Prelekcje na żywo

Prelekcje na żywo – z przezroczami i podkładem muzycznym – należy zamawiać: z Polski, z dwumiesięcznym, a z krajów Europy Zachodniej, z miesięcznym wyprzedzeniem.

Tytuł prelekcji:

NA RATUNEK śWIATU!

Orędzia Pani Wszystkich Narodów  1945-1959

Prelegent: mgr inż. Witold Wojciechowski wygłosił dotychczas 29 prelekcji w polskich kościołach (także w Niepokalanowie) i w 5-ciu Wyższych Seminariach Duchownych. Prelekcje te zostały każdorazowo poświadczone wpisem księży Proboszczów i księży Rektorów do tzw.  „Książki Prelekcji”.

Czas trwania prelekcji – na życzenie: od 45 minut do półtorej godziny.

Prelekcje są bezpłatne. Dobrowolna ofiara słuchaczy na potrzeby szerzenia kultu Matki i Pani Wszystkich Narodów będzie mile widziana.

Uwaga! Istnieje potencjalna możliwość wygłoszenia prelekcji na żywo nie tylko w kościołach, ale także we wspólnotach modlitewnych, szkołach średnich i wyższych, seminariach i zgromadzeniach duchownych, domach opieki społecznej, szpitalach, sanatoriach, domach wczasowych itp. Czy mógłbyś pomóc w ich zorganizowaniu?

Drogi czytelniku!

W ramach JEJ Wielkiej Akcji Ratowania świata – od upadku, katastrofy i wojny, proszę Cię niniejszym bardzo gorąco o wydrukowanie i przekazanie Twojemu księdzu proboszczowi mojego listu, zawierającego prośbę o umożliwienie mi wygłoszenia prelekcji w jego parafii. List ten możesz przesłać także wszystkim innym, znanym Tobie parafiom.

Serdeczne Bóg zapłać za Twoją pomoc!          

                                                           List do Księdza Proboszcza

.

.

.