1.Matka  Teresa z Kalkuty, Osobisty Wywiad, Kalkuta, 14 sierpnia 1993 r.

 

 

 

2.Jan Paweł II, Odezwa Papieska, 31 stycznia 1985 r., Guayaquil, Ekwador, ( O.R., 13 marca 1985).

 

 

 

3.Św. Ireneusz z Lyonu, Adversus haeresus, III, 22, podkreślenie autora.

 

 

 

4.Św. Hieronim, Epist. 22, 21.

 

 

 

5.Modestus Jerozolimski, Migne PG 86; 3287.

 

 

 

6.Św. Jan Damasceński, PG 86; 658.

 

 

 

7.Św. Bernard z Clairvaux, Ser. III, super salve.

 

 

 

8.Św. Bonawentura, de non. Sp. 6; 14., podkreślenie autora.

 

 

 

9.Zob. Calkins, "Pope John II’s Teaching on Marian Coredemption" przytoczone w książce Miravalle’a, ed., Mary Co-redemptrix, Mediatrix, Advocate, Theological Foundations II, p. 113.

 

 

 

10.Zob. Jan Paweł II, Ut Unum Sint, n. 21, 28.

 

 

 

11 Sobór Watykański II, Unitatis Reintegratio, n. 11

 

 

 

12 Jan  Paweł II, Ut Unum Sint, n. 36.

 

 

 

13 Jan Paweł II, Ut Unum Sint, n. 18.

 

 

 

14 Sobór Watykański II, Lumen Gentium, n. 56.

 

 

 

15 Sobór Watykański II, Lumen Gentium, n. 58.

 

 

 

16 Sobór Watykański II, Lumen Gentium, n. 61.

 

 

 

17 Jan Paweł II, Ut Unum Sint, n. 18.

 

 

 

18.John Kardynał O’Connor, List Aprobujący Papieską Definicję o Maryi Współodkupicielce, Pośredniczce i Orędowniczce, 14 lutego 1994 r.

 

 

 

19.Marcin Luter, Komentarz do Magnificat, 1521 r., cytowany przez dr Charles’a Dicksona w A Protestant Pastor Looks at Mary, 1996 r., Our Sunday Visitor Press, s. 41, 42.

 

 

 

20 Ibid.

 

 

 

21 Dickson, A Protestant Pastor Looks at Mary, s. 48-49

 

 

 

22 Jan Paweł II, Redemptoris Mater, 39.

 

 

 

23.Jan Paweł II, Przemówienie Papieskie, Rzym, 1 października 1997 r., L’Osservatore Romano, 1997, 41.

 

 

 

24.J. Macquarrie, "Maryja Współodkupicielka i Rozprawy o Usprawiedliwieniu i Łasce" w Maryja Współodkupicielka, Pośredniczka, Orędowniczka, Podstawy Teologiczne II, str. 246.

 

25 Św. Ireneusz z Lyonu, Adversus haeresus, III, 22, podkreślenie autora.

 

 

 

26 Modestus Jerozolimski, Migne PG 86; 3287.

 

 

 

27 Św. Jan Damasceński, PG 86; 658.

 

 

 

28 Św. Bernard z Clairvaux, Kazania III, super Salve.

 

 

 

29 Św. Bonawentura, de don. Sp. 6; 14., podkreślenie autora.

 

 

 

30 Św. Bonawentura, Kazania III de Assumtione, Opera Omnia, w. 9.

 

 

 

31 Św. Bonawentura, Sent. III.

 

 

 

32 Św. Bonawentura, Collatio de donis Spiritus Sncti 6, n. 16.

 

 

 

33 Św. Albert Wielki ( albo Pseudo-Albert), Mariale, Q. 150.

 

 

 

34 John Tauler, Sermo pro festo Purificationis Beate Mariae Virginis.

 

 

 

35.Oratione,  Katedra św. Piotra w Salzburgu, w Analecta hymnica medii aevi, w. 46, str. 126.

 

 

 

36.Po bardziej wyczerpujące studia o Współodkupicielce, powstałe w Tradycji chrześcijańskiej, zob. J.B. Carol, De Corredemptione Beatae Virginis Mariae, Typis Polyglottis Vaticanis, 1950 r., str. 125.; G. Roschini, O.S.M., Maria Santissima Nella Storia Della Salvezza, 1969 r., tom II, str. 171.

 

 

 

37 Ks. Fredrick Faber, U Stóp Krzyża (Boleści Maryi), Reilly Co, 370.

 

 

 

38 Papież Leon XIII, Parta humano generi.

 

 

 

39 Papież Benedykt XV, Inter Sodalicia, 1918 r.

 

 

 

40 Papież Pius XI, Przemówienie do Pielgrzymów z Vicenzy, 30 listopada 1933 r.

 

 

 

41 Sobór Watykański II, Lumen Gentium, n. 58.

 

 

 

42.Jan Paweł II, Papieskie Przemówienie w Guayaquil, 31 stycznia 1985 r. , (ORE, 876).

 

 

 

43 Jan Paweł II, Audiencja Ogólna, 9 kwietnia 1997 r.

 

 

 

44 Jan Paweł II, Audiencja Ogólna, 21 marca 2001r.

 

 

 

45.Na przykład, zob. Pius XI,  Papieskie Przemówienie w Vicenza, 30 listopada 1933 r.

 

 

 

46 Jan  Paweł II, Audiencja Ogólna, 9 kwietnia 1997 r.

 

 

 

47.Galot, TJ, "Maria Corredentrice" w L’Osservatore Romano, 15 września 1997 r.,  codzienne wydanie włoskie.

 

 

 

48 Zob. Sobór Watykański II, Dei Verbum, II, nn. 9-10.

 

 

 

49 Zob. Sobór Watykański II, Lumen Gentium, n. 25.

 

     

 

50 Sobór Watykański II, Lumen Gentium, n. 56.

 

 

 

51 Lumen Gentium, n. 58.

 

 

 

52 Lumen Gentium, n. 61.

 

 

 

53.Jean Galot, S.J., "Maria Corredentrice.  Controversie e problemi dottrinali", Civilta Cattolica, 1994, III, 213-215.

 

 

 

54."Maria Corredentrice", L’Osservatore Romano, 15 września 1995 r., str. 4, podkreślenie autora.

 

 

55.Dla bardziej wyczerpującego opracowania, zob. Schug i Miaravalle, „Maria Współodkupicielka w Dokumentach Papieskiego Magisterium” w Maryja Współodkupicielka, Pośredniczka, Orędowniczka, Podstawy Teologiczne I, wydawnictwo Queenship 1995; Calkins, "Nauczanie Jana Pawła II o Współodkupicielstwie Maryi" w Maryja Współodkupicielka, Pośredniczka, Orędowniczka, Podstawy Teologiczne II, str. 113-148.

 

 

56 Papież Leon XIII, Encyklika Jucunda Semper, 1884 r.

 

 

57 Papież św. Pius X, Encyklika Ad diem illum, 1904 r.

 

 

58 Papież Benedykt XV, List Apostolski, Inter Sodalicia, 1918 r.

 

 

59.Papież Pius XI, Modlitwa Uroczystego Zakończenia Jubileuszu Odkupienia,  28 kwietnia 1933 r.

 

 

60 Papież Pius XII, Encyklika Mystici Corporis, 1943 r.

 

 

61 Papież Jan Paweł II, List Apostolski, Salvifici Doloris, n. 25.

 

 

62 Papież Jan Paweł II, Przemówienie w Guayaquil, Ekwador, 31 stycznia 1985 r.

 

 

63.Zob. odnośnie pięciu cytatów i komentarzy,  por. Calkins,  "Nauczanie Jana Pawła II o Maryi Współodkupicielstwie", Maryja Współodkupicielka,, Pośredniczka, Orędowniczka, Podstawy teologiczne II, Queenship, 1997 r.

 

 

64 Zob. Lumen Gentium, n. 25.

 

 

65 Bł. Pius IX, Bulla Dogmatyczna, Ineffabilis Deus, 8 grudnia 1854 r.

 

 

66.Dla poszerzonego potraktowania, zob. J.B. Carol, "Współodkupienie Maryi", w Mariology, tom II, Bruce, 1958 r.; Friethoff, A Complete Mariology, Blackfriars Pub., Londyn, 1985 r.; Galot, S.J., "Maria: Mediatrice o Madre Universale?", Civilta Cattolica, 1996 r., 232-244.

 

 

67.Galot, S.J., "Maria Corredentrice: Controversie e problemi dottrinali," Civilta Cattolica, 1994 r. III, str. 218.

 

 

68 Zob. Friethoff, op. cit.

 

 

69 Zob. J.B. Carol, op. cit.

 

 

70.Kardynał Karol Wojtyła, Homilia w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia, 8 grudnia 1973 r.

 

71 Bł. Pius IX, Ineffabilis Deus, 8 grudnia 1854 r., DS. 2802.

 

 

72 John Kardynał O’Connor, List Aprobujący Papieską Definicję o Maryi Współ-odkupicielce, Pośredniczce, Orędowniczce, 14 lutego 1994 r.

 

 

73.Alma Socia Christi, Sprawozdania z Międzynarodowego Kongresu Mariologicznego w Rzymie, 1950 r., str. 234.

 

 

74.Dr Josef Seifert jest rektorem Międzynarodowej Akademii Filozofii w Liechtensteinie i członkiem Papieskiej Rady Życia.

 

 

75.Seifert, „Maryja jako Współ-odkupicielka i Pośredniczka wszystkich Łask – Filozoficzne i Personalistyczne Podstawy Doktryny Maryjnej”, w Maryja Współ-odkupicielka, Pośredniczka, Orędowniczka, Podstawy Teologiczne II, str. 166.

 

 

76.Seifert, op. cit., str. 168.

 

 

77 Ibid.

 

 

78.J.Macquarrie, „Maryja Współ-odkupicielka a Dyskusje nad Usprawiedliwieniem i Łaską” w Maryja Współ-odkupicielka, Pośredniczka, Orędowniczka, Teologiczne Podstawy II, str. 248, 255.

 

 

79 Jan Paweł II, Encyklika 1995 r., Evangelium Vitae, n. 15.

 

 

80 Ponownie zob. Lumen Gentium, n. 25.

 

 

81.Dla znalezienia bardziej wyczerpującego współczesnego materiału hagiogarficznego nt. współodkupicielstwa Maryi, zob. Stefano Manelli, FFI, „Hagiografia XX wieku o Współodkupicielstwie Maryi” w Maryja u Stóp Krzyża, Dokumenty Angielskiego Sympozjum o Współodkupicielstwie Maryi, 1999 r.

 

 

82.Matka Teresa z Kalkuty, List Popierający Piąty Dogmat Maryjny, 14 sierpnia 1993 r.

 

 

83.Przykładu takich opinii szukaj w Miravalle, pub., Współczesne Poglądy o Piątym Dogmacie Maryjnym, Podstawy Teologiczne III, Queenship, 2000 r., następujące opowiadania: Ambasador Howard Dee, „Jan Paweł II, Ambasador Matki Bożej, Fatima a Piąty Dogmat Maryjny”, Dr. Bartholomew, „Naukowiec Bada Maryję, Współodkupicielkę”; Calkins, „Przesłanie Pani Wszystkich Narodów”.

 

 

84 Wspomnienia S. Łucji z Fatimy, 13 lipca 1917 r.

 

 

85.Ambasador Howard Dee, „Jan Paweł II, Ambasador Maryi, Fatima a Piąty Dogmat Maryjny,” w Współczesne Poglądy o Piątym Dogmacie Maryjnym, Queenship, 2000 r., str. 12-13.

 

 

 

86.Dla bardziej poszerzonego opracowania, zob. Miravalle, Dogmat i Triumf, Queenship, 1998 r.