Komentarz redakcyjny

Otwierając II Narodowy Dzień Modlitwy Pani Wszystkich Narodów w Amsterdamie (08.06.2002), ordynariusz miejsca /Haarlemu-Amsterdamu/ JE bp J.M. Punt odczytał Komunikat, w którym uznał Maryjne Objawienia Amsterdamskie znane szeroko w świecie jako „Objawienia Pani Wszystkich Narodów” za nadprzyrodzone, co jest jednoznaczne z oficjalnym uznaniem ich przez KOśCIóŁ. Innymi słowy, Objawienia Amsterdamskie uzyskały ten sam kościelny status co zatwierdzone także przez biskupów miejsca, a nie przez Papieża, objawienia w Lourdes (Francja), Fatimie (Portugalia), Banneux i Beauraing (Belgia), Trefontana (Włochy), Akita (Japonia), Kibeho (Ruanda) itp. i oczekiwanie na jakiekolwiek dalsze ich uznanie czy „poświadczenie uznania” np. przez Holenderski Episkopat, Stolicę Apostolską, czy też samego Papieża byłoby w świetle prawa kanonicznego bezpodstawne, bowiem w pierwszym rzędzie to ordynariusz miejsca podejmuje decyzję o uznaniu lub odrzuceniu objawień mających miejsce w jego diecezji. Takie są jego kościelne uprawnienia i kompetencje.

Powróćmy jednak do wspomnianego Komunikatu: W swoim wystąpieniu JE biskup J.M. Punt podkreślił, że decyzję o uznaniu Objawień Amsterdamskich podjął po zasięgnięciu rady i opinii teologów, i psychologów, którzy badając przez 6 lat całość sprawy nie natrafili na żadne przeszkody natury teologicznej czy psychologicznej dla stwierdzenia ich nadprzyrodzonej autentyczności. Biskup podkreślił również, że na jego decyzję miały wpływ różnorakie zalecenia, świadectwa i rozwój wydarzeń, a także spojrzenie na nie z perspektywy głębokiej modlitwy i teologicznej refleksji. Na zakończenie swojego wystąpienia JE bp J.M. Punt przekazał wszystkim uczestnikom spotkania pozdrowienia i błogosławieństwo papieża Jana Pawła II.                                             

Należy zauważyć, że wspomniany wyżej Komunikat nosi datę 31.05.2002 i że także na 31 maja Matka Boża zapowiedziała w Amsterdamie uznanie Jej nowego tytułu: „Pani Wszystkich Narodów”, co wypełniło się 31.05.1996, kiedy to biskupi Haarlemu-Amsterdamu JE H. Bomers i jego biskup pomocniczy JE J. Punt wydali Oświadczenie, w którym zezwolili na publiczne czczenie Maryi pod tym tytułem. Również na 31 maja Matka Boża zapowiedziała w Amsterdamie ogłoszenie piątego, największego i już ostatniego dogmatu maryjnego – o Maryi Współodkupicielce, Pośredniczce i Orędowniczce. Przy tym nie podała roku, w którym to nastąpi, a jedynie dzień. Osobiście jestem przekonany, że rok ogłoszenia nowego dogmatu zależy w dużej mierze od nas samych, od dania JEJ posłuchu, od naszego przystąpienia „z płomiennym zapałem” do JEJ Akcji Ratowania świata, którą nazywa ONA także Wielkim Dziełem Zbawienia i Pokoju.

Wracając do wspomnianego wyżej Komunikatu o kościelnym uznaniu Objawień Amsterdamskich: Użyte w nim stwierdzenie, iż „nie ma żadnych zasadniczych teologicznych ani psychologicznych przeszkód dla stwierdzenia ich nadprzyrodzonej autentyczności”, wskazuje jednoznacznie na ich pełną zgodność z nauczaniem Magisterium Kościoła. A zatem biorąc pod uwagę fakt, że środkiem ciężkości Objawień Amsterdamskich jest nowy dogmat maryjny, daje się wysnuć jednoznaczny logiczny wniosek, że poprzez ich uznanie za nadprzyrodzone, kolejny krok na drodze do jego ogłoszenia został przez KOścióŁ uczyniony.  

Witold Wojciechowski