Ostatnie aktualizacje

Rozdział   

Podrozdział / Temat

Data

Poszerzono/wprowadzono

"Kościół katolicki dziś"

------------

22.08.2016

Fatimski Ksiądz Nicholas Gruner
"Nowy dogmat"

------------

11.08.2016 Linki do stron / opracowań obcojęzycznych

"Kościół katolicki dziś"

"Godne przyjmowanie Komunii świętej"

10.08.2016

Kardynał wzywa do klękania...

Prelekcje i artykuły

------------

09.08.2016

Prelekcja Video cz.I i cz.II / niem.

Z przyczyn natury obiektywnej, wieloletnia przerwa w aktualizacji.

"świadectwa"

 

25.05.2008

"Wielki Plan Opatrzności Bożej"

"Kościół katolicki dziś"

"Godne przyjmowanie Komunii świętej"

27.02.2008

"Zniesienie Komunii św. na rękę?"

NOWY DOGMAT MARYJNY

!!! ratunkiem dla świata !!!

- wydrukuj i rozpowszechnij jak najszerzej -

Apel księży kardynałów do biskupów z całego świata

"Nowy dogmat"

"Wiadomości ze świata"

01.08.2007

 Sympozjum w Fatimie"

"Kościół katolicki dziś"

------------

22.05.2006

"Pogrzeb czy kremacja?"

"Ostatni Chwalebny Krzyż"

z Dozulé

został wzniesiony, ale jeszcze nie poświęcony,

 w Naju / Korea 22 listopada 2005 r.

!!! Zmiana słów Jej Modlitwy "... która kiedyś była Maryją ..." !!!

Czy to miałby być już koniec ?  Przenigdy !!!

Stanowisko prof. dr. M. Miravalle

List holenderskiego kapłana

Petycja do Kongregacji Doktryny Wiary

a) oryginał do wysłania

b) tłumaczenie

"Kościół katolicki dziś"

"Godne przyjmowanie Komunii świętej"

07.09.2005

Kolejne świadectwo

 

"Prawdziwy Pokój"

------------

07.08.2005

"Prawdziwy Pokój w objawieniach współczesnych"

"Kościół katolicki dziś"

"Godne przyjmowanie Komunii świętej"

27.07.2005

"Komunia do ręki? – Non possumus"

"Fakty 1945-2005"

"Pani Wszystkich Narodów i świat"

06.07.2005

Obrazy Pani Wszystkich Narodów na Placu św. Piotra w Rzymie!