Uwaga alumni, duchowni, teolodzy, mariolodzy, dogmatycy!

.

W związku z dochodzącymi do mnie sygnałami o wykorzystywaniu – w większym lub mniejszym stopniu – treści, zawartych na niniejszej stronie internetowej przy pisaniu prac magisterskich, doktorskich, rozpraw teologicznych, artykułów itp. – z czego się niezmiernie cieszę, proszę wszystkich, którzy z tego materiału korzystają o przysyłanie mi swoich prac, celem opublikowania ich na łamach niniejszej strony – dla dobra wielu.

Reasumując:

Przysyłajcie mi proszę wszystko co napiszecie, a co ma związek z tematem przedstawionym w niniejszym opracowaniu. Tym sposobem założymy, dostępną dla każdego, specjalistyczną, internetową Bibliotekę "Matki i Pani Wszystkich Narodów", z której zasobów będzie mógł korzystać każdy – dla zmiany oblicza tej ziemi – na Chwałę JEJ i JEJ SYNA i ku naszemu wspólnemu dobru.

W oczekiwaniu na kontakt

z Panem Bogiem i Naszą Niebieską Matką

W. Wojciechowski

E-mail: w.wojciechowski [at] avemater.pl