Drogi Bracie, droga Siostro! 

Niniejszym pragnę podzielić się z Tobą nader smutną wiadomością, która przed kilkoma tygodniami (stan na  rok 2005) obiegła świat i która rozdziera serca wszystkich czcicieli Matki i Pani Wszystkich Narodów.

Otóż jak wynika z oficjalnego oświadczenia, przesłanego 20 maja 2005 r. przez watykańską Kongregację Doktryny Wiary do Filipińskiej Konferencji Biskupów, odrzuca się użyte w Modlitwie Amsterdamskiej sformułowanie "która kiedyś była Maryją" i stwierdza, że katolicka wspólnota tegoż sformułowania używać nie może /ewent. że jej go używać nie wolno/. Oświadczenie to wystosowano z racji skierowanego do wytykańskiej Kongregacji zapytania filipińskiej Konferencji Biskupów. We wspomnianym oświadczeniu Sekretarz Kongregacji bp Angelo Amato zwraca uwagę na fakt, że Maryjne Objawienia Amsterdamskie zostały uznane przez bpa J.M. Punt 31 maja 2002 r. i jednocześnie podkreśla, że watykańska Kongregacja Doktryny Wiary była i jest zaniepokojona faktem wyrażania czci dla Matki Bożej jako "Pani Wszystkich Narodów, która kiedyś była Maryją".

W związku z powyższym biskup Haarlemu-Amsterdamu J.M. Punt wydał 8 sierpnia 2005 r. oświadczenie w którym ustosunkowuje się do zaistniałej sytuacji. Tłumaczenie tego oświadczenia, zamieścimy wkrótce na łamach niniejszej witryny.

W tym miejscu ciśnie się na usta pytanie: "I co dalej...?" Jedno jest pewne: przed wysnuciem jednoznacznych wniosków i podjęciem jakichkolwiek kroków należy w pierwszym rzędzie zapoznać się dogłębnie i rzeczowo z całokształtem wynikłego problemu. Postaram się to uczynić możliwie jak najszybciej. Jednocześnie już dzisiaj inspirowany głosem sumienia mogę Was wszystkich zapewnić, że NIEBO od swoich planów nigdy nie odstąpi i zawsze je zrealizuje. Z największych przeszkód i największego zła wyprowadzi jeszcze większe DOBRO. Będziemy tego koronnymi świadkami!

Zatem nie załamujmy rąk, gdyż im większe przeszkody, tym większa jest Boża SPRAWA.

Ta potyczka zdaje się być przegrana, ale zwycięstwo w bitwie dobra ze złem, w tej walce "na śmierć i życie", zgodnie ze słowami naszej PANI "należy do Nas"tzn. do Nieba i tych wszystkich, którzy z Nim współpracują.

Bądźmy więc dobrej myśli!

I trwajmy dalej na Modlitwie!!!, pamiętając, że wiary w Tą, "która kiedyś była Maryją" nikt ani nic nie jest w stanie, i nie ma prawa (!), nam odebrać.

Pozostańcie wszyscy z Panem Bogiem!

W. Wojciechowski

PS Przeczytaj koniecznie:

- Stanowisko prof. dr. M. Miravalle

- List holenderskiego kapłana

- Petycja do Kongregacji Doktryny Wiary

   a) oryginał do wysłania

   b) tłumaczenie