Prawdziwy Pokój

 w objawieniach współczesnych

Uwaga!

W opublikowanym niżej tekście komentarze redakcyjne ujęto w nawiasy kwadratowe.

15.04.2005 – Podczas modlitewnego fatimskiego czuwania Matka Boża przekazuje swoje Orędzie niemieckiej widzącej o imieniu Gizela

„Jestem Niepokalanie Poczęta, Nowa Ewa, Wieża Dawidowa, Pani Wszystkich Narodów...

Dzisiaj opowiem Tobie o Nowym Czasie.

Przez lata przygotowywaliśmy Ciebie na te ciężkie czasy [nawiązanie do czasów poprzedzających „Nowy Czas”] i staraliśmy się wszystko to Tobie objaśnić. Jednak dziś zaznajomię Ciebie z Nowym Czasem, czasem w którym ludzie będą [jak dawniej] ubodzy, czyści i bogobojni. Oni będą znowu żyć we wzajemnej miłości.

Ziemia stanie się małym rajem.

Dzieci będą szanować rodziców i będą im posłuszne.

Kościoły wypełnią się wiernymi.

Pieniądze nie będą stały [już] w centrum [życia]. Wszyscy będą sobie pomagać. Ludzie będą się szanować i kochać. Nadejdą bardzo urodzajne lata.

Z rękoma wypełnionymi pracą i Bożym błogosławieństwem wszyscy będą przynależeć do Kościoła rzymskokatolickiego. Znikną sekty i fałszywe nauki.

W rodzinach będzie się nieustannie modlić. Ponownie będzie się żyć "Orą et laborą". Zbiory z pól będą tak obfite, że wszyscy będą nasyceni.

Będzie sie mieć upodobanie w adorowaniu Boga, będzie się je kochać i poświęcać mu dużo czasu. Błogosławieństwo Boże będzie odczuwalnie działać w ludzkich sercach.

Będzie się stronić od grzechu.

Ojciec Przedwieczny będzie z wielką radością i upodobaniem spoglądać na swoje dzieci.

Ludzie będą żyć bardzo długo.

Niniejsze Orędzie jest pierwszą zapowiedzią radości dla całego świata”.

Wasza kochająca was Matka

.

.

.

.

.

.