Krzy¿ z Dozulé w Ziemie³owicach!

                                                                                                                         

.

.

.