Dozulé / JNSR

W latach 1972-1978, Madeleine Aumont, mieszkanka Dozulé (Francja, 30 km na północ od Lisieux), miała objawienia naszego Pana Jezusa Chrystusa w parafialnym kościele, za wyjątkiem pierwszych sześciu objawień, w których każdego ranka o godz. 4.35 widziała, przez okno swojego mieszkania, wielki krzyż, tworzący się na niebie. Z krzyża płynęło światło, silniejsze od światła słońca. Podczas 7-go objawienia, 27 grudnia 1972 r. o godz. 19-tej, widząca zobaczyła  najpierw  krzyż, po czym,  gdy  zniknął, objawił się jej sam Pan Jezus. Jak wiadomo, 27 grudnia jest dniem pierwszego objawienia się Jezusa Chrystusa świętej Margarecie Alacoque (czcicielce Serca Jezusowego) w Paray-le-Monial (1673). 27 grudnia jest także świętem Apostoła Jana, autora Apokalipsy, do której przekazane Madeleine orędzia jednoznacznie nawiązują. Należy zauważyć, że podczas objawień widzącej towarzyszył zawsze proboszcz parafii Dozulé, który sporządzał z nich protokóły. Wszystkie one przesłane zostały biskupowi miejsca. Dopiero 20 lat później doczekały się, z inicjatywy wspomnianego proboszcza, swojego książkowego wydania.

Treść orędzi

05.04.1974 r. Pan Jezus zażyczył sobie niezwłocznego wzniesienia w Dozulé ogromnego krzyża, o następujących rozmiarach: każde ramię krzyża – 123 m, przekrój poprzeczny belki krzyża – 30 m (a zatem długość belki poprzecznej – 276 m), długość części ponad  belką  poprzeczną  –  także 123 m,  całkowita  wysokość  krzyża – 738 m (!)

Ale skąd ta szokująca wysokość? Jak tłumaczy nasz PAN, odpowiada ona wysokości Golgoty. Krzyż ten ma być (i będzie) – zgodnie ze słowami naszego Zbawcy – wzniesiony, zgodnie z życzeniem Ojca Niebieskiego, dla oddania czci Jego Synowi. Nasz PAN mówi, że „niczym nie można go zastąpić”. Mówi także, że Jego „Krzyż Miłości ma być wzniesiony we wszystkich zakątkach świata”. (24.04.2000, orędzie skierowane do JNSR. – patrz niżej)

Należy w tym miejscu zauważyć, że nazwa miejscowości Dozulé pojawia się również często w książkach autorstwa innej francuskiej widzącej, Fernandzie Navarro, matce dzieciom, występującej pod pseudonimem JNSR (skrót od: Je ne suis rien – z franc. "Jestem niczym") noszących tytuł: „Témoins de la Croix” („świadkowie krzyża”). Objawienia, których doznaje JNSR do dnia dzisiejszego, są swego rodzaju kontynuacją objawień, które miała Madeleine.

Powróćmy jednak do orędzi. Ponieważ polecenie naszego PANA do dzisiaj nie zostało spełnione – Chwalebny Krzyż nie został wzniesiony, Pan Jezus zażyczył sobie – tak poprzez Madeleine jak i JNSR – dla złagodzenia gniewu Ojca z niewypełnienia Jego Boskiego polecenia i dla udzielenia pomocy człowiekowi, ustawienia – „we wszystkich zakątkach wszystkich krajów” – krzyży, wykonanych w skali 1:100, a więc o wysokości 7,38 m. Krzyże te mają być ustawione swoimi ramionami w kierunku wschód–zachód. Południowa i północna strona krzyża ma być biała, zaś strona wschodnia i zachodnia, niebieska – na cześć i wspomnienie Matki Bożej.  Pan Jezus mówi, że w każdym takim krzyżu obecne są Serca Jego i Maryi, i że im więcej zła, w miejscu gdzie postawiony jest krzyż, tym więcej łask płynących z niego. Z racji tego, że Jezus jest światłością świata, krzyże mają być w nocy oświetlone i każdego dnia ma być odmawiana przy nich modlitwa – podyktowana widzącej Madeleine (patrz niżej) – i jeden dziesiątek Różańca świętego. Krzyże mają być nagie, tak jak nagi był TEN, Którego do krzyża przybito.

W jednym z orędzi, przekazanym JNSR w r. 2000, Jezus mówi, że do dzisiaj postawiono już na świecie tysiące takich krzyży, ale jednocześnie dodaje, że należy postawić ich jeszcze kolejne tysiące. Mówi także, że pozostało nam na spełnienie tego polecenia już niewiele czasu (patrz niżej). Szczególnie wiele krzyży wzniesiono na kontynencie afrykańskim, przy poparciu miejscowych biskupów i księży. Stoją one także w krajach arabskich – nawet w Iraku, a także w Syrii (Damaszek) i Chinach (Szanghaj). W Kanadzie postawiono ich już około 800, w USA ponad 300, w Szwajcarii 70, we Francji ponad 50, w Bośni Hercegowinie 14. Nie brak ich również w miejscach Maryjnych objawień jak np. La Salette czy Garabandal. Krzyż ten stoi również w miejscowości Coimbra, w Portugalii, gdzie w miejscowym klasztorze żyje do dzisiaj siostra Łucja z Fatimy. A w Polsce? Tutaj stoi ich zaledwie 8! Jeden w Sierakowie śląskim przy ul. Zielonej (koło szkoły) – na trasie corocznej pielgrzymki z Legnicy do Częstochowy. Pozostałe siedem stoi w Tarnowcu (2), w Leszczawie, w lasku Grąblińskim koło Lichenia - w miejscu pierwszego objawienia się Matki Bożej, w Konstantynowie koło Łodzi (ul. żeromskiego 30), w Ziemiełowicach (posesja Nr 46) – 4 km od Namysłowa, przy drodze na Opole i w Złoczewie koło Sieradza. Już wkrótce Krzyże z Dozulé powinny zostać wzniesione także w Częstochowie i Niepokalanowie.

Donosi się również o cudach, mających związek z tymi krzyżami – kiedy to np. huragan, pędzący z prędkością 300 km/h w kierunku wyspy Madagaskar, na której ustawiono Krzyż z Dozulé, nagle zmienił przed nią swój kierunek o 90 stopni. Jest to rzecz niezwykła, jeśli się zauważy, że wyspę tę w ostatnich 3 latach nawiedziło 7 podobnych huraganów, które ją całkowicie spustoszyły. Od dnia postawienia na niej krzyża, ani jeden huragan już jej więcej nie nawiedz.

Jak promień lasera

Orędzie naszego Pana Jezusa Chrystusa przekazane widzącej JNSR 4 października 2001 – w święto św. Franciszka z Asyżu

Jezus do JNSR:

„Napisz, jestem przed tobą i dyktuję tobie, co następuje: Nie odkładaj tego na później; pisz bezzwłocznie:

Moje Serce  przepełnia miłość i współczucie, ponieważ świat jest bardzo nieszczęśliwy. żądam od was, aby nie było wśród was podziałów. Przypomnij wszystkim Moim robotnikom od krzyży. Ich praca wkrótce dobiegnie końca, każda chwila jest policzona; nie zmarnujcie czasu, który jest wam jeszcze dany i w tych niebezpiecznych czasach walki miejcie się na baczności przed szatanem.

Moi robotnicy pójdą zawsze za Mną tam, gdzie im rozkażę. Zrozumcie, że są na Moich usługach; chcę ich pomiędzy sobą zjednoczyć. Ich praca jest świętym urzędem, jeśli wypełniają ją dla Mojej świętej czci i myślą przy tym o ochronie, jaką otrzymają ich Bracia poprzez Miłość promieniującą z Mojego Chwalebnego Krzyża. Wy jesteście prawdziwym Krzyżem Chrystusa, Tego, Który dzisiaj w Swojej świętej chwale spogląda na ostatnie cierpienia Bożego Ludu przed końcem królestwa szatana...

Pisz dalej: Już wkrótce zażądam od was zakończenia stawiania krzyży. Bądźcie MI posłuszni. Nikt więcej nie będzie w stanie  udać się w kierunku krajów i regionów, które zwlekały z przyjęciem Mojego krzyża. Zatrzymam to. I wtedy mój Boski Oddech zacznie się rozchodzić od jednego do drugiego (krzyża) i połączy je jakby jakąś niewidzialną liną, i jak laserowy promień oznaczy obszar, wszędzie na świecie. One (krzyże) przywołają Moich świętych aniołów na pomoc tym narodom, które Mnie przyjęły i jak strażnicy strzec będą wszystkich granic miłości, które wróg chciałby przekroczyć.

Wtedy zobaczycie, co Moje święte anioły czynią i uwierzycie w ich Boską ingerencję. Módlcie się do nich i wysławiajcie każdego dnia. Matka tak wielkiej Miłości, Najświętsza Maryja, prosi i modli się do Boga w obecności świętych aniołów Pana, gdyż one żyją w Miłości Najświętszej Trójcy i po trzykroć błogosławionej Matki Boga.

Kiedy tobie powiem, abyś moim „dzieciom krzyża” przekazała polecenie, aby odstąpiły od pracy przy stawianiu krzyży, zrozumieją, że Bóg, który ich wybrał i powołał, domaga się od nich posłuszeństwa.

Wycofajcie się wtedy, każdy do swojego domu; gromadźcie się  w nich z braćmi, siostrami, dziećmi i starcami, razem z tymi, którzy blisko was mieszkają – i módlcie się, jak nigdy do tej pory jeszcze się nie modliliście, bez troski o pożywienie lub sen, gdyż chwila nadeszła, gdy Bóg w Swoim Nieskończonym Miłosierdziu wynagrodzi sprawiedliwych i ukarze odstępców. Gdy godzina nadejdzie, nie próbujcie wychodzić. Odczekajcie, aż przejdzie – jak Anioł śmierci za czasów Mojżesza. Ten anioł  rozpozna tych, którzy żyją w Bożej Miłości i ci nie zostaną trafieni; oszczędzeni, będą żyć dalej – trzy dni w zamknięciu, wielbiąc Boga całym swoim sercem.

Bóg ratuje! Któż jak Bóg? Święty Michał i Najświętsza Matka Boża dodadzą wam siły i odwagi. Powtarzam: Nic złego was nie spotka, jeśli będziecie czynić to, czego od was żądam.

Ci, którzy w tym czasie będą mieszkać w okolicy waszych domów, będą widzieć je promieniujące i przyjdą do was: Tak długo, jak długo ta chwila nie nadejdzie, otwierajcie im drzwi. Gdy nadejdzie, będą pukać wszyscy inni. Nie otwierajcie! Zostaniecie w swoich sercach przed tym ostrzeżeni. Mówię o moich wybranych dzieciach, o tych, którzy dali Mi posłuch, którzy Mi służyli aż do tej godziny, kiedy nadejdzie noc, nawet w południe.

Ciebie nie muszę przed tym ostrzegać, gdyż ty już o tym wiesz i to jest już wpisane w ciebie. A zatem, otworzę drzwi do Mojego tajemnego Ogrodu, aby cię przywołać i aby Mój głos obudził także i twoje „śpiące” dzieci, że chwila Mojego wiekiego ostrzeżenia nadeszła. ... Ja Jestem Twój Bóg Miłości i Współczucia.    

† † †

Kochana Siostro, kochany Bracie!

Jeśli przyjęłaś/jąłeś/ sercem to orędzie, to daj posłuch Jezusowi i postaw krzyż, którego nasz Pan żąda, a jeśli sam tego uczynić nie możesz, to idź i rozpowszechniaj to orędzie wśród tych, których Twoim zdaniem byłoby stać na postawienie tego krzyża – dla dobra Twojego i Twojego bliźniego, a także Twoich bliskich i mieszkańców miejscowości w której krzyż stanie1. Czas nagli!

Uwaga! Przyjęło się wykonywanie krzyży z alumnium (przekrój poprzeczczny 10 cm x 10 cm) i ich konturowe oświetlenie za pomocą elastycznego przewodu świetlnego, zamocowanego na całym obrzeżu krzyża. Jednak nie materiał jest tu najważniejszy, tak samo zresztą jak i przekrój poprzeczny krzyża czy sposób jego oświetlenia. Najważniejsze są podane przez naszego Pana proporcje wymiarowe krzyża (wysokość i długość ramion), jego barwy, sposób ustawienia, oświetlenie nocą i modlitwa.

Krzyże z Dozulé mogą być ustawiane, praktycznie rzecz biorąc, wszędzie – na dziedzińcach klasztornych, przy kościołach, na działkach, w ogrodach i przy domach.

I jeszcze jedna informacja: "Miniatury" Chwalebnego Krzyża, w skali 1:1000 (o wysokości 73,8 cm) – do ustawienia w mieszkaniach, można nabyć w Konstantynowie Łódzkim, przy ul. żeromskiego 30, u Pana Krzysztofa Rzepkowskiego, tel. 211 24 17. Są one swego rodzaju pobożnościowym akcentem i wspomnieniem tysięcy dużych krzyży wzniesionych na świecie. Wkrótce opublikujemy na łamach Internetu przepiękne świadectwo o cudownym "działaniu" jednej z nich.

Codzienna Modlitwa z Dozulé

Jezus z Nazaretu zwyciężył śmierć

Jego Panowanie jest wieczne

ON przychodzi pokonać świat i czas

Miłosierdzia, mój Boże, nad tymi, którzy Ci bluźnią: przebacz im, nie wiedzą, co czynią.

Miłosierdzia, mój Boże, za zgorszenie w świecie: wybaw ich od ducha szatana.

Miłosierdzia, mój Boże, nad tymi, którzy CIEBIE unikają: obdarz ich zasmakowaniem w świętej Eucharystii.

Miłosierdzia, mój Boże, nad tymi, którzy przyjdą się skruszyć do stóp Chwalebnego Krzyża: niechaj znajdą tam Pokój i Radość w BOGU naszym Zbawicielu.

Miłosierdzia, mój Boże, aby przyszło Królestwo Twoje, ale ratuj ich, jest jeszcze czas,.... bo czas jest bliski, i oto PRZYCHODZę. Amen.

Przyjdź Panie Jezu!

Odmówić dziesiątek różańca

(1 x Ojcze nasz, 10 x Zdrowaś Maryjo)

PANIE, zlej na cały świat skarby Twojego Nieskończonego Miłosierdzia.

 

Pan Jezus przyrzekł, że każdy dom, w którym będzie odmawiana ta modlitwa codziennie z wielką ufnością, będzie chroniony od wszelkiego kataklizmu, i że ON wleje w serca Swoje Boskie Miłosierdzie.

Przyrzeczenie dane przez SAMEGO PANA JEZUSA Swemu Narzędziu 28 marca 1975 r. w Dozulé

"VOS AMICI MEI ESTIS SI FECERITIS QUAE EGO PRAECIPIO VOBIS"

(Wy jesteście przyjaciółmi Moimi, jeśli czynicie to, co wam przykazuję.)

NOWENNA Z BOżEGO NARODZENIA 1975 ROKU

W Dozulé dnia 25 grudnia 1975 roku, przed nowenną przeznaczoną na przedłużenie Roku świętego, Pan rzekł do Madeleine:

„Ludzkość nie znajdzie pokoju, dopóki nie pozna Mojego Orędzia i nie wprowadzi go w czyn. Mój Ojciec, którego Dobroć jest nieskończona, pragnie zapoznać świat ze Swoim Orędziem, aby uniknął katastrofy. Bardziej niż kiedykolwiek, pragnę wylać strumień Mojej Łaski na wszystkie te dusze w utrapieniu. I oto, co przyrzekam każdej z tych dusz, kiedy pozna Moje Orędzie i wprowadzi je w czyn”.

Dzień 1-szy:

Osłodzę gorycz, w której dusze grzeszników są pogrążone”.

(1 x  Ojcze nasz, 3 x  Zdrowaś Maryjo)

„Przez Twoją bolesną Mękę, Panie, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi Pokój i Radość ludziom, których miłuje”.

(Przeżegnać się)

Dzień 2-gi:

„Pomnożę łaski w duszach kapłanów i zakonnic, ponieważ to przez nich Moje Orędzie ma być poznane”. (1 x  Ojcze nasz, 3 x  Zdrowaś Maryjo)

„Przez Twoją bolesną Mękę, Panie...”

Dzień 3-ci:

„Zachowam dusze pobożne i wierne blisko Mojego Serca; one Mnie pocieszyły w drodze na Kalwarię”.

(1 x  Ojcze nasz, 3 x  Zdrowaś Maryjo)

„Przez Twoją bolesną Mękę, Panie...”

Dzień 4-ty:

Z chwilą, gdy poznają Moje Orędzie, wyleję promienie Mojej Łaski na pogan i na wszystkich, którzy Mnie jeszcze nie znają”.

(1 x  Ojcze nasz, 3 x  Zdrowaś Maryjo)

„Przez Twoją bolesną Mękę, Panie...”

Dzień 5-ty:

„Wciągnę dusze heretyków i odstępców do Jedności Kościoła”.

(1 x  Ojcze nasz, 3 x  Zdrowaś Maryjo)

„Przez Twoją bolesną Mękę, Panie...”

Dzień 6-ty:

Przyjmę do przybytku Mojego Serca dzieci i dusze pokorne, aby żywiły szczególną miłość do Naszego Ojca Niebieskiego”.

(1 x  Ojcze nasz, 3 x  Zdrowaś Maryjo)

„Przez Twoją bolesną Mękę, Panie...”

Dzień 7-my:

Obdarzę wszelkiego rodzaju łaskami tych, którzy, znając Moje Orędzie, wytrwają do końca”.

(1 x  Ojcze nasz, 3 x  Zdrowaś Maryjo)

„Przez Twoją bolesną Mękę, Panie...”

Dzień 8-my:

„Ulżę duszom w Czyśćcu; Moja Krew ugasi ich oparzelizny”.

(1 x  Ojcze nasz, 3 x  Zdrowaś Maryjo)

„Przez Twoją bolesną Mękę, Panie...”

Dzień 9-ty:

Rozgrzeję najzatwardzialsze serca, dusze oziębłe, te, które ranią Moje Serce najgłębiej”.

(1 x  Ojcze nasz, 3 x  Zdrowaś Maryjo)

„Przez Twoją bolesną Mękę, Panie...”

 

Przyrzekam duszom, które pójdą się skruszyć do stóp Chwalebnego Krzyża i które będą odmawiać codziennie modlitwę, której ich nauczyłem, że w tym życiu szatan nie będzie miał już więcej władzy nad nimi i że, bez względu na cały ich okres nieczystości, w jednej chwili staną się czyste i będą dziećmi Bożymi na wieczność. Mój Ojciec, którego Dobroć jest nieskończona, chce ocalić ludzkość, która jest na skraju przepaści. Macie się przygotować poprzez to ostateczne Orędzie”.

(Przeżegnać się)

„VOS AMICI MEI ESTIS SI FECERITIS QUAE EGO PRAECIPIO VOBIS”

 

(Wy jesteście przyjaciółmi Moimi, jeśli czynicie to, co wam przykazuję.)

Z ostatniej chwili!

16 czerwca 2002 r. nasz PAN przekazał JNSR orędzie, w którym powiadomił, że ostatni (!) „Krzyż z Dozulé, jakiego sobie życzy, ma być postawiony w NAJU (Korea) miejscu słynnych  na cały świat objawień. Po tym – zgodnie z orędziem z 4 października 2001– już żaden Krzyż z Dozulé postawiony nie będzie, choćby nawet ktoś bardzo chciał to uczynić; Pan Jezus temu przeszkodzi. Według posiadanych przeze mnie informacji, czynione były swego czasu przygotowania, do wzniesienia tego ostatniego już CHWALEBNEGO KRZYżA, na koniec października–początek listopada 2002 r.; jednakże dokładny termin jego wzniesienia zna i w odpowiednim czasie poda, tylko sam Bóg. Krzyż ten zostanie wzniesiony, zgodnie z wolą Pana Jezusa, przez François Ibanez3. Wiadomo mi, że pan Ibanez przebywał w Naju pod koniec listopada 2002 roku – z okazji rocznicy mającego tam miejsce Eucharystycznego Cudu – i że  przebywając tutaj wykonał już ostatni Chwalebny Krzyż, który jednakże nie został jeszcze postawiony. Kiedy to nastąpi? Według pana Ibanez, już „wkrótce”!

Jak z powyższego widać, jakiś tajemniczy okres "czasu łaski" dobiega końca i wielkimi krokami nadchodzi czas "Bożej Sprawiedliwości". „Kto nie zechce przejść przez Bramę Mojego Miłosierdzia, będzie musiał przejść przez Bramę Mojej Sprawiedliwości”  – z Dzienniczka św. Faustyny.

Dlatego też spieszmy się, stawiajmy Krzyże – także w naszych sercach, gdyż czas nagli!

Dodatek:

Chwalebne Krzyże – Korespondencja z Watykanem

W roku 1998  mała grupa Robotników od Krzyża udała się do Watykanu  na audiencję. W imieniu Jana Pawła II przyjął ją J.E. biskup P.M. Hnilica i po wysłuchaniu wszystkiego, z czym przybyli, powiedział: „Idźcie i wznoście na całym świecie krzyże o wysokości 7,38 m na przygotowanie roku 2000”.

 

I tak w latach1998-2000, wzniesienie na całym świecie około 250 krzyży, dało wyraz nadziei, związanej z przygotowaniami do Roku Jublileuszowego... Każdy ze wzniesionych krzyży został przy tym nazwany "Chwalebnym Krzyżem Jubileuszowym"...

 

W związku z bardzo ostrożnym podejściem (do akcji wznoszenia krzyży – dopisek red.) niektórych francuskich duchownych, osoby, stawiające krzyże zapragnęły otrzymać jeszcze bardziej oficjalne błogosławieństwo dla pełnionej przez siebie misji. W tym celu 14 maja 1999 r. przesłały Ojcu świętemu następujący list:

 

Ojcze święty

...w dniu urodzin Waszej świątobliwości, my, Robotnicy od Krzyża, mamy zaszczyt przekazać Tobie, Ojcze święty, dar z  250 krzyży, wzniesionych na całym świecie...

...w roku, poświęconym Bogu Ojcu i przygotowującym do Wielkiego Jubileuszu...”

 

Podpisali: Misjonarze Krzyża

 

Drugi list został przesłany Ojcu świętemu 3 lutego 2000 roku, za radą wielu Episkopatów różnych krajów. Przyczniły się do tego niespodziewane trudności, których źródłem były negatywne stanowiska, zajmowane przez niektórych duchownych. Stało się to dla Robotników od Chwalebnego Krzyża okazją, do złożenia misji stawiania krzyży, rozpoczętej w 1998 r. w Rzymie (patrz wyżej), w ręce Namiestnika Chrystusowego: jeśli będzie życzeniem Papieża, aby kontynuowali swoją pracę, to będą to czynić – z tą samą wiarą i tym samym Duchem – w służbie Kościołowi...

"Ojcze święty

...zgodnie z prośbą Naszego Niebieskiego Ojca i JEGO zaleceniami, jesteśmy w pełni przekonani, że musimy postępować zgodnie z Jego Wolą, dla nadejścia Bożego Królestwa.

...dlatego ponawiamy naszą prośbę i prosimy Ciebie o przekazanie nam:

 

–  daru Twojego Apostolskiego Błogosławieństwa dla zamiarów Robotników od Krzyża

albo

– słownego jasnego oświadczenia, nakazującego im usunięcie tuzinów krzyży wzniesionych dotychczas w biskupstwach na całym świecie...

 

...W oczekiwaniu na odpowiedź Waszej świątobliwości, prosimy o użycie autorytetu swojej osoby dla dobra tych, którzy, zdaje się, nie rozpoznali drogi. Zapewniamy przy tym o pokładaniu naszej pełnej ufności w Bogu i Jego prawdziwym Kościele”.

Podpisali: Misjonarze Krzyża

 

Odpowiedzią na powyższy list było Watykańskie Oświadczenie2, przesłane na ręce przedstawiciela Robotników od Krzyża – François Ibanez3, o następującej treści:

 

„Ojciec święty Jan Paweł II udziela z całego serca François Ibanez i Robotnikom od Chwalebnego Krzyża swojego Apostolskiego Błogosławieństwa z okazji Wielkiego Jubileuszu 2000.

 

Podpisał: Oscar Rizzato, Archiepiscopus Eleemosynarius Summi Pontificis, 15.11.2000.

 

To powyższe oświadczenie zostało w międzyczasie poświadczone poprzez stanowisko niezliczonej ilości biskupów i kardynałów z całego chrześcijańskiego świata; stało się przyczynkiem dla wielkiego zapału i pozwoliło, że w dwa lata później na całym świecie wzniesionych zostało ponad 4000 Chwalebnych Krzyży, ku nadziei wiernych i dla oddania czci Naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi.

______________

1Będę wdzięczny za informację o miejscowości, w której ten krzyż stanął.

2Na  życzenie gotów jestem przesłać jego kopię

3To jego właśnie powołał Nasz Pan – jako pierwszego – do wznoszenia Chwalebnych Krzyży. Jemu także przypadła rola – zgodnie z życzeniem Jezusa Chrystusa – do wzniesienia ostatniego już Chwalebnego Krzyża w Naju (Korea).

Kontakt: W. Wojciechowski, Postfach 18 02 30, D-40569 Düsseldorf, w.wojciechowski@online.de,      www.p-w-n.de

Skopiuj i rozpowszechnij jak najszerzej!