Fundacja "Ave Mater"

Fundacja "Ave Mater" (łac. dosł.: "Witaj Matko")

jest świecką organizacją non-profit.

Celem Fundacji jest, w obliczu narastających zagrożeń współczesnej cywilizacji, prowadzenie „Wielkiej Akcji Ratowania Świata od upadku, katastrofy i wojny”.

Fundacja realizuje swój cel dając posłuch prośbom, wskazaniom

i wytycznym przekazanym światu przez Matkę Bożą w zatwierdzonych 31 maja 2002 r. przez Kościół tzw. Maryjnych Objawieniach Amsterdamskich.

Fundacja przyjmuje za swojego patrona św. Maksymiliana Marię Kolbego.

Strona Fundacji

 

.

.