Drogie Dzieci Pani i Matki Wszystkich Narodów!

Zgodnie ze słowami Naszej Pani i Matki: „Czas nagli, nie mamy czasu na długie czekanie” (01.04.1951) i „Obecny czas jest Naszym czasem (15.08.1950), a więc także Twoim. Ty również masz misję do spełnienia na tym łez padole – na chwałę Bogu i pożytek ludziom. Ty także możesz tracić życie „za przyjaciół swoich” – idąc JEGO i JEJ śladami. Nie jest bowiem dziełem przypadku, że niniejsze opracowanie dotarło także do Ciebie. Przypadków nie ma! Jest tylko Boża Opatrzność, która wszystkim kieruje i nad wszystkim panuje. Należy się jej tylko poddać i dać prowadzić za rękę TEJ, Która pragnie to czynić.  „Oto jestem!”, „Mów Panie, sługa Twój słucha!” i czyń ze mną to, co zechcesz – za pośrednictwem Twojej i mojej Niebieskiej Matki.

A zatem:

„Przystąpcie z płomiennym zapałem do tego Dzieła Zbawienia i Pokoju, a zobaczycie Cuda!” (01.04.1951) prosi Matka Boża.

Jak zmotywować innych do wzięcia w nim udziału? Możesz to uczynić na wiele sposobów, np. poprzez:

Udostępnienie – i to od zaraz (!) – adresu internetowego niniejszej witryny za pośrednictwem poczty elektronicznej i społecznościowych mass mediów Twoim znajomym, a także parafiom, klasztorom, seminariom duchownym, wspólnotom i grupom modlitewnym, stowarzyszeniom katolickim itp. Wskazany jest dopisek: „Na ratunek światu!”

Możesz także nabyć w wydawnictwie Druk-Allegro „wizytówki” niniejszej witryny i rozdawać je np. przy okazji odpustów, pielgrzymek, czy też wszelkich innych kościelnych i świeckich zgromadzeń i uroczystości.

Podarowanie Obrazka Modlitewnego Pani Wszystkich Narodów znajomym i nieznajomym, młodym i starym, zamożnym i ubogim, chorym i cierpiącym – najlepiej wraz z wizytówką niniejszej witryny. Obrazki Modlitewne można nabyć również w wydawnictwie Druk-Allegro.

Zorganizowanie – w uzgodnieniu z księdzem proboszczem konkretnej parafii – pokazu filmu pt. „Oto Matka twoja!” – patrz tutaj. Projekcję tego filmu można zorganizować również we własnym, prywatnym zakresie.

Prowadzenie akcji zbierania podpisów pod skierowaną do papieża petycją o nowy dogmat patrz: Nowy dogmat i tutaj punkty „Petycja”. Można również udostępniać adres strony, na której petycję tę można podpisać – www.crownmary.com.

Rozpowszechnianie opracowań opublikowanych na niniejszej stronie – patrz tutaj.

Wspieranie Akcji Pani Wszystkich Narodów modlitwą, postem i darem serca – patrz tutaj.

Jak z powyższego widać, każdy może znaleźć dla siebie jakąś formę ofiarowania swojego wysiłku PANI, NIEBU i bliźniemu swemu – dla przyspieszenia JEJ zwycięstwa nad szatanem, ojcem kłamstwa, aby to zwycięstwo na zawsze (!) z NIą podzielić. Przy tym bardzo ważne jest, aby  planować i działać z JEJ Modlitwą w sercu –  wtedy sam DUCH ŚWIĘTY nam już wszystko powie.

A więc:

„Uczyń ofiarę ze swojego życia!” (04.04.1954).

„Oczekuję tego od ciebie!” (04.03.1951).

„Nie wahaj się! Ja przecież nigdy się nie wahałam” (15.08.1951).

Odpowiedzialność bierze na siebie Maryja” (11.10.1953).

Adres mailowy do wszelkiej korespondencji:

w.wojciechowski49@wp.pl

Mój adres na Facebook:

https://www.facebook.com/profile.php?id=100012228004132  

 

Witold Wojciechowski

 

.

.

.

.

 

.