MARYJA

Współodkupicielka

Pośredniczka

Orędowniczka

Z dedykacją Papieżowi

Janowi Pawłowi II

i Biskupom Kościoła Powszechnego

Mark I. Miravalle S.T.D.

NIHIL OBSTAT

Ojciec James Dunfee

Censor Librorum

IMPRIMATUR

Jego Ekscelencja Gilbert Sheldon

Biskup Steubenvilleo

6 maja 1993

Tłumaczenie polskie:

COME ALIVE COMMUNICATIONS, INC.

P.O. BOX 1224

LINWOOD, PA 19061 USA

© 1993 Mark I. Miravalle, S.T.D.

Wszelkie prawa zastrzeżone

źródło nabycia: Wydawnictwo Druk-Allegro

Dedykacja

DO PAPIEŻA JANA PAWŁA II

I DO BISKUPÓW POWSZECHNEGO KOŚCIOŁA

NIECH MATKA JEZUSA, KTÓRA PRZEZ SWOJE MODLITWY UPROSIŁA ZSTĄPIENIE DUCHA ŚWIĘTEGO NA PIERWSZYCH APOSTOŁÓW W DNIU PIĘćDZIESIĄTNICY, WSTAWI SIĘ DZISIAJ O NOWE ZSTĄPIENIE DUCHA ŚWIĘTEGO NA NAJWYŻSZYCH  PASTERZY KOŚCIOłA ŻEBY ON ICH NATCHNĄŁ I PODTRZYMAŁ W WIELKIM ZADANIU PROWADZENIA LUDU BOŻEGO DZISIAJ.

NIECH DUCH ŚWIĘTY, DUCH PRAWDY, UMOCNI ICH I DOPROWADZI DO PROKLAMACJI CAŁEJ PRAWDY O MARYI, KTÓRA JEST CÓRKĄ OJCA, MATKĄ SYNA, OBLUBIENICĄ DUCHA I MATKĄ KOŚCIOŁA.o

Spis treści

Słowo wstępne'

Przedmowa

Wprowadzenie

Rozdział Pierwszy: Maryja, Współodkupicielka z Odkupicielem

Księga Rodzaju 3,'15 Stary Testament, zapowiedź Współodkupicielki

Izajasz 7,'14 Matka Cierpiącego Sługi

Łukasz 1,'38 Początki Współodkupicielki w Nowym Testamencie

Ojcowie Wczesnego Kościoła: Maryja, „Nowa Ewa”

Łukasz 2,'35 Ofiarowanie w Świątyni, zapowiedź Współodkupicielki

Jan 19,'26 Szczyt Roli Współodkupicielki

Dzieło Odkupienia

Współodkupicielka w dziele Odkupienia

Nauka papieży o Współodkupicielce na Kalwarii

Jan Paweł II i J 19,'26 „Współodkupicielka

Streszczenie

Rozdział Drugi: Maryja z Pośrednikiem i Uświęcicielem

1 Tm 2,'5 Udział Maryi w jedynym pośrednictwie Chrystusa

Szczególny udział Maryi w jedynym pośrednictwie Chrystusa

Sylwetka Pośredniczki w Nowym Testamencie

(Łk 1,'38; 1,'41; J'2,'1)

Łk 1,'38 Pośredniczka Chrystusa Źródła wszystkich łaski

Łk 1,'41 Pośredniczka w Nawiedzeniu Łaski

J 2,'1 Pośredniczka w pierwszym cudzie i w życiu publicznym Chrystusa

J 19,'26 Ustanowienie Pośredniczki łask

Ojcowie Kościoła i Pośredniczka łask

Nauki papieży dotyczące tekstu J 19,'26 i Pośredniczka wszystkich łask

Jan Paweł II i Pośredniczka wszystkich łask (J 19,'26)

Dzieje Apostolskie 1,'4 Duch święty i Pośredniczka łask

Duch Święty i Pośredniczka w rozdawnictwie łask

Streszczenie

Rozdział Trzeci: Maryja, Orędowniczka Ludu Bożego'

Rola Królowej Matki w Starym Testamencie

(1 Krl 2, 12-20; 1Krl 15, 9-13; 2 Krl 11, 3; Prz 31, 8-9)

Ap 12,'1 Orędowniczka i Królowa Ludu Bożego

Królowa Matka i Orędowniczka w Nowym Królestwie Chrystusa

(Łk 1,'32; Łk 1,'44; J 2,'3; J 19,'26; Ap 12,'1)

Ojcowie Kościoła i Maryja Orędowniczka

Papieskie nauczanie o Maryi Orędowniczce Ludu Bożego

Ap 22,'17 Duch i Orędowniczka Ludu Bożego dzisiaj

Streszczenie

Zakończenie: Współodkupiciele w Chrystusie

Maryja Współodkupicielka współczesny wzór Kościoła

Por. Kol 1,'24; 1 Kor 3,'6 Współodkupiciele w Chrystusie”

Oświadczenie końcowe