„Rozpowszechniaj to! W przeciwnym razie świat upadnie. W przeciwnym razie świat zniszczy się sam. W przeciwnym razie będą wciąż nadchodziły wojny i nie będzie ustawać zniszczenie (Orędzie z 28.03.1951).

p         

ł

ł

ął

ąó

ó

ó