modlić. Obiekt powrócił tam, skąd przyszedł.

Nagle usłyszały, że Ktoś je głośno woła po imieniu i prosi, aby popatrzyły w niebo. Gdy podniosły oczy, zobaczyły piękną Postać, w której bez wahania rozpoznały Naszą Panią. Ona powiedziała: "Rozgłoś to wszystkim mieszkańcom Kallianpur, także innym i całemu światu... W przeciwnym razie ziemię nawiedzi wielka katastrofa". Wtedy widzące ujrzały, jak święta Dziewica i Jezus padają na kolana i modlą się z wyciągniętymi w błagalnym geście do Nieba rękoma (por.: "Amsterdam", "Akita", "Bayside", Maria Magdalena Meyer").*

[* W Fatimie Matka Boża ostrzegała nas przed wybuchem nowej wojny, jeśli nie zostaną spełnione warunki, które nam przedstawiła. Ponieważ JEJ nie posłuchaliśmy, II wojna światowa wybuchła i zginęły miliony. Dzisiaj, przy nieporównywalnie większym odstępstwie ludzkości od Boga, Matka Boża ostrzega nas ponownie – tym razem przed światowym kataklizmem. Jeśli i teraz JEJ nie posłuchamy (czytaj: nie nawrócimy się), zginą miliardy.

Wniosek: Losy świata leżą w naszych chrześcijańskich, a w szczególności, w katolickich rękach!]

Naju KOREA

16 lutego 2003 r. widząca Julia miała następującą wizję: Podczas gdy wielu księży, duchownych i świeckich dopuszczało się grzechów, Najświętsze Serce Jezusa było bezlitośnie ranione ostrymi mieczami i szpiczastymi lancami. Przy tym Jego święta głowa była silnie uciskana cierniową koroną i krew płynęła coraz obficiej. Jednak to nie było wszystko. Naszemu Panu przysparzano strasznych cierpień poprzez obrzucanie Jego twarzy i ciała czymś, co wyglądało jak jakieś kolczaste skorupy kasztanów. Jednocześnie biczowano Go w straszny sposób najróżnorodniejszymi grzechami, tak że Jego ciało i Serce bardzo krwawiły. Blisko Jezusa stała Maryja, płacząca krwawymi łzami. Można było wyraźnie słyszeć, jak krew Jej i Jezusa spadała na ziemię. W tej samej chwili przemówił cały pokryty krwią Pan, smutnym i łagodny głosem:

Jezus: "Moja umiłowna mała duszo! Jak przed chwilą widziałaś, większość duchownych, których sam wybrałem, dręczy moje zranione serce – zamiast uśmierzać jego ból – odrzucając Moją Matkę Maryję, Pośredniczkę wszystkich łask i Współodkupicielkę. Poddają się sekularyzacji i bardzo błądzą. Przy tym zapominają o znaczeniu swojego powołania, które powierzył im Bóg; łączą swoje siły z siłami diabła. Co stanie się z trzodami, które za nimi idą?

Kto chce Mnie naśladować musi się zaprzeć samego siebie, musi wziąć swój krzyż i iść za Mną. Ale oni, zamiast brać swoje krzyże, odstawiają je i odwracają się ode Mnie. Udają, że Mnie głoszą, a jednocześnie podejmują wysiłki, pełne egoistycznych ambicji i pychy, aby doznać czci i posiąść świat. Duszą swoje sumienia faryzejską pseudo-autorytatywną postawą, poprzez arogancję i egoizm, i otaczają się pozorną świętością. Czyż nie są wilkami w owczych skórach?

Córko Moja! Jak długo mam jeszcze na to spokojnie patrzeć? Przecież mógłbym ich w każdej chwili ukarać, ale nie czynię tego przedłużam czas nadejścia Mojego Sądu, aby grzesznicy mogli się jeszcze nawrócić i  wkroczyć przez bramę, która z woli Mojej Matki jest bardzo szeroko otwarta, do Mojego Najświętszego Serca. Nie będę im Sędzią, ale otworzę im Moje Najświętsze Serce bardzo szeroko i pozwolę im do niego wejść bez względu na to, jak źli by nie byli jeśli się skruszą.  Jeśli jednak będą wciąż zwlekać z wejściem przez szeroko otwartą bramę Mojego Serca, będą musieli przejść przez bramę Mojej Sprawiedliwości. Cóż wtedy z nimi się stanie?

Mój Ojciec, który już nie może znieść więcej grzechów popełnianych na świecie, już prawie że opuszcza swoje wysoko podniesione ramię. Dlatego Moja Matka Maryja, cała w krwawych łzach błaga, aby nie wylewał czary swego gniewu na świat.

Wy, wszyscy kapłani, zakonnicy i świeccy świata! Obudźcie się niezwłocznie ze snu i biegnijcie do swojej niebieskiej Matki, i czyńcie wszystko dla wprowadzenia przez dzieci świata Orędzi miłości w życie, Orędzi, które Moja Matka i Ja przekazywaliśmy wam tak głośno, że aż krwawiły nasze gardła.

Demony, które prowadzą swoje szatańskie dzieło w powietrzu i na ziemi, dręczą bezwzględnie was, którzy pracujecie dla Mnie i Mojej Matki. Jednak My będziemy was nieustannie bronić, będziemy was chronić i wasi Aniołowie Stróże będą was strzec.

Moje małe dusze, które powołałem! To pokolenie jest tak niestałe jak poruszane przez wiatr źdźbło trawy jest głęboko pogrążone w grzechu. Wszyscy, którzy nie szukają nieprzemijających niebieskich skarbów i wchodzą w [ten] świat, aby "zachować swoje życie", stracą je, podczas gdy wszyscy ci, którzy z Mojego powodu i Mojej świętej Matki będą prześladowani, będą żyć wiecznie".

Mówi widząca Julia: "Krótko po godz. 18-tej, gdy medytowałam o dzisiejszej wizji i otrzymanym od Pana Orędziu, miałam kolejną wizję: Zobaczyłam, że to wszystko posunęło się już tak daleko, że zawartość czary gniewu Bożego była już wylewana przez Ojca na świat ponieważ grzechy, które popełniano były tak straszne, że nie można było już na nie patrzeć... W tej samej chwili Matka Boża, która płacząc krwawymi łzami błagała Boga Ojca, cofnęła swoje ramię. Ale czara została trącona i  trochę z płynu [Bożego gniewu] wylało się na ziemię i natychmiast w miejscach, na które spadły jego krople pojawił się olbrzymi ogień i ludzie, którzy tam byli podnieśli wielki krzyk. Niektórzy zginęli w płomieniach, inni zostali poważnie poranieni. Miejsce to było miejscem ludzkiej nędzy rządziły tam korupcja i nieład. W tej samej chwili dał się słyszeć łagodny i smutny głos:

Maryja: 'Moja kochana córko! świat  został już zaciemniony czarnymi chmurami i rozpętała się burza – ponieważ wasze dzieci nie dały posłuchu ani Orędziom Mojego Syna ani Moim. One troszczą się o rzeczy nieistotne i biegną naprzeciw swojej zgubie. Przy tym nawet tego nie zauważają i sprawiają tym swojej Matce ból, który rozrywa Jej serce.

Tak często je upominałam. Używałam przy tym wciąż tych samych słów i dałam im wiele cudownych znaków... dałam im lekarstwo na wszystkie nieszczęścia, które mają miejsce w świecie... ale – Matka Boża zaszlochała –  jak oni mogą być tak ślepi i głusi, żeby nie widzieć ani nie słysz?

Moje wszystkie dzieci świata! Wiedzcie, że Mój Syn Jezus i Ja nie jesteśmy od was daleko, wręcz przeciwnie, jesteśmy bardzo blisko was. Zatem nie spekulujcie więcej na ludzki sposób, ale otwórzcie szeroko swoje serca i wracajcie, do Mego Syna i do Mnie. Wtedy [kiedy wrócicie] nie będzie już chodziło o waszą przeszłość i naczynie Bożego gniewu zostanie zastąpione naczyniem Bożej łaski, i jego zawartość wyleje się na was.

Moje umiłowane dzieci, które zostaliście powołane jako małe dusze, medytujcie nieprzerwanie o Panu, który każdego dnia krwawi  z powodu niezwykle perwersyjnych grzechów świata. Bądźcie czujne i módlcie się, aby również i źli ludzie, którzy mają ludzką twarz, a serca potworów, mogli zostać uratowani.

Jeśli od zaraz całą resztę swojego życia każdą chwilę każdego dnia przekształcicie w nieustanną modlitwę, jeśli będziecie się ofiarować i czynić zadośćuczynienie, jeśli poświęcicie  temu całe swoje życie i będziecie jedno w Najświętszej Trójcy, pełni szczęścia także z obcowania ze świętymi; jeśli z wielkim zdecydowaniem i siłą wzniecicie miłość, jeśli wasza wierność i ufność będzie heroiczna..., wtedy świat zostanie uratowany, wtedy demony, które krążą w powietrzu i na ziemi, aby skłócić i doprowadzić do upadku, ustąpią... i świat wywalczy zwycięstwo przez Nasze święte Serca.

Moje kochane małe dusze, które zostałyście powołane do bycia apostołami obecnego czasu! Czara Bożego gniewu już się prawie że wylewa na świat. Jeśli jednak chociaż wy, którzy zdajecie sobie sprawę z tego, że nie ma już czasu na wykręty i zwlekanie, jeśli chociaż niektórzy z was będą świadomi w prostocie swojej wiary, że coś, co jest lekkie jak piórko może zatopić statek, jeśli tylko tego będzie wystarczająco dużo [tzn. kiedy połączycie swoje wysiłki], wtedy będziecie mogli zdziałać wielkie rzeczy. Jeśli nie stracicie swojego zaufania, jeśli nie zaprzestaniecie iść za Mną i Moim Synem, to ujrzycie już wkrótce Jutrzenkę Nowego Nieba i Nowej Ziemi. Otrzymacie laurowy wieniec Prawdy, będziecie go nosić i zakosztowywać wiecznej radości'".       

Rheine – NIEMCY

Orędzie Pana Jezusa przekazane pewnemu widzącemu w Niemczech:

"Moje kochane dzieci, które zebraliście się tutaj i wszystkie te, które będą czytać te słowa. Pozdrawiam was w Imię Trójcy Przenajświętszej – w Imię Ojca i Syna, i Ducha świętego (...)

Duch święty wieje tam, gdzie chce, a nie tam, gdzie wy chcecie. Wy, moje dzieci, chcecie, aby wokół was, w waszych rodzinach był mały raj, w którym wszyscy wierzą we Mnie. Jednak zauważacie sami, że tak nie jest, że tak jest może tylko wśród  niektórych. I tak znajdujecie się w samym środku walki światła z Ciemnością, pomiędzy Mną, a księciem tego świata.

Moje dzieci, wszystko zmierza do wielkiego światowego pożaru – dlatego nie idźcie z zamkniętymi oczami przez ten świat, ale błagajcie Mnie, abym was oświecił, abym was prowadził drogą, którą musicie iść – realizując zadanie, które macie do wypełnienia – abyście mogli je rozpoznać i wykonać z miłości do Mnie. Powiadam wam: czas, który nadchodzi jest ciężki – taki, jakiego jeszcze na tej ziemi nie przeżywaliście; on musi nadejść – ziemia musi zostać oczyszczona – z tego, co ją przygniata – z grzechu; szatan musi zostać strącony do piekielnych czeluści. Powiadam wam: nastanie ciężka walka. Proście Mnie każdego dnia, abym wam pomógł – abyście mieli odwagę przyznać się do Mnie, bez względu na to, jak wam będzie ciężko.

Pamiętajcie zawsze o tym, że JA JESTEM z wami, że was kocham – ufajcie Mi! Szatan jest mocny, Moje dzieci, ale JA JESTEM Wszechmocny.

Wielu z was myśli, że nadchodzących czasów nie przetrwa – pragną wcześniejszej śmierci, aby ich nie przeżywać. Ale JA wam mówię: nikt z was nie umrze wtedy, kiedy będzie chciał umrzeć, ale wtedy, na kiedy JA PAN to ustaliłem w moim odwiecznym Boskim zamierzeniu.

Tak więc nie martwcie się o przyszłość, martwcie się i zabiegajcie tylko o to, abyście byli w stanie łaski, abyście Mnie miłowali ponad wszystko – ponad wszystkie skarby tego świata. Postawcie Mnie wreszcie w centrum waszych serc – od rana do wieczora; od wieczora do rana. Zaprawdę powiadam wam, nadchodzi dzień, w którym Ciemność jeszcze więcej się rozleje na tej ziemi – szatan wie, że jego czas dobiega końca – on chce was wszystkich pociągnąć do piekła, dlatego mówię wam: Czuwajcie! Nie śpijcie tak, jak spali Moi uczniowie na Górze Oliwnej, z których jeden Mnie zdradził, inny Mnie się zaparł, a znowu inni pouciekali – poza Moim umiłowanym uczniem Janem. I tak proście o łaskę, aby i was to nie spotkało, ale abyście byli mocni w wierze, abyście Mnie naprawdę miłowali ponad wszystko. JA także kocham was ponad wszystko, i to powinno być waszą pociechą na dni, które stoją przed wami. Amen" (27.06.2003).

Pod wyżej przedstawionym orędziem, widzący dopisał odręcznie:

Miniony rok był rokiem powodzi;

bieżący rok był rokiem żaru z nieba;

nadchodzący rok będzie rokiem krwi.

Grenoble – FRANCJA

31 czerwca 2003 roku Pan Jezus powiedział do widzącej JNSR:

To, co zapowiadam, dotyczy całego świata: Filar, który podpiera Mój Kościół, wkrótce powróci do Mnie. Ubodzy Mojej Najświętszej Matki będą jego ostatnią ucieczką na tej, dla ich Pana i Mistrza, tak bardzo niewdzięcznej ziemi. Mówię do was o waszym umiłowanym Papieżu, Papieżu Mojego Ludu i Mojego świętego Krzyża.

Podpora Mojego Kościoła na ziemi odejdzie do Królestwa Najwyższego. Huk będzie straszny, ostatni  bastion Chrześcijaństwa, Podpora Mojego Kościoła, zostanie wam odebrana. Wszystko się zawali! Jednak szatan nie będzie zwycięzcą, mimo nieładu i chaosu, który nastąpi i prześladowań Moich. Przygotujcie się do przeżycia piekła na ziemi – ostatniego drgnienia szatana.

Czas, który ma do dyspozycji, aby władać nad duszami, które ślepo za nim idą, w ogóle tego nie zauważając, jest krótki. I mimo to odczujecie to jak jakieś nierozerwalne pęta, które nie zaprzestają się rozwijać, by otoczyć całą ziemię i jej mieszkańców.

Jednak JA wszystkie Moje dusze uwolnię ze szponów szatana!

Ale za jaką cenę!

Mała reszta, która pozostanie Mi wierna, będzie stać dniem i nocą przed bramą piekła, aby zablokować wejście owcom, które potraciły głowy. Będziecie dźwigali cierpienie Mojej Miłości, aż do przyjścia Waszego Pana w Chwale. Amen!

I oto przychodzę!

Amen, przyjdź Panie Jezu!”

†  †  †

 Louise Starr Tomkiel USA

Orędzia Boga Ojca, Jezusa Chrystusa i Matki Bożej przekazane ludzkości za pośrednictwem widzącej Louise Starr Tomkiel:

Bóg Ojciec: „Współczesny człowiek żyje rozkoszując się życiem pełnym pożądliwości. Jest gorzej aniżeli w dniach przed wielkim potopem. Wspomnij tamte czasy, w których cała ludzkość została ukarana za popełnione grzechy! Popatrz na miasta, na które spadła Moja Kara! Wasza niebieska Matka Maryja ostrzegała was w Fatimie przed wybuchem jeszcze straszniejszej światowej wojny, jeśli ludzie nie odmienią swego życia – jeśli się nie nawrócą, nie będą się modlić i naśladować Jej Boskiego Syna.

Nadeszła godzina w której ta przepowiednia się wypełni: przeżyjecie dni zniszczenia całych olbrzymich  regionów i części świata.

Fatima była ostrzeżeniem, które zostało dane ludzkości przez Maryję. Poszło prawie że w zapomnienie, podobnie jak potop. Ale bramy piekła są szeroko otwarte i wszystkie demony przemierzają ziemię, zwodząc biedne, zagubione dusze.

Słowo Boże jest całkowicie ignorowane. Radość z czynienia zła stoi [w tym świecie] bardzo wysoko. Tylko niewielu podąża za moimi złotymi regułami. Dzisiejszy człowiek szuka jedynie złych uciech, które zadowalają go na krótki czas.

Szatan namawia was sprytnie do tego, abyście rozkoszowali się grzesznym życiem. O nierozumni, wierzycie w jego kłamstwa. Kto naucza dzisiaj albo mówi o grzechu, piekle, przykazaniach, niebie i modlitwie, albo o nieusta-jącej, wiecznej miłości Boga, albo o wiecznej karze?

Wy, duchowni, w rzeczywistości nie uczycie dzisiaj niczego! Jak wielu moich synów kapłanów należy do złego. Ignorujecie Mnie i potępiacie próby naśladowania Mnie! Uwierzcie Mi, jeśli się nie skruszycie  i bezzwłocznie się nie nawrócicie, czeka was wielka kara,  ponieważ to wy odciągacie ode Mnie wiele dusz i dlatego też przez całą wieczność będziecie zdawać Mi rachunek!

PISMO i Moje Orędzia muszą być wprowadzane w życie! świat zdąża szybko do zguby! Grzech stał się waszą życiową maksymą i on zniszczy was na zawsze! ściągacie na siebie potępienie lub wieczne piekło!

Przebudźcie się!!! Nawróćcie się!!! Przebaczcie!!! żałujcie!!! Módlcie się!!! Czy nie mógłby już dzień dzisiejszy być dniem Bożego Gniewu? Czy nie jest dzisiejszy dzień już ostatnim waszym dniem? Czy nie jest dzisiejszy dzień już ostatnim, w którym można jeszcze przyjąć Bożą Prawdę? Czy nie jest dzisiejszy dzień tym, w którym gaśnie Boże Miłosierdzie? Czy nie jest on tym dniem, w którym piekło, Bóg i szatan spotykają się w dotąd najstraszniejszej walce? Opowiedzcie się za którąś ze stron, ale Ja proszę was, Moje dzieci, pójdźcie do Mnie i przyjmijcie Moją Miłość, Moje Miłosierdzie i Moje Łaski, które są waszą zbroją, broniącą was przed wszystkimi szatańskimi siłami! Przebudźcie się!!!

Cierpienie jest konsekwencją grzechu. Pycha i zarozumiałość są powodem utraty przez człowieka Bożej łaski. Cierpienie nie pochodzi od Boga. Ono może zostać przekształcone w pełną mocy modlitwę albo w bluźnierstwo przeciw Bogu.

Jezus cierpiał i umarł za was! Tylko ON był bez grzechu! Tylko ON JEST Bogiem!

Ofiarowujcie swoje cierpienie jako najdoskonalszą modlitwę dla oczyszczenia waszych dusz, waszych rodzin i świata! Módlcie się jedni za drugich! Kochajcie swoich bliźnich! Oczyszczajcie swoje dusze i serca!

Cierpcie wraz z Jezusem! Cierpcie jak Jezus! Trzymajcie się Go mocno! Przebaczajcie jak On przebaczał, tak jak przebacza wam Bóg!

O wiele cięższe cierpienie nawiedzi ziemię, ludzkość i wszelkie stworzenie, bowiem grzechy człowieka są czerwone jak szkarłat. Jeśli nie będziecie żałować i nie staniecie się jak dzieci – czyści, pokorni, pełni miłości – nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego.

Powiadam wam, Moje dzieci, że już niedługo zobaczycie i odczujecie zmiany w waszym świecie, i na waszej ziemi. To wy przyczyniacie się do tego, że Boże Ramię opada, dla zniszczenia  i oczyszczenia. Wszędzie nastanie pustynia i nikt nie ukryje się przed Bogiem. Strach będzie waszym stałym towarzyszem. Społeczeństwa ziemi, które zapewniają pomoc w czasach zagrożenia, wkrótce znikną. Pozostaną wam jedynie Moje Miejsca Ucieczki.

Tylko te Miejsca Ucieczki zagwarantują pokój, schronienie i pożywienie; cicha przystań przed grozą ucisku. Te miejsca są zarezerwowane dla Moich wiernych. Pójdź Moja maleńka kochająca reszto i pozwól, abym mógł cię chronić przed spustoszeniem ostatniej największej wojny! Pragnę dać wam schronienie i pragnę was żywić, aż do czasu, kiedy walka zostanie wygrana. Wtedy wkroczycie w Moją Nową Epokę, Moje Eucharystyczne Królestwo. Zobaczycie Nowe Niebo i Nową Ziemię, wspaniałą Wiosnę.

Bądźcie gotowi, gdyż nadchodzi wielkie zniszczenie! Słuchajcie Moich poleceń i wykonujcie je szybko!!! Nie oglądajcie się wstecz!!! Podążajcie naprzód, tam gdzie was prowadzę! Słuchajcie Moich świętych Aniołów, które zaprowadzą w bezpieczne miejsce – do Mojego Miejsca ucieczki, które zostało przygotowane dla was i Moich małych stworzeń!

Nie lękajcie się i poczyńcie pospiesznie wszystkie konieczne przygotowania! Kocham Moich – Moi kochają Mnie!” (02.06.2004)

„Kochane dzieci! Jak to już wiele razy mówiłem, świat i wszyscy jego mieszkańcy muszą przejść przez ucisk – sprawiedliwą Karę Bożą za grzechy. Objaśniłem wam, że dopiero po tym nastanie Tysiącletni Pokój. Wtedy ziemia będzie uprawiana przez moje stworzenia tak, jak sobie to zamierzyłem: nie będzie już żadnych maszyn ani urządzeń napędzanych gazem czy prądem. Będziecie uprawiać ziemię z miłością i czcią, i będziecie sobie wzajemnie pomagać, wespół ze zwierzętami, które wam poślę. Wśród moich stworzeń zagości pełnia miłości.

Czyńcie radośnie wszystko, o co was dzisiaj proszę! Złóżcie w ofierze swoją niedolę, wiedząc, co przyniesie przyszłość! Bądźcie dzielnymi, małymi żołnierzami, bo walka się rozwija, a wasza nagroda jest wielka.

Patrzcie w przyszłość z sercem radosnym! Miejcie oczy skierowane na nagrodę! Bądźcie pokorni przed Bogiem i ludźmi, bo na pokorę waszych serc baczy Bóg.

Pokora jest prawdziwą ufnością Bogu. Ona uwalnia was od was samych, dla Jego Boskiej Woli. Bądźcie gliną w Jego Rękach i pozwólcie Mu formować was według Jego Woli. Wtedy staniecie się w pełni Jego.

Gromadźcie się każdego dnia na modlitwie! Spoglądajcie na nagrodę, której oczekują na ziemi lub w niebie wszystkie kochające i posłuszne dzieci!

Po tym sztormie nastanie cudowna wiosna. Nikt nie jest w stanie wyobrazić sobie tego piękna i pokoju, miłości i radości, jakie to nowe życie, ta Nowa Era niesie ze sobą dla tej pozostałej Bożej reszty.

Wyjdźcie temu Dniowi naprzeciw z miłością w swoich sercach i wiedzcie, że Moje Słowo jest Prawdą i że wszystko się wypełni” (07.06.2004).

Jezus: „Stoję gotów za sterem Mego Statku. Statku, który wkrótce wyjdzie w morze. Dopłyniemy do Wielkich Słupów i pozostawiając za sobą wzburzone morze zawiniemy do bezpiecznego Portu Trzech Serc: Jezusa, Matki Maryi i Ojca Józefa.

Tutaj znajdziecie bezpieczną przystań i schronienie przed walką, która rozszalała wokół was. Jedynie tutaj znajdziecie Pradziwy Pokój; okryci płaszczem Boskiej miłości znajdziecie wytchnienie dla waszych wyczerpanych dusz.

Mój Statek pożegluje bezpiecznie przez najciemniejszą noc, niewidocznie i bezgłośnie. Ostoi się wielu sztormom, gdyż jest popychany oddechem świętego Ducha. Ma zapasy na trzy i pół roku dla wszystkich moich drogich pozostałych mężczyzn, kobiet, dzieci i najróżnorodniejszych zwierząt. światło będzie padać od Chrystusa i oddech Ducha zatroszczy się o czyste powietrze, które będzie potrzebne tym, którzy pozostali.

Zapraszam was, moja cenna, mała trzódko, do bycia gotowym, do wkroczenia na pokład, na Mój rozkaz. Nie bójcie się, gdyż będzie to łagodne żeglowanie, nawet przy najbardziej wzburzonym morzu.

św. Michał i Jego Zastępy stoją w pogotowiu. Wszystko jest już przygotowane i najciemniejsza noc nadejdzie bardzo szybko. Czuwajcie i módlcie się, gdyż Wasz Ojciec jest gotów dać znak swoim Aniołom, i zabrzmią trąby, które dadzą znać Jego wiernym, że zbliża się czas odpłynięcia” (09.06.2004).

Bóg Ojciec: „Pomiędzy Moimi dziećmi są i takie, które przez całe swoje życie poszukują stałego oparcia, czegoś trwałego, na czym mogliby bazować przez resztę swojego życia. Pragniecie jakiejś dobrej pracy, pieniędzy, domu, auta i wspaniałego urlopu. Ale wasze serca pozostają niespokojne i dlatego poszukujecie wciąż na nowo.

Zajmujecie się coraz więcej światem i jego materialną stroną. Gromadzicie sobie ziemskie skarby, które nie przynoszą żadnego trwałego szczęścia. Są wśród was i tacy, którzy wierzą jedynie w boga użycia, który jest przemijający! Musicie dążyć do wznioślejszych rzeczy – musicie mieć wyższe cele, które są w stanie spełnić wasze marzenia, wznieść wasze myśli i wziąć w posiadanie całe wasze serce.

Tylko poprzez prawdziwą wiarę w Boga możecie zaznać pełni radości i trwałego szczęścia. Jeśli będziecie wciąż zadowalać się jedynie ziemskimi uciechami, wtedy całą ludzkość nawiedzi surowa i długa kara. Jeśli nie wierzycie, że wasz Bóg może surowo karać, to proszę was, abyście przeczytali te ustępy w Piśmie świętym, które mówią o potopie i innych zesłanych przez Niebo klęskach, których celem było oczyszczenie z grzechu – tak ludzi jak i ziemi.

Podobnie stanie się już niebawem, gdy Ja, wasz Bóg, zastosuję wobec was przeróżne środki – dla zniszczenia wszelkiego zła. Znowu chcę oczyścić. Chcę na zawsze zniszczyć grzech... i na pozostałej małej reszcie wznieść Nową Budowlę. Chcę wprowadzić czystość do wszystkich rzeczy, gdyż jestem waszym Bogiem i grzech nie ma we Mnie miejsca.

Już wkrótce zakuję szatana i jego świtę w łańcuchy, gdyż dla nich nie ma miejsca w Bożym Królestwie. Godzina jest bliska i znaki zostały dane.

Jedynie Moi wierni, jedynie Moje posłuszne i pokorne dzieci wkroczą w Erę Pokoju, w której  JA jako Eucharystyczny Król rządzić będę” (10.06.2004).

Maryja: „Gdy objawiłam się w Fatimie, szalała straszna wojna. Prosiłam o modlitwę i ofiarę. Powiedziałam, że jeśli ludzkość odpowie na Moje prośby i zmieni swoje postępowanie, wojna się skończy; jeśli zaś Mnie nie posłucha, wybuchnie kolejna, jeszcze straszniejsza wojna.

Dzisiaj, po upływie 87 lat, błagam was ponownie o modlitwę i ofiarę, dla zapobieżenia jeszcze większej i straszniejszej wojnie, która obejmie sobą całą ziemię.

Ludzie muszą się nawrócić i odejść od wszystkich grzechów. O, kochane dzieci, módlcie się! Tak wiele biednych dusz trafia do piekła, bo nikt się za nie modli.

Przychodzę, aby przynieść Moim dzieciom Pokój. Ponieważ pogrążacie się coraz bardziej w grzechu, przychodzę was ostrzec, przed grożącymi wam konsekwencjami. Niebo życzy sobie modlitwy wiernych, dzieci, cierpiących. Wykorzystajcie każdą chwilę dla uczynienia z każdej sytuacji modlitwy! W innym przypadku świat podąży prosto do nowej wojny, która doprowadzi do zniszczenia, a nawet do zniesienia z powierzchni ziemi wielu regionów.

Z powodu waszych grzechów i  nieposłuszeństwa Woli Bożej Kościół Chrystusa cierpi. Wielu wierzących nie dotrzymało obietnicy i wielu kapłanów utraciło wiarę. Wielkie odejście od wiary, wielkie rozdarcie w Kościele. Moje dzieci odchodzą tysiącami. Naucza się herezji. Prawdziwa miłość i pokora przestają egzystować.

Nie jestem w stanie dalej powstrzymywać Bożego Ramienia. Abyś mógł uratować duszę, musisz słuchać kochającego głosu swej Matki. Bóg powiedział wam, że Jego Anioły zajęły już stanowiska i czekają tylko na Jego znak. Jedynie te kochające dusze, Nasze Dzieci, Naszą Resztę mogę ochronić Moim matczynym płaszczem.

Proszę was dzieci, módlcie się! Składajcie wszystkie swoje ofiary waszemu Bogu, na zadośćuczynienie za grzechy świata i za nawrócenie wszystkich biednych dusz!

św. Józef wraz z Jezusem jest dzisiaj pośród was, aby wam powiedzieć, że to on jest patronem Kościoła Jezusa – Naszej Rodziny na ziemi. Wiele łez wylaliśmy z powodu Naszych Dzieci, które zaślepił Nasz odwieczny  przeciwnik i które dobrowolnie kroczą drogą zguby.

Czuwajcie i módlcie się! Bądźcie posłuszni, kochajcie i bądźcie pokorni! Słowo Boże zmierza ku swemu wypełnieniu! Ja, wasza MATKA przychodzę z Nieba aby was ostrzec, aby wam pomóc i poprowadzić do Jezusa.

Dzisiaj przychodzę jako „wasza Matka Fatimska”, która was prosi, która was błaga o modlitwę za swojego syna Jana Pawła II. Jego fizyczne cierpienie nie da się porównać z  cierpieniem duchowym, zgotowanym mu przez kapłanów świata.

Oni go ignorują, gardzą nim, nie są mu posłuszni i dlatego też idą za „Jednym Porządkiem światowym”. Są zaślepieni przez przeciwnika swojego Boga. Przepisy, które zostały wymyślone przez złych ludzi, zobowiązują ich do oszustwa i czynią ich ślepymi na światło Chrystusa, Najwyższego Kapłana.

Ci moi słabi kapłani wprowadzają wiele biednych i nieświadomych dusz w błąd. Oni stoją poza wiarą, wśród tych, którzy od wiary odeszli i są powodem wielkiego podziału w dzisiejszym Kościele. Wielu mężczyzn wstępuje do seminariów jedynie po to, aby spróbować wprowadzić szatański odór do kapłańskiej wspólnoty, aby spróbować zniszczyć przede wszystkim wszystkie Jezusowe fundamentalne prawa, które mają poprowadzić was do wiecznego zbawienia; ich celem jest uwolnić świat od Boga, od wiary i chrześcijańskich obyczajów.

Módlcie się za waszego Papieża, gdyż bardzo cierpi! Módlcie się, aby serca wszystkich kapłanów otworzyły się na Słowo Boże i pójście za nim, aby tym samym mogli żyć w pokorze i nauczać w Prawdzie.

Tak, moje dzieci, wielu kapłanów zdąża do piekła. A przecież przyrzekali iść śladami Jezusa. Są kapłanami na wieczność!

Módlcie się, kochane dzieci, za Naszych synów kapłanów, aby się zjednoczyli w Duchu, w Imię Jezusa Chrystusa, pod przewodem Jana Pawła II i niebieskim prowadzeniem Ducha świętego, pod ochronnym płaszczem miłości swojej Najświętszej Matki. Módlcie się o nawrócenie Moich synów Kapłanów!”(13.06.2004)

Podsumowując: Nawrócenie sprowadza miłosierdzie Boże.

"Jonasz wstał i poszedł do Niniwy, jak powiedział Pan. Niniwa była miastem bardzo rozległym – na trzy dni drogi. Począł więc Jonasz iść przez miasto jeden dzień drogi i wołał, i głosił: «Jeszcze czterdzieści dni, a Niniwa zostanie zburzona». I uwierzyli mieszkańcy Niniwy Bogu, ogłosili post i oblekli się w wory od największego do najmniejszego. Doszła ta sprawa do króla Niniwy. Wstał więc z tronu, zdjął z siebie płaszcz, oblókł się w wór i siadł na popiele.  Z rozkazu króla i jego dostojników zarządzono i ogłoszono w Niniwie co następuje: «Ludzie i zwierzęta, bydło i trzoda niech nic nie jedzą, niech się nie pasą i wody nie piją. Niech obloką się w wory – <ludzie i zwierzęta> – niech żarliwie wołają do Boga! Niech każdy odwróci się od swojego złego postępowania i od nieprawości, którą [popełnia] swoimi rękami. Kto wie, może się odwróci i ulituje Bóg, odstąpi od zapalczywości swego gniewu, a nie zginiemy?» Zobaczył Bóg czyny ich, że odwrócili się od swojego złego postępowania. I ulitował się Bóg nad niedolą, którą postanowił na nich sprowadzić, i nie zesłał jej" (Jon 3, 1–10).

Dodatek

Kosmiczna katastrofa wkrótce?

Należy zauważyć, że Weronika Lueken (patrz: Orędzia z Bayside) sama dała bliższe wyjaśnienie do Orędzia przekazanego jej przez Matkę Bożą. Otóż według niej "kula zbawienia" będzie widoczna na nieboskłonie przez okres 2 tygodni – jako "drugie słońce", zanim dosięgnie Ziemi.

W tym miejscu warto wspomnieć, że rosyjscy astronomowie odkryli za Słońcem i sfotografowali  (z  pomocą satelity) nieznaną asteroidę*, która w wielu publikacjach otrzymała nazwę: "Planeta X". 25 września 2002 r. znajdowała się ona około 240 dni drogi od Ziemi.

Amerykański dziennikarz – Mark Hazelwood napisał o tym książkę pt.: "Blindsides". Według informacji w niej zawartych, Urząd Lotów Kosmicznych NASA liczył się z przelotem asteroidy w odległości 20.000 km od Ziemi w  połowie maja 2003 r. To "muśnięcie" naszej planety przez "Planetę X" może kosztować ludzkość miliony ofiar. Jednak nad wszelkimi informacjami o tej potencjalnej wielkiej katastrofie rozpostarta jest zasłona ścisłej tajemnicy. Chodzi o to, aby nie doprowadzić do paniki i do załamania się światowych rynków finansowych, i giełd.

Wszystko będzie zależeć od tego, jak blisko Ziemi "Planeta X" przeleci i jakie to wywoła skutki (tajfuny, trzęsienia ziemi i den oceanów, wybuchy wulkanów itp.). Dokładna wielkość asteroidy oraz jej chemiczny skład nie są dotychczas znane.

Należy podkreślić, że podane przez M. Hazelwood informacje nie są żadną fikcją. świadczy o tym inicjatywa około 50 światowej sławy naukowców, którzy wystąpili  z petycją do australijskiego rządu (World's Asteroid Hunters Make Political Plea to Save Earth), w której sygnalizują ryzyko, jakie z sobą niesie przelot asteroidy.

Jednocześnie jest wiadomo, że Amerykański Urząd Antykryzysowy (Federal Emergency Management Agency  – FEMA) otrzymał polecenie przygotowania się na możliwość totalnego zniszczenia wielkich miast. Jako termin docelowy dla tych przygotowań, podano styczeń 2003 r. FEMA ma się przygotować do akcji przerzucenia milionów uciekinierów z wielkich miast w bezpieczne miejsca (John O. Edwards: FEMA Preparing for Mass Destruction Attacks on Cities, 15. Juli 2002 r., NewsMax's Insider Report).

Czy Watykan wie o "Planecie X"?

Według nieoficjalnych informacji problem "Planety X", nazwany także przez niektórych "Problemem 2003 roku" jest Watykanowi znany. Jednakże z takich czy innych powodów utrzymywany jest on w ścisłej tajemnicy. W tym miejscu przychodzi mi na myśl jedna z wizji, którą Ida Peerdeman otrzymała 30 sierpnia 1947 r. Oto ona:

"Widzę naraz wielką salę w Watykanie. Tam siedzi papież. Wygląda na to, że w Watykanie coś się dzieje. Pani mówi: 'Odbywają się tajne posiedzenia. To się zdarza wiele razy. Oni spotykają się potajemnie'. Pani wskazuje na kogoś i rozumiem wewnętrznie: to jest poseł z Ameryki. Przed papieżem leżą jakieś dokumenty. Pani mówi: 'Papież jest na bieżąco informowany o wszystkim. On jest w pełni powiadomiony o tym, co musi się zdarzyć. Panuje tak zwany pokój, ale w rzeczywistości tak nie jest. Wszystko jest ukryte przed światem'".

Wraz z upływem czasu tajemnicy nie udało się zachować. Krąg wtajemniczonych osób wzrastał i coraz więcej informacji wyciekało na zewnątrz. Także w Internecie pojawiły się pierwsze zdjęcia wykonane przez rosyjskiego satelitę "Norlok". Jedno z nich zostało zrobione 24 lipca 2002 r. Widać na nim Słońce i obok niego dwa duże ciała niebieskie. Jednym z nich jest "Planeta X".

Słynny amerykański teolog, ojciec Malachi Martin, były doradca papieża Jana XXIII, a jednocześnie członek tajnej służby Watykanu oświadczył, że przelot "Planety X" obok Ziemi będzie kosztował ludzkość wiele milionów ofiar i spowoduje jej największą katastrofę. Należy zauważyć, że z racji swoich kontaktów z tajnymi służbami różnych krajów, wiedział on wiele. Znał również wyniki obserwacji watykańskiego teleskopu w Arizonie. Także wspomniany wyżej dziennikarz Mark Hazelwood w jednym z udzielonych wywiadów powiedział, że można liczyć się ze śmiercią 2/3 ludzkości. Wielu z tych, którzy przeżyją, umrze w ciągu 6 następnych miesięcy – z głodu lub chorób.

13 września 2000 r. Agencja Reutera podała, że rząd rosyjski podjął kroki dla ochrony swojego społeczeństwa przed najgorszym – nie informując o przyczynach ich podjęcia. Niektórzy z członków rządu liczą się nawet ze zniknięciem Rosji z powierzchni ziemi.

Co nas, mieszkańców Ziemi czeka? Mark Hazelwood cytuje w swojej książce ojca Malachi Martina, który w 1997 r. zapowiadał masową śmierć mieszkańców Ziemi, jeśli nieznana planeta osiągnie ją w ciągu 5 do 10 lat (w tamtym czasie nasz jezuita nie znał jeszcze wyników późniejszych dokładnych obliczeń).

Warto wspomnieć, że ojciec M. Martin należał do najznakomitszych teologów Kościoła katolickiego i był profesorem w Papieskim Instytucie Biblijnym; pracował w latach 1958 – 1964 w Rzymie i należał do bliskich współpracowników niemieckiego kardynała Bea i papieża Jana XXIII. Mark Hazelwood łączy jego tajemniczą śmierć z III Tajemnicą Fatimską i z... "Planetą X", o której tak wiele wiedział.

* asteroida – ciało niebieskie w postaci bryły skalnej o średnicy do kilkuset kilometrów, wchodzące w skład Układu Słonecznego, krążące przeważnie między orbitami Marsa i Jowisza.

 źródło:

"Alte und neue Mystik", Nr 32 – 2002, Lippstadt

"Blindsides",Mark Hazelwood

Rekapilitując:

W obliczu treści Orędzi przekazanych ludzkości przez Matkę Bożą w wielu miejscach świata jak np. w La Salette, Fatimie, Akita, Bayside czy Amsterdamie, byłoby rzeczą nierozsądną przejść nad podaną wyżej informacją do porządku dziennego. Cóż zatem należy czynić? Należy schronić się z ufnością do JEJ NIEPOKALANEGO SERCA i pamiętać, że kochające Ją dziecko może spać spokojnie nawet w oku "cyklonu". Patrz wyżej: "Sievernich" – Orędzie z 3 lutego 2003.

Uwaga! Niniejsze opracowanie jest sukcesywnie uzupełniane o nowe Orędzia.

Zapraszam bardzo serdecznie do współpracy, poprzez nadsyłanie mi fragmentów Orędzi, mających związek z omawianym tutaj tematem i zaczerpniętych z objawień nie zanegowanych przez Kościół.

Kontakt:

W. Wojciechowski, Postfach 18 02 30, D–40569 Düsseldorf, tel. 0049 211 7021495

www.p–w–n.de, w.wojciechowski@p-w-n.de

DARY SERCA

dla materialnego wsparcia mojego apostolatu

można przesyłać za pośrednictwem Fundacji "Ave Mater".

Twoja ofiara jest JEJ bardzo potrzebna!

Za każdą formę pomocy i współpracy

serdeczne Bóg zapłać!

Witold Wojciechowski

Poza niniejszym opracowaniem ukazały się:

"Obecny czas jest Naszym czasem" - wybór Orędzi Amsterdamskich (broszura, A 5, 47 stron)

"Ida Peerdeman - prorokini XX wieku" - obraz życia widzącej (broszura, A 5, 24 strony )

"Jej Tytuł, Modlitwa i Obraz" - zgłębienie treści Orędzi Amsterdamskich (broszura, A 5, 49 stron)

"MARYJA - Współodkupicielka, Pośredniczka, Orędowniczka" (broszura, A 5, 100 stron)

"Maryja Współodkupicielka - Odpowiedź na 7 najczęstszych zarzutów" (broszura, A 5, 48 stron)

"Codzienny Cud" - Przeżycia Eucharystyczne Idy Peerdeman (broszura, A 5, 49 stron)

"Orędzie Amsterdamskie a nowy dogmat" (manuskrypt, A 4, 16 stron)

"Na ratunek światu" - prelekcja (manuskrypt, A 4, 9 stron)

"Czynić, co MATKA nam mówi" - prelekcja (manuskrypt, A 4, 8 stron)

oraz Obrazy i Obrazki Modlitewne Pani Wszystkich Narodów

PRELEKCJE - z przezroczami i podkładem dźwiękowym można zamawiać pisząc na adres jak wyżej.

Skopiuj i rozpowszechnij jak najszerzej, dla dobra Twego i świata całego!