ORęDZIA PANI WSZYSTKICH NARODÓW

Tytuł oryginału

De Boodschappen van de Vrouwe van alle Volkeren, Amsterdam 1999

Imprimatur dla oryginału

Approbatio devotionis publicae, Haarlem, 31maja1996, H.J.A. Bomers, c.m., Episc, Harl.; dr J. M. Punt, Episc. Aux.

Przekład           

Maria T. Kuzemko                                                 

Witold Wojciechowski

Konsultacja teologiczna

Ks. dr Ryszard Ukleja

Wydanie 1                         

© Copyright 2002 by Stichting Vrouwe van alle Volkern

© Copyright 2002 for the Polish edition by Witold Wojciechowski

Wszelkie prawa zastrzeżone

Fundacja Akcji Pani Wszystkich Narodów  

Stichting Vrouwe van alle Volkeren  

Diepenbrockstraat 3                                              

NL–1077 VX Amsterdam

W wersji książkowej do nabycia w wydawnictwie Druk-Allegro.

Spis treści

Wprowadzenie

01. Orędzie, 25 marca 1945

Pani objawia się – Zapowiedź wolności – Różaniec i modlitwa – Pani, Matka – Krzyż

02. Orędzie, 21 kwietnia 1945

Obraz Pani – Pokój w Chrystusie – Nowe niebezpieczeństwo – Izrael zmartwychwstanie znowu – Kain i Abel. Kamienne tablice – Procesja Mirakel

03. Orędzie, 29 lipca 1945

Jahwe ostrzega – Przyjdźcie, wierni! – Chrystus – Drogą – Anglia i Ameryka

04. Orędzie, 29 sierpnia 1945

Smutek i radość – Jedna Wspólnota – Czas trzech papieży – Nowa wojna – Wykształcenie duchownych

05. Orędzie, 7 października 1945

Ludy Wschodu – Droga do zamku – Ogród Sprawiedliwości – Ogród Prawdy – Kościół katolicki – Iść z czasem – Nowy Biały Gołąb – Przyjąć Krzyż – Krzyż przychodzi do świata – Zwycięstwo Krzyża – Różaniec – Pani pomoże

06. Orędzie, 3 stycznia 1946

Walka w Anglii i Europie – Patrz na Krzyż – Walka – Joanna d'Arc –  Prawda, Miłość bliźniego, Sprawiedliwość – Jerycho – Walka duchowa – Ego sum

07 Orędzie, 7 lutego 1946

Europo, chcę cię ostrzec! – Walka i katastrofy – Pozwólcie małym przyjść do Mnie – Lądowanie na Księżycu – Jedność w Europie. Anglia

08 Orędzie, 25 lutego 1946

Prawda jest zgubiona – Krzyż pośrodku świata – Prawda, Wiara i Miłość – Katastrofa za katastrofą – Ecce Homo

09. Orędzie, 29 marca 1946

Boże Dziecię – Powrócić do Niego – Christus Regnum

10. Orędzie, 9 czerwca 1946

Urbi et Orbi – Pracować i czuwać – Nowa katastrofa – Walka przeciwko papieżowi                              

11. Orędzie, 4 stycznia 1947

Zagrożenie dla świata – Rzymie, bądź ostrzeżony! Miłość bliźniego, Sprawiedliwość, Prawda – Oni muszą być dalekowzroczni

12. Orędzie, 30 sierpnia 1947

Wizja o Włoszech – Walka polityczno-chrześcijańska – Tajne posiedzenia w Watykanie                                

13. Orędzie, 7 grudnia 1947

Krzyż – Fale nad Europą – Prawość, Miłość bliźniego, Sprawiedliwość – żołnierski cmentarz

14. Orędzie, 26 grudnia 1947

Rozszarpany świat – Krzyż – Zegar słoneczny jest przesunięty – Diabelskie wynalazki                

15. Orędzie, 28 marca 1948

Walka się rozpoczyna – Zastanowić się nad sobą

16. Orędzie, 7 maja 1949

Ciemność czasów – Moi najmniejsi – Walka – Podział i upadek – Dzielić – Siły przyrody – Zamknięty kościół – Podzielony świat

17. Orędzie, 1 października 1949

Chrystus prześladowany – Walka na Bałkanach. Anglia – Rosja – Kraje naddunajskie                 

18. Orędzie, 19 listopada 1949

Włochy i Niemcy – Modlić się

19. Orędzie, 3 grudnia 1949

Niemcy. Nowoczesne pogaństwo – Rzym – Holandia – Przepaść – Zmienić przepisy – Nauka Chrystusa – To się okaże z czasem            

20. Orędzie, 16 grudnia 1949

Biedne Niemcy – Ciężkie chmury nad bazyliką Św. Piotra – Pracować czynami – Miłość bliźniego, Sprawiedliwość – Okres walki i katastrof – Lombardi – Punkt środkowy – Niemcy i Włochy                               

21. Orędzie, 14 lutego 1950

Młodzież – Prosty Krzyż – Pracować przy pomocy nowoczesnych środków – Ameryka i Rosja. Japonia. Indie – Teraz jest jeszcze szansa – Niemcy

22. Orędzie, 27 maja 1950

Pracować dla spraw duchowych – Niemcy – Młodzież – Pierwsze i najważniejsze przykazanie

23. Orędzie, 15 sierpnia 1950

Wschód – Formosa – Polityczno-chrzecijańska walka – Nowy Duch – Wschód i Zachód – Zwycięstwo należy do nas – Anglia – Korea – Encykliki – Chaos

24. Orędzie, 16 listopada 1950

Pani na kuli ziemskiej. Pani Wszystkich Narodów – Jej stopy na Anglii i Niemczech – Wezwanie do akcji w Niemczech – Rozpocząć od podstaw – Wielka szansa dla Rzymu – Rebelia w świecie                            

25. Orędzie, 10 grudnia 1950

Krzyż położony na świecie – Walka na Wschodzie –Wcześniejsze objawienia Pani – Księża i zakonnicy – Mężczyźni i kobiety – Biały Gołąb – Papieżowi będzie udzielona pomoc – Francja – żelazna kurtyna – Turcja – Pasterz i jego trzoda

26. Orędzie, 25 stycznia 1951

Sen – Ostatnia Wieczerza – Przystępowanie do Stołu Pańskiego – Nowy dekret                

27. Orędzie, 11 lutego 1951

Pani, Maryja, Matka Wszystkich Narodów – Sobór Watykański II – Ból Krzyża – Przekazanie Modlitwy Pierwsze i największe przykazanie – Walka o ducha – Przepisy mogą być zmienione – Kraje Europy. Ameryka – Afryka. Azja. Troszczymy się o was – Obecny czas jest Naszym czasem

28. Orędzie, 4 marca 1951

Wola Syna – Obraz Pani – Rozpowszechnianie Modlitwy i Obrazu – Objaśnienie obrazu

29. Orędzie, 28 marca 1951

Posłuszeństwo Synowi – Jeszcze raz Modlitwa – Czas upadku – Niebezpieczeństwo dla Rzymu – Nie bój się – Fałszywi prorocy

30. Orędzie, 1 kwietnia 1951

Wszystkie narody – Ostatni Maryjny dogmat – Matka Syna Człowieczego – W sercach wszystkich narodów – Rozpocznij, a zobaczysz Cuda – Prosta Wiara – Zaufaj

31. Orędzie, 15 kwietnia 1951

Przepaska biodrowa – Nowy dogmat – Współodkupicielka i Orędowniczka – Szybkie rozpowszechnianie Modlitwy – Świat w upadku – Pokój

32. Orędzie, 29 kwietnia 1951

Pani Wszystkich Narodów – Dogmat o Współodkupicielce – Obecny czas jest Naszym czasem – Pani pod Krzyżem – To jest już przesądzone – Powaga czasu                                   

33. Orędzie, 31 maja 1951

Współodkupicielka, Pośredniczka i Orędowniczka – Owcza trzoda – Promienie łaski, Zbawienia i Pokoju – Obietnica – Od narodu do narodu, od miasta do miasta Kobiety i mężczyźni tego świata – Postępujcie nowocześnie i szybko

34. Orędzie, 2 lipca 1951

Wielka akcja dla Boga – Objaśnienie nowego dogmatu Miłość Boga. Miłość bliźniego – ... która kiedyś była Maryją   

35. Orędzie, 15 sierpnia 1951  

Dogmat o Wniebowzięciu Najświętszej Maryi Panny – Powierzeni Matce – Ostatni Maryjny dogmat – Nie wahaj się – Miłość – Do dobra, do Chrystusa – Jedni w Chrystusie

36. Orędzie, 20 września 1951 

Duchowy upadek – Wspaniałomyślnie i wielkodusznie – Modlitwa o prawdziwego Ducha – Chrześcijanie, łączcie się razem – Spór o Maryjny dogmat – Pani Wszystkich Narodów i jedność – Ojciec święty

37. Orędzie, 15 listopada 1951

Współodkupicielka z woli Ojca – Obraz poprzedzi – Jedno przykazanie: Miłość – Anglia. Ameryka – Niemcy – Holandia – Francja – Włochy. Papież – Widząca i obraz

38. Orędzie, 31 grudnia 1951

Nauka jest dobra – Współodkupicielka, już od początku – Czas nagli – Ostatni dogmat w Maryjnej historii – Prostszej nauki nie ma – Rosja. Chiny. Ameryka. Europa – Nie miej lęku – Obietnica                    

39. Orędzie, 17 lutego 1952

Kościół i Krzyż – Czas nadszedł – Służebnica Pańska – Znak Pani – Krzyż w ręku – łaska, Zbawienie i Pokój

40. Orędzie, 19 marca 1952

Papież otrzyma swój znak – Jedna Owczarnia – Proście Panią Wszystkich Narodów

41. Orędzie, 6 kwietnia 1952

... która kiedyś była Maryją – Kimkolwiek byście nie byli – Wielkie zadanie – Odmawiajcie Modlitwę!

42. Orędzie, 15 czerwca 1952

Wielka akcja – Współodkupienie – Jedność – Troszcz się o rozpowszechnianie

43. Orędzie, 5 października 1952

Trzy określenia, jedna Całość – Od samego początku – Inne dogmaty – Trudne zadanie dla papieża – Puste ręce – Księża i zakonnicy – Jednomyślność – Miłość zawiera wszystko – Amsterdam i Obraz. Dominikanie

44. Orędzie, 8 grudnia 1952

Trzy myśli w jednym geście – Czas się zbliża – Wróg Chrystusa – Jedność w Prawdzie. Duch Święty – Dobra Matka – Ocenianie i osądzanie – Pomóżcie Ojcu Świętemu – Biali i czarni – Nowy kościół

45. Orędzie, 20 marca 1953

Czas nadszedł – Codzienny Cud – Papież Pius XII – Przepowiednie Pani – Prawdziwy Pokój – Nowy kościół. Ołtarze – Amsterdam, miejsce Sakramentu – Ona uratuje świat

46. Orędzie, 10 maja 1953

Szczególne orędzie dla papieża – Módlcie się narody – Fałszywy duch – Amsterdam, punkt centralny – Pani zatroszczy się o wszystko

47. Orędzie, 11 października 1953

Upadek, katastrofy i wojna – Pani przyniesie Pokój – Zbawiciel i Współodkupicielka wszystkich narodów – Przeznaczona dla świata – Ukoronowanie Maryi – Czarne i białe owce – Ukoronowanie Matki Pana – Maryja bierze na siebie odpowiedzialność

48. Orędzie, 3 grudnia 1953

Siły piekła

49. Orędzie, 4 kwietnia 1954

Stare myśli – Niepokalane Poczęcie – Pani i Duch Święty. Apostołowie – Uwieńczenie Maryjnych myśli – Papież. Zakrystian – Orędzie dla biskupa – Ręka szatana – Ofiara i walka

50. Orędzie, 31 maja 1954

Proście o ten dogmat – W tym dniu – Dzień ukoronowania Pani Wszystkich Narodów – I Pani pozostawała wśród swoich Apostołów – Błogosławieństwo – Znak Pani Wszystkich Narodów – Słowo, Głos ich Matki – Po dogmacie Pokój – Uklęknijcie w pokorze przed waszym Stwórcą – Wszyscy ludzie

51. Orędzie, 31 maja 1955

Pani objawia się publicznie – Pani mówi do narodów – Ona pokona szatana – Trójca – Bóg wysłucha Swoją Matkę – Zaufajcie waszej Matce – Pani udzieli swojego błogosławieństwa – Z powrotem do Ofiary – Królestwo Boże – Narody zebrane wokół Jej Tronu – Jesteście odpowiedzialni – Pani błaga was – Jedna Wspólnota – Wasza Matka was poprzedziła – Powróćcie do Wspólnoty – Pocieszająca obietnica

52. Orędzie, 31 maja 1956

Widząca w rozterce – Z powodu obietnicy – Posłuszeństwo – Miejsce dla nowego kościoła – Zewnętrzny wygląd kościoła – Portal – Wnętrze kościoła – Ołtarze – Sceny za ołtarzami – Ołtarz Pani. Oddzielna kaplica – Celibat – Publiczne wystawienie Obrazu – Cud w Kanie

53. Orędzie, 31 maja 1957

Panie, niech się stanie Wola Twoja – Ostatnie orędzie publiczne – Proś o dogmat – Posłuszeństwo i wolna wola – Paraklet – Sakramenty – Niebo – Celibat – Przedsmak Wiecznego życia.

54. Orędzie, 19 lutego 1958

Przepowiedzenie śmierci papieża Piusa XII

55. Orędzie, 31 maja 1958

Niebiańskie doświadczenie – W pełni ciszy powrócę Zbudujcie tutaj jedną Wspólnotę

56. Orędzie, 31 maja 1959

Ukoronowana Pani w Niebiańskiej Chwale – Czyńcie pokutę – Pan ukazuje się – Bądź zdrowa

Epilog

Dodatek

Cudowny Obraz Pani Wszystkich Narodów

Widząca opowiada, co wydarzyło się w tygodniu poprzedzającym Orędzie z 19 lutego 1958 r.:

14 października 1958 r. ojciec Frehe OP napisał do niektórych księży co następuje:

List, który widząca Ida Peerdeman napisała do swojego przewodnika duchowego, ojca Frehe, w związku z Orędziem z 31maja 1957 r:

List, który widząca Ida Peerdeman napisała 21 czerwca 1958 r. do swojego przewodnika duchowego, ojca Frehe, w związku z Orędziem z  31 maja 1958 r.:

Sen z 24 czerwca 1959 r.: