Uwagi ogólne

Niniejsze opracowanie jest jednym wielkim manuskryptem, którego wygładzenie zdecydowałem się dla dobra SPRAWY odłożyć na później, gdyż zgodnie ze słowami wypowiedzianymi w Amsterdamie przez Matkę Bożą: Nie mamy czasu na długie czekanie.(01.04.1951) i Obecny czas jest Naszym czasem (10.12.1950). Również z tego samego powodu zdecydowałem się na jego opublikowanie jeszcze przed zakończeniem prac nad niektórymi rozdziałami. Nie zuboża to jednak całości, gdyż to co najistotniejsze zostało w nim ujęte. Jednocześnie bardzo zachęcam do częstego odwiedzania niniejszej witryny, gdyż jest ona sukcesywnie uzupełniana i poszerzana.

Czytanie strony

Całość materiału została podzielona na rozdziały według zalecanej kolejności ich czytania. Jednak dla wstępnego i bardzo ramowego przybliżenia sobie tematu, można rozpocząć studiowanie materiału od prelekcji zamieszczonych w rozdziale pt: „Prelekcje i artykuły”. W szczególności polecam moją prelekcję pt. „Na ratunek światu” oraz prelekcję ks. Paul Maria Sigl pt. „Czynić, co MATKA nam mówi!”.

Uwaga! Większość linków, zamieszczonych w niniejszym opracowaniu, zaznaczona jest na niebiesko, przy czym linki-trójkąty, użyte w menu głównym, mają za zadanie: z jednej strony, zwrócenie szczególnej uwagi na niektóre tematy, poruszone w poszczególnych rozdziałach – trójkąty na czerwonym tle z drugiej zaś, umożliwienie szybkiego i bezpośredniego dostępu do nich.

Z kolei znak , umieszczony przy niektórych zdjęciach (w ich prawym górnym rogu), ma za zadanie zasygnalizować fakt umieszczenia pod zdjęciem z tym znakiem innego zdjęcia lub zdjęć. Dla ich odsłonięcia wystarczy kliknąć myszą dane zdjęcie.

Obsługa strony

Obsługa strony sprowadzona została do niezbędnego minimum,  przy czym zamieszczone na stronie przyciski-trójkąty dalej, powrót itp. mają pierwszeństwo przed przyciskami przeglądarki.

Wydruk publikacji

Dla wydruku opublikowanych treści należy korzystać przede wszystkim z wersji do wydruku” (w skrócie: wdw), opracowanych jedynie dla niektórych tekstów. Przy wydruku pozostałych treści należy liczyć się z błędami w składzie; dlatego też przed dalszym ich rozpowszechnianiem zaleca się wprowadzenie ich dla optymalnego złożenia do programu Word” lub podobnego.

Przed wydrukiem stron czarnobiałych zaleca się ustawienie drukarki także na druk czarnobiały.

Copyright

Niniejszym zezwala się na nieograniczone niekomercyjne powielanie i rozpowszechnianie materiału zawartego w niniejszym opracowaniu, tak w części, jak i w całości, jednakże bez dokonywania w nim jakichkolwiek zmian w treści.

Powielanie i rozpowszechnianie w celach komercyjnych jest dozwolone jedynie po uprzednim uzyskaniu zgody autora.

Witold Wojciechowski

 

 

 

 

 

 

.

.