Kochana Siostro, kochany Bracie w Chrystusie!

Zgodnie  ze  słowami Pani Wszystkich Narodów: „Czas  nagli,  nie  mamy  czasu na długie czekanie” (01.04.1951) i „Obecny czas jest Naszym czasem (15.08.1950), a więc także Twoim. Ty również masz misję do spełnienia na tym łez padole – na chwałę Bogu i pożytek ludziom. Ty także możesz tracić życie „za przyjaciół swoich – idąc JEGO i JEJ śladem. Przecież nie jest dziełem przypadku, że niniejsze opracowanie dotarło właśnie do Ciebie – przypadków nie ma. Jest tylko Boża Opatrzność, która wszystkim kieruje i nad wszystkim panuje. Należy się jej tylko poddać i dać prowadzić za rękę TEJ, która pragnie to czynić.

Oto jestem!”, Mów Panie, sługa Twój słucha i czyń ze mną to, co zechcesz – za pośrednictwem Twojej i mojej MATKI – MATKI i PANI WSZYSTKICH NARODóW.

A zatem:

Przystąpcie z płomiennym zapałem do tego Dzieła Zbawienia i Pokoju, a zobaczycie Cuda! (01.04.1951) prosi Matka Boża. Jak wziąć w nim udział? Możesz to uczynić na wiele sposobów, np. poprzez:

Sprezentowanie i to od zaraz (!) – adresu internetowego JEJ strony www.p-w-n.de , za pośrednictwem poczty elektronicznej, tym wszystkim, z którymi korespondujesz, a także tym, do których jesteś w stanie dotrzeć z kraju i zagranicy; także parafiom, klasztorom, seminariom duchownym, wspólnotom modlitewnym, stowarzyszeniom katolickim itp. Wskazany jest dopisek: „Na ratunek światu!”

Możesz także nabyć w wydawnictwie Druk-Allegro (patrz: www.p-w-n.de), tzw. wizytówki JEJ strony internetowej i wrzucać je do skrzynek na listy albo wkładać za wycieraczki samochodów. Możesz je także rozdawać przy okazji odpustów czy pielgrzymek oraz wszelkich innych kościelnych i świeckich zgromadzeń i uroczystości.

Adres ten możesz rozpowszechniać również za pośrednictwem gazetki parafialnej i różnych innych katolickich (i nie tylko) periodyków, np. w formie krótkiego ogłoszenia w rodzaju:

Na ratunek światu!: www.p–w–n.de

Ogłoszenie takie możesz zamieścić także – w formie tzw. „baneru” –  tak na łamach wydań internetowych popularnych polskich czasopism, np.: „Nasz Dziennik”, „Niedziela” itp., jak i na swojej własnej stronie internetowej, jeśli taką posiadasz.

Podarowanie Obrazka Modlitewnego Pani Wszystkich Narodów znajomym i nieznajomym, koleżankom i kolegom, młodym i starym, zamożnym i ubogim, chorym i cierpiącym.

Przejęcie rocznej pieczy nad tzw Pielgrzymującym Obrazem odwiedzającym rodziny, grupy modlitewne, szkoły, domy starców, szpitale parafie itp.

Zorganizowanie – w uzgodnieniu z księdzem proboszczem konkretnej parafii – prelekcji na żywo (patrz: www.p-w-n.de , „Prelekcje na żywo”).

Prowadzenie akcji zbierania podpisów pod skierowaną do papieża petycją o nowy dogmat (patrz:  www.p-w-n.de , Nowy dogmat i tutaj punkt „Petycja”).

Wstąpienie do „Wspólnoty Matki i Pani Wszystkich Narodów” (patrz: www.p-w-n.de , „Wspólnota”).

Ufundowanie materiałów o Pani Wszystkich Narodów (obrazków, broszur, książek itp.) dla naszej polskiej centrali ich rozpowszechniania.

Wykonanie lub ufundowanie figury Pani Wszystkich Narodów dla Ośrodka Akcji Pani Wszystkich Narodów w Strzelcach.

Kolportaż naszej literatury maryjnej.

Rozpowszechnianie opracowań opublikowanych na stronie www.p-w-n.de w rozdziale pt.: Pilne! , punkt 5. i tutaj: „Koniecznie wydrukuj i rozpowszechnij jak najszerzej”.

Partycypowanie w kosztach utrzymania, pielęgnacji i poszerzania witryny www.p-w-n.de .

Wspieranie Akcji Pani Wszystkich Narodów modlitwą, postem i darem serca.

A może  któryś  z  czcigodnych  duchownych  podjąłby się zorganizowania Pierwszego Polskiego Dnia Modlitwy Pani Wszystkich Narodów? Cóż to byłaby za łaska dla mojej Ojczyzny. Służę, wraz z Amsterdamem”, nieograniczoną koncepcyjną pomocą.

Zapraszam również do bezinteresownej współpracy językoznawców, gotowych podjąć się przetłumaczenia opracowania zawartego na stronie www.p-w-n.de , na języki obce – w szczególności wschodnie, a także polonistów, korektorów, grafika i informatyka.

Jak z powyższego widać, każdy może znaleźć dla siebie jakąś formę ofiarowania swojego wysiłku PANI, NIEBU i bliźniemu – dla przyspieszenia JEJ zwycięstwa nad szatanem, ojcem kłamstwa, aby to zwycięstwo na zawsze (!) z NIą podzielić. Przy tym bardzo ważne jest, aby  planować i działać z JEJ Modlitwą w sercu  wtedy Duch święty wszystko nam powie.

A więc:

● „Uczyń ofiarę ze swojego życia! (04.04.1954)

„Oczekuję tego od ciebie! (04.03.1951)

● „Nie wahaj się! Ja przecież nigdy się nie wahałam (15.08.1951).

Odpowiedzialność bierze na siebie Maryja (11.10.1953).

Adres dla wszelkiej korespondencji:

Witold Wojciechowski

Postfach 18 02 30

D-40569 Düsseldorf

tel. 0049 211 7021495

E-mail: w.wojciechowski@avemater.pl

DARY SERCA

na szeroko pojętą Akcję Pani Wszystkich Narodów

można składać za pośrednictwem Fundacji "Ave Mater"

Twoja ofiara jest JEJ bardzo potrzebna!

Za każdą formę pomocy i współpracy

serdeczne Bóg zapłać!

Witold Wojciechowski

Skopiuj i rozpowszechnij jak najszerzej, dla dobra Twego i świata całego!