.

.

Ja jestem dobrym

pasterzem i znam

owce moje, a moje

Mnie znają, podobnie

jak Mnie zna Ojciec,

a Ja znam Ojca.

Życie moje oddaję

za owce.

(J 10, 14 -15)